Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin Ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

„Mierz wysoko, bo nawet jeśli chybisz, znajdziesz się wśród gwiazd”.

Cecelia Ahern

    Drodzy Ósmoklasiści,

    Przed Wami trzy ważne dni. Życzymy Wam powodzenia i wiary we własne możliwości. Wierzymy, że wyniki, które uzyskacie, będą odpowiadały Waszym oczekiwaniom, otworzą nowe horyzonty, pozwolą realizować pasje i staną się fundamentem przyszłych sukcesów.

    Trzymamy za Was kciuki!

 

Egzamin Ósmoklasisty  23.05-25.05.2023 r.

Egzamin odbędzie się w salach gimnastycznych, lekcyjnych oraz w stołówce
w budynku nr 1 ul. Szkolna 13

 • Uczniowie klas ósmych w dniach egzaminu przychodzą i przyjeżdżają do szkoły o 8.30.

Nie wcześniej!

 • Przed egzaminem uczniowie przebywają wyłącznie w wyznaczonych salach na parterze.
  Tu pozostawiają wierzchnie ubranie, torby, plecaki i TELEFONY. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym maskotek itp.
 • Obowiązuje uczniowski strój odświętny.
 • Uczeń musi mieć legitymację szkolną, 2 długopisy lub pióra z czarnym wkładem, w drugim dniu egzaminu także linijkę. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą  pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Można wnieść małą butelkę wody mineralnej, którą należy postawić na podłodze przy stoliku.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 • Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów, odtwarzaczy mp3, smartwatchy. Samo ich posiadanie bez użycia w czasie egzaminu powoduje przerwanie i unieważnienie egzaminu.
 • O 8.40 uczniowie podchodzą do wyznaczonych sal na parterze i drugim piętrze zgodnie
  z listami prezentowanymi w salach-szatniach. Przed wejściem nastąpi losowanie numeru stolika
  i rozdanie naklejek kodujących.Numer stolika losuje dla ucznia w jego obecności członek zespołu nadzorującego.
 • Po losowaniu uczniowie zajmują miejsca przy odpowiednim stoliku. Losowanie następuje
  w każdym dniu egzaminu.
 • O 8.50 PZN i wydelegowany uczeń (tylko z jednej Sali) odbierają od dyrektora arkusze egzaminacyjne.
 • Nie wolno się spóźniać. Po zakończeniu czynności organizacyjnych spóźniony uczeń nie zostanie wpuszczony na salę.
 • O 9.00 – rozdanie arkuszy. Uczeń na polecenie Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego sprawdza kompletność arkuszy, zgodność typu arkusza z oznaczeniem na naklejce, zapoznaje się z instrukcją rozwiązywania zadań na pierwszej stronie arkusza, koduje (zamieszcza w wyznaczonych miejscach kod ucznia, numer PESEL i naklejkę OKE). Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność wykonanych przez uczniów czynności. Kodowanie arkuszy uczniów posiadających dostosowane warunki egzaminu wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 • Zakończenie czynności organizacyjnych i rozpoczęcie egzaminu na wyraźne polecenie nauczyciela nadzorującego.

Czas trwania poszczególnych egzaminów:

Język polski – 120 min (180)

Matematyka – 100 min (150)

Język obcy – 90 min (135)

 • W czasie trwania egzaminu uczeń nie powinien opuszczać sali. Konieczność skorzystania
  z toalety w czasie egzaminu (tylko w sytuacjach wyjątkowych) uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na stoliku. Czas wyjścia jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.
 • Należy samodzielnie rozwiązywać zadania w czasie egzaminu.
 • Należy pamiętać o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniowie z dostosowaniami nie wykonują tych czynności.
 • Uczeń nie odrywa karty odpowiedzi od zeszytu zadań egzaminacyjnych
 • Po zakończeniu pracy zamknięty arkusz uczeń pozostawia na brzegu stolika. Nauczyciele w dodatkowym czasie 5 min sprawdzają, czy uczniowie przenieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Następnie w obecności wszystkich uczniów zbierają arkusze.
 • Chęć wcześniejszego opuszczenia sali po zakończeniu pracy należy sygnalizować przez podniesienie ręki.
 • Po zakończeniu egzaminu uczniowie natychmiast opuszczają teren szkoły. Dowozy będą zorganizowane zaraz po egzaminie. Godziny odjazdu autobusów będą na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

INFORMACJE DODATKOWE

 • W przypadku:
 1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
 2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
 3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebieguegzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi daną część egzaminu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.

 • W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
 1. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
 2. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty
 3. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.
 4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić daną część egzaminu.
 • Uczeń, któremu unieważniono część egzaminu ósmoklasisty  przeprowadzonego w terminie głównym, przystępuje ponownie do danej  części tego egzaminu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem.
 • Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
  w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń
   o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne

 

HARMONOGRAM  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  TERMIN GŁÓWNY

 • JĘZYK POLSKI –23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9.00
 • MATEMATYKA – 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9.00
 • JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 9.00

HARMONOGRAM  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  TERMIN DODATKOWY

 • JĘZYK POLSKI – 12 czerwca 2023 r.( poniedziałek) godz. 9.00
 • MATEMATYKA – 13 czerwca 2023r. (wtorek) godz. 9.00
 • JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 14 czerwca 2023 r. (środa) godz. 9.00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego  - 3 lipca 2023 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym –6 lipca 2023 r.

 

 

Data dodania: 2023-05-22 13:49:28
Data edycji: 2023-05-22 14:40:44
Ilość wyświetleń: 275

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasi Partnerzy

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

JAN PAWEŁ II
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook