Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Egzamin Ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

„Mierz wysoko, bo nawet jeśli chybisz, znajdziesz się wśród gwiazd”.

Cecelia Ahern

    Drodzy Ósmoklasiści,

    Przed Wami trzy ważne dni. Życzymy Wam powodzenia i wiary we własne możliwości. Wierzymy, że wyniki, które uzyskacie, będą odpowiadały Waszym oczekiwaniom, otworzą nowe horyzonty, pozwolą realizować pasje i staną się fundamentem przyszłych sukcesów.

    Trzymamy za Was kciuki!

 

Egzamin Ósmoklasisty  23.05-25.05.2023 r.

Egzamin odbędzie się w salach gimnastycznych, lekcyjnych oraz w stołówce
w budynku nr 1 ul. Szkolna 13

 • Uczniowie klas ósmych w dniach egzaminu przychodzą i przyjeżdżają do szkoły o 8.30.

Nie wcześniej!

 • Przed egzaminem uczniowie przebywają wyłącznie w wyznaczonych salach na parterze.
  Tu pozostawiają wierzchnie ubranie, torby, plecaki i TELEFONY. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym maskotek itp.
 • Obowiązuje uczniowski strój odświętny.
 • Uczeń musi mieć legitymację szkolną, 2 długopisy lub pióra z czarnym wkładem, w drugim dniu egzaminu także linijkę. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą  pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Można wnieść małą butelkę wody mineralnej, którą należy postawić na podłodze przy stoliku.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 • Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów, odtwarzaczy mp3, smartwatchy. Samo ich posiadanie bez użycia w czasie egzaminu powoduje przerwanie i unieważnienie egzaminu.
 • O 8.40 uczniowie podchodzą do wyznaczonych sal na parterze i drugim piętrze zgodnie
  z listami prezentowanymi w salach-szatniach. Przed wejściem nastąpi losowanie numeru stolika
  i rozdanie naklejek kodujących.Numer stolika losuje dla ucznia w jego obecności członek zespołu nadzorującego.
 • Po losowaniu uczniowie zajmują miejsca przy odpowiednim stoliku. Losowanie następuje
  w każdym dniu egzaminu.
 • O 8.50 PZN i wydelegowany uczeń (tylko z jednej Sali) odbierają od dyrektora arkusze egzaminacyjne.
 • Nie wolno się spóźniać. Po zakończeniu czynności organizacyjnych spóźniony uczeń nie zostanie wpuszczony na salę.
 • O 9.00 – rozdanie arkuszy. Uczeń na polecenie Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego sprawdza kompletność arkuszy, zgodność typu arkusza z oznaczeniem na naklejce, zapoznaje się z instrukcją rozwiązywania zadań na pierwszej stronie arkusza, koduje (zamieszcza w wyznaczonych miejscach kod ucznia, numer PESEL i naklejkę OKE). Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność wykonanych przez uczniów czynności. Kodowanie arkuszy uczniów posiadających dostosowane warunki egzaminu wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 • Zakończenie czynności organizacyjnych i rozpoczęcie egzaminu na wyraźne polecenie nauczyciela nadzorującego.

Czas trwania poszczególnych egzaminów:

Język polski – 120 min (180)

Matematyka – 100 min (150)

Język obcy – 90 min (135)

 • W czasie trwania egzaminu uczeń nie powinien opuszczać sali. Konieczność skorzystania
  z toalety w czasie egzaminu (tylko w sytuacjach wyjątkowych) uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na stoliku. Czas wyjścia jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.
 • Należy samodzielnie rozwiązywać zadania w czasie egzaminu.
 • Należy pamiętać o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniowie z dostosowaniami nie wykonują tych czynności.
 • Uczeń nie odrywa karty odpowiedzi od zeszytu zadań egzaminacyjnych
 • Po zakończeniu pracy zamknięty arkusz uczeń pozostawia na brzegu stolika. Nauczyciele w dodatkowym czasie 5 min sprawdzają, czy uczniowie przenieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Następnie w obecności wszystkich uczniów zbierają arkusze.
 • Chęć wcześniejszego opuszczenia sali po zakończeniu pracy należy sygnalizować przez podniesienie ręki.
 • Po zakończeniu egzaminu uczniowie natychmiast opuszczają teren szkoły. Dowozy będą zorganizowane zaraz po egzaminie. Godziny odjazdu autobusów będą na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

INFORMACJE DODATKOWE

 • W przypadku:
 1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
 2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
 3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebieguegzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi daną część egzaminu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.

 • W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
 1. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
 2. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty
 3. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.
 4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić daną część egzaminu.
 • Uczeń, któremu unieważniono część egzaminu ósmoklasisty  przeprowadzonego w terminie głównym, przystępuje ponownie do danej  części tego egzaminu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem.
 • Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
  w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń
   o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne

 

HARMONOGRAM  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  TERMIN GŁÓWNY

 • JĘZYK POLSKI –23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9.00
 • MATEMATYKA – 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9.00
 • JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 9.00

HARMONOGRAM  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  TERMIN DODATKOWY

 • JĘZYK POLSKI – 12 czerwca 2023 r.( poniedziałek) godz. 9.00
 • MATEMATYKA – 13 czerwca 2023r. (wtorek) godz. 9.00
 • JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 14 czerwca 2023 r. (środa) godz. 9.00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego  - 3 lipca 2023 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym –6 lipca 2023 r.

 

 

Data dodania: 2023-05-22 13:49:28
Data edycji: 2023-05-22 14:40:44
Ilość wyświetleń: 454

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasi Partnerzy

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

JAN PAWEŁ II
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej