Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE Z PSYCHOLOGIEM

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE Z PSYCHOLOGIEM

   W dniu 31 marca odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas czwartych. Ich główny temat odnosił się do słów: „Budowanie właściwych postaw rówieśniczych. Szacunek i zrozumienie we wzajemnych relacjach”.

    Głównymi celami zajęć było: zapoznanie uczniów z pojęciami „agresja, przemoc, wulgaryzmy", zintegrowanie klasy – stosowanie zasady: „Nie obrażam słowami i gestami, ponieważ nie chcę być obrażany przez innych”, kształtowanie umiejętności komunikacji w grupach rówieśniczych bez wulgaryzmów, wskazanie skutków obrażania innych w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz  rozwój pozytywnych postaw wobec drugiego człowieka.

    W pracy z uczniami wykorzystano następujące metody i formy pracy: pogadankę, metodę „Burzy mózgów” oraz różnorodne scenki tematyczne.

    Zamierzone efekty, jakie w czasie spotkania osiągnięto to: uczniowie zrozumieli i właściwie zinterpretowali istotę słowa „agresja, przemoc słowna” – słowa, gesty. Nauczyli się prezentować postawę empatyczną w stosunku do rówieśników w klasie i poza szkołą. Dzieci nauczyły się prawidłowo prezentować postawę: „Komunikuję się w świecie rzeczywistym i wirtualnym bez obrażania innych”.

    Uczniowie byli niezwykle zaangażowani w zajęcia, chętnie odpowiadali na zadawane pytania, brali udział scenkach tematycznych. Zajęcia odbywały się w miłej, przyjaznej i pełnej wzajemnego zaufania atmosferze.

Data dodania: 2022-04-01 12:54:20
Data edycji: 2022-04-01 13:16:15
Ilość wyświetleń: 745

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasi Partnerzy

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

JAN PAWEŁ II
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej