Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

- Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

- Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

 - Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

 - Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

- Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,

- Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

- Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

 

 

Przewodnicząca: 
Aleksandra Ćwik

 

Zastępca: 
Lena Kwiatkowska

 

 

Poczet sztandarowy:

Aleksandra Ćwik
Dominika Skowron

Michał Szczur

 
Aleksandra Miśkowicz
Dorota Święch

Jakub Drechny

 

W szkole działa również: sekcja dekoracyjna, rozrywkowa i porządkowa.

Data dodania: 2021-06-29 09:40:38
Data edycji: 2024-01-09 12:53:49
Ilość wyświetleń: 2571

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasi Partnerzy

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

JAN PAWEŁ II
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej