Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Konkurs ekologiczny Eko – kartka z wakacji

W celu promowania postaw proekologicznych nauczyciele przyrody i geografii ogłaszają konkurs na eko – kartkę z wakacji. Prace zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w formacie A4 w poziomie.

Zgłaszanie prac do dnia 6 października 2023 r. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:  Ewelina Hipszer,  Aneta Siemionowska

 

 Regulamin konkursu przyrodniczego na Eko –kartkę

„Wspomnienia z wakacji”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Brzostku.
  2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
  3. Dostarczenie prac na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej, jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
  4. Konkurs jest otwarty dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej  w Brzostku.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 października 2023 roku.

2. PROJEKTY
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową.
2. Prace konkursowe muszą być w orientacji poziomej. Dopuszczamy tylko prace w formacie A4.
3. Zadanie konkursowe Eko-kartka polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej kartkę z wakacji, stworzoną z wykorzystaniem materiałów ekologicznych (np. papier, sznurek, drewno, przedmioty podlegające recyklingowi).
4. Termin zgłaszania projektów upływa 06.10.2023r.
5. Zgłaszane prace należy opisać: imię, nazwisko, klasa.
6. Organizator konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody.

3. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Dostarczanie prac do 06.10.2023r.
2. Podsumowanie konkursu z nagrodami 12.10.2023r.


4. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych podając dane autora (imię i nazwisko).
2. Prace reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po zakończeniu konkursu umieszone na wystawie na terenie szkoły.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
  2. Projekty zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach szkoły.
  3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

 

Data dodania: 2023-09-25 12:02:40
Data edycji: 2023-09-25 12:12:09
Ilość wyświetleń: 319

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasi Partnerzy

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

JAN PAWEŁ II
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej