Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

SYMPOZJUM NAUKOWE

Szanuj przeszłość. Przyszłość oddaj Bogu.

Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

    Delegacja uczniów z naszej Szkoły miała zaszczyt uczestniczyć w doniosłym wydarzeniu. Pod powyższym hasłem historycznym odbyło się 13 marca sympozjum naukowe w Jodłowej pt. Rola ziemian w II RP – ich wpływ na politykę, społeczeństwo i kulturę. Rodzina Kaczorowskich. Organizatorami wydarzenia byli Starosta Powiatu Dębickiego oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłowej. Na program sympozjum złożyły się: interesujące prelekcje historyków z IPN; wspomnienia Marii Agaty Kaczorowskiej-Kamińskiej, wnuczki Włodzimierza Kaczorowskiego - ostatniego właściciela dworu w Przeczycy oraz film dokumentalny opracowany przez Konrada Wiatra, wybitnego ucznia trzeciej klasy LO w Jodłowej. Tematyka sympozjum jest ogólnie mało znana szerszemu odbiorcy i dotyczyła roli ziemiaństwa polskiego w kształtowaniu patriotyzmu poprzez zaangażowanie gospodarcze oraz społeczne na przełomie XIX i XX wieku. W czasach zaborów, dominacji kapitału austriackiego oraz niemieckiego w Galicji, polscy przedsiębiorcy byli zwalczani przez władze zaborcze. Przykładem jest rodzina Lubomirskich, którzy w Przeworsku wybudowali pierwszą cukrownię z polskim kapitałem. Ponadto udzielali się społecznie i byli mecenasami polskiej kultury. Lubomirscy uważali, że tylko przedsiębiorcze i zamożne społeczeństwo polskie może wybić się na prawdziwą niepodległość. Naszym rodzimym przykładem jest postać Włodzimierza Kaczorowskiego z Przeczycy, który swą pracą i zaangażowaniem społecznym przyczynił się do rozwoju kultury rolnej w regionie oraz wybudowania kościoła parafialnego w Przeczycy i koronacji Figury Matki Boskiej. Niestety komunistyczny terror jaki zapanował na ziemiach polskich pod dominacją sowiecką doprowadził się do całkowitej konfiskaty majątku i wyrzucenia rodziny Kaczorowskich z ich domu w lutym 1945 r. Nie pozwolono im niczego zabrać, musieli się  w ciągu godziny spakować do jednej walizki i to pod nadzorem komunistycznych oprawców. Taki los spotkał ponad 15 tyś. rodzin ziemiańskich na ziemiach polskich. Tak oto upokorzono nieludzko tę grupę społeczną oraz rozgrabiono i zdewastowano większość dworów i majątków ziemskich. Na szczęście dwór w Przeczycy ocalał, mieści się tam szkoła, ocalał też historyczny napis nad głównym wejściem:

        Szanuj przeszłość. Przyszłość oddaj Bogu.

Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

Data dodania: 2024-03-15 10:51:10
Data edycji: 2024-03-15 10:54:19
Ilość wyświetleń: 106

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasi Partnerzy

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

JAN PAWEŁ II
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej