INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty proszę zgłosić się w dniu 31 lipca 2020 r. do budynku przy ul. Szkolnej 13.
Klasa VIII a od godz. 9.00 – 10.00
Klasa VIII b od godz. 10.00 – 11.00
Proszę stosować się do reżimu sanitarnego (każdy powinien mieć maseczkę i własny długopis).


 

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

Dobiega końca rok szkolny 2019/2020. Był to dla nas czas dużego wysiłku umysłowego, czas pracy. Przeżyliśmy wiele dobrych jak i trudnych chwil realizując zadania wynikające z procesu nauczania, opieki i wychowania, jakie łoży na nas system edukacyjny. Nauczanie zdalne, było dla nas wszystkich zaskoczeniem, do którego szybko nauczyciele jak i uczniowie oraz rodzice musieli się dostosować.

Zdajemy sobie sprawę, że było to trudne. Wymagało więcej wysiłku i samodyscypliny.

Chciałam podziękować Waszym Nauczycielom za solidna pracę, Wam Szanowni Rodzice za wyrozumiałość i nieocenioną pomoc w zdalnym nauczaniu. Szczególne podziękowania składam Radzie Rodziców. Dziękuję Urzędowi Miejskiemu Brzostek, Burmistrzowi, inspektor ds. Oświaty, pracownikom Centrum Usług Wspólnych, administracji oraz obsłudze szkoły za współpracę całoroczną w działaniach na rzecz Naszej szkoły. Dziękuję za współpracę ks. Proboszczowi Parafii Brzostek. Dziękuję Kuratorium Oświaty za koordynacje działań oświatowych i pomoc merytoryczną.

Pragnę podziękować za współpracę instytucjom z terenu gminy za pomoc i wspólne działania na rzecz edukacji. Gratuluję Uczniom promocji do klas wyższych, zwłaszcza tym, którzy uzyskali świadectwa z paskiem. Pragnę podziękować wszystkim uczniom za prace w organizacjach szkolnych, udział w zawodach sportowych. Wymagało to wiele wysiłku i pracy. Szczególnie pragnę pożegnać uczniów klas ósmych. Wielka szkoda, że społeczność szkolna nie może z Wami spotkać się jak to było w tradycji szkoły. Życzę Wam trafnego wyboru szkół średnich. Mam nadzieję, że mile będziecie wspominać szkołę.

W imieniu Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, pragnę życzyć Wam drodzy uczniowie udanych i bezpiecznych wakacji.

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Salacha


 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Informacja

Harmonogram naboru


„Bardziej niż cokolwiek innego- przygotowanie się jest sekretem do sukcesu…”
Henry Ford

W grudniu 2019 r. siedemnastu uczniów z klas V i VI przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Stypendiada Polonistyczna”. Głównym celem organizatora, którym była Firma Edukacyjna „Orzeł”, było umożliwienie rozwoju oraz promowanie uczniów ze szkół podstawowych poprzez ich uczestnictwo w ogólnopolskich konkursach, w których nagrodami są między innymi stypendia naukowe.

W kategorii czytelniczej „Kreator” należało wykazać się znajomością wskazanego utworu literackiego. Konkurs ortograficzny „Ortograf” sprawdzał opanowanie zasad poprawnej pisowni. Tytuł finalisty i wyróżnienie w konkursie czytelniczym „Kreator” zdobyła Milena Przebięda – uczennica klasy Vc. Uzyskała doskonały wynik, tytuł „Orła Stypendiady” i otrzymała dyplom, książkę oraz medal.

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w zmaganiach. Doceniamy wysiłek, starania i wyniki każdego ucznia. Zachęcamy do udziału w projektach „Stypendiady Polonistycznej”, wzbogacania swojej wiedzy i rozwoju zainteresowań.

Joanna Oprządek i Dorota Dziedzic


SUKCES UCZNIÓW W MULTIMEDIALNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

Kolejny rok szkolny dobiega końca. Obfitował on w wiele konkursów przedmiotowych, tematycznych i sportowych, w których uczniowie naszej szkoły nie zawiedli, a lista ich osiągnięć jest imponująca. Nie można nie wspomnieć o jednym z nich – o konkursie czytelniczo–recytatorskim: Poezja Jana Pawła II, który miał miejsce w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie. Konkurs miał być hołdem złożonym wielkiemu Polakowi, papieżowi Janowi Pawłowi II, tym bardziej, że rok 2020 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Jana Pawła II.

Konkurs miał się odbyć w marcu, tuż przed zawieszeniem zajęć edukacyjnych w szkołach. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, organizatorzy nie zrezygnowali z jego przeprowadzenia, zmienili jednak tradycyjną formułę na … multimedialną. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły, a jednym z nich był Kacper Nowak z klasy VI b, który zaprezentował wiersz Jana Pawła II pt. „Pieśń poranna”. Piękna, wyrazista dykcja, wysoka kultura słowa i płynna recytacja zostały zauważone przez komisję konkursową, bowiem Kacper został zdobywcą III miejsca. Seweryn Bonarek, uczeń klasy VII a, zmierzył się z utworem Jana Pawła II zatytułowanym „Zdumienie nad jednorodzonym”, a dobitna, przekonywająca i przejmująca interpretacja tekstu przyniosła mu I miejsce w konkursie. Ogłoszenie wyników nastąpiło 18 maja, w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz jubileuszowe albumy wydane z okazji rocznicy urodzin Papieża Polaka.

Poezja naszego Rodaka wciąż zachwyca swoją formą i treścią, dlatego należy docenić, że młode pokolenie sięga po Jego wiersze i wciąż na nowo odkrywa wartości zawarte w Jego twórczości. Cieszy również fakt, iż kilkumiesięczne zawieszenie zajęć w szkole wcale nie oznaczało, że nasi wychowankowie zamknęli się na inicjatywy, które w tym trudnym epidemicznym czasie były do nich kierowane. Przykładem jest sukces recytatorski Seweryna i Kacpra, który wpisze się w kolejną kartę historii naszej szkoły.

Dorota Dziedzic

Foto


SZKOLNY MISTRZ ORTOGRAFII

Wyniki konkursu


 

WYNIKI KONKURSU „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

11.03.2020 r. nastąpiło rozstrzygniecie szkolnego konkursu plastyczno -literackiego „Mój wymarzony zawód” promującego wiedzę zawodoznawczą wśród uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku. Jego celem było pogłębienie wiedzy uczniów na temat różnych profesji, rozwijanie umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną lub literacką na temat wymarzonego zawodu. Zgłoszono 112 dzieł. Uczestnicy konkursu zredagowali ciekawe teksty literackie oraz wykonali piękne prace plastyczne przedstawiające wymarzone specjalności. Komisja miała trudne zadanie, ostatecznie przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

klasy I – IV

miejsce

imię i nazwisko

klasa

kategoria

I

Zuzanna Zapał

Dominika Skowron

IIIc

IIIa

plastyczna

plastyczna

II

Mateusz Kita

Wiktor Piątek

IIb

IIIa

plastyczna

plastyczna

III

Aleksandra Baran

Julia Moskal

IIIc

IIa

plastyczna

plastyczna

Wyróżnienie

Martyna Stec

Jakub Knapik

IIIa

IIIb

plastyczna

plastyczna

klasy V – VIII

I

Filip Dziedzic

VIIIb

literacka

II

Emilia Zdziarska

Seweryn Bonarek

VIIa

VIIa

plastyczna

plastyczna

III

Zoja Natońska

Anna Jędrzejczyk

Oliwia Przebięda

Vd

VII b

VIa

plastyczna

plastyczna

plastyczna

Wyróżnienie

Paweł Chajec

Maja Kosowska

Wiktoria Szukała

IV

VIb

VIb

plastyczna

literacka

literacka

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy, aby Wasze marzenia się spełniły, a wybrany zawód okazał się strzałem w dziesiątkę. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie działaniem, a co za tym idzie, rynkiem pracy i własną przyszłością zawodową. Konkurs o zawodach został zorganizowany w ramach Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone wychowawcom i rozdane na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Organizatorzy konkursu:

Ewa Raś -doradca zawodowy, Krystyna Zdziarska – nauczyciel biblioteki

Foto

 


ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Harmonogram zwrotu podręczników


 

WYWIADÓWKA SZKOLNA

W dniu 08.06. 2020 r. poniedziałek poprzez dziennik elektroniczny w godzinach od 16.00-18.00, dyrektor i nauczyciele będą pełnili dyżur w celu informacji dla rodziców o ocenach końcowo rocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

Małgorzata Salacha – Dyrektor Szkoły


 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Wniosek

Wniosek dla uczniów spoza obwodu szkoły podstawowej w Brzostku

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wniosek

Wnioski o rekrutację można składać e-mailem na adres: spbrzostek@interia.eu


 

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY UCZNIÓW KLAS TRZECICH

10 marca 2020 r. został podsumowany konkurs ortograficzny „Zimowa ortografia”, który był adresowany do uczniów klas trzecich.

Celem konkursu było: kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, wyrabianie umiejętności ortograficznej samokontroli, rozwijanie zainteresowań polską ortografią, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej.

W etapie klasowym i szkolnym konkursu uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu opanowali zasady ortograficzne. Konkurs stworzył uczniom możliwość potwierdzenia własnych umiejętności i wdrażał do poprawnej pisowni.

Wśród zwycięzców znaleźli się :

I miejsce – Bawiec Liliana – IIIa, Przywara Filip - IIIc, Zapał Zuzanna –IIIc,

II miejsce – Malinowska Weronika – IIIa, Berek Zofia – IIIc, Kasprzyk Emilia – IIIc,

III miejsce – Szpak Milena – IIIb, Żmudzka Dobrosława – IIIc,

Wyróżnienia: Bożek Marcin – IIIa, Ćwik Aleksandra – IIIa, Skocz Miłosz – IIIa, Caban Szymon – IIIb, Jaworowska Natalia – IIIb, Synowiecka Julita – IIIb, Szweda Antoni – IIIb.

Uczniowie ci otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym trzecioklasistom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Wychowawcy klas III


 

WYZWANIE „ZOSTAŃ W DOMU Z KSIĄŻKĄ”!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku kreatywnie spędzali czas w domu podczas narodowej kwarantanny. Świadczą o tym chociażby wykonane przez nich w tym czasie fotografie. Do działania zainspirował ich konkurs „Zostań w domu z książką” zaproponowany im przez bibliotekarkę. Polegał on na wykonaniu sobie lub członkowi rodziny zdjęcia z ulubioną książką. Pomysłowość, bujna wyobraźnia, bogate zainteresowania uczniów zaowocowały ciekawymi fotografiami, wśród których wyróżniały się te wykonane przez Milenę Nowak (1b), Filipa Nowaka (5b), Radosława Miałkowskiego (5a), Mateusza Rozwadowskiego (3a) i Szymona Rozwadowskiego (6B). Milena i Filip dodatkowo zatytułowali swoje prace: „Kiedy czytam, zmieniam się w księżniczkę”; „Książki nie gryzą, pochłaniają”. Dziękuję za podjęcie wyzwania!

Foto


 

WIRTUALNA GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH CZ. IV

KWARANTANNA

Uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwanie, którego inicjatorem jest między innymi Muzeum Narodowe w Warszawie. W ramach lekcji plastyki odwzorowali postaci w obrazie. Specyficzna sytuacja, w której się znajdujemy dała nam możliwość wykonania zadań, których w warunkach szkolnych byśmy nie zrealizowali. Uczniowie chętnie zaangażowali się w wirtualne zajęcia. Każdy wcielił się w rolę bohatera najsłynniejszych dzieł sztuki. Za pomocą przedmiotów znalezionych w domowych zakamarkach powstały wspaniałe portrety, zdjęcia, martwa natura. Pozwoliło to chociaż na chwilę odpłynąć myślami od kwarantanny.

Foto


 

WIRTUALNA GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH CZ. III

Zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych Marii Łukowicz, uczennicy klasy 6 a. Obrazy malowane na płótnie, szkice ołówkiem, czy też obrazki wypalane na desce, robią na nas ogromne wrażenie. Niezwykła kreatywność oraz skromność pomagają jej tworzyć oryginalne dzieła.

Foto


 

WIRTUALNA GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH CZ. II

Zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych Angeliki Baran. Promarkery, akwarele i ołówek to narzędzia pracy uczennicy kl. V b. Jej szkicownik kryje ciekawe historie. Spod jej ręki wychodzą portrety, projekty ubrań i misterne kompozycje, które stanowią dekorację klasy.

Foto


 

PODWÓRKOWE SAFARI 6C

Szóstoklasiści 21 kwietnia wyruszyli na fotograficzne polowanie na podwórku. Niestety pandemia zamknęła inne drogi. Piękno natury dodaje skrzydeł! Można przynajmniej myślą ulecieć poza wirusowe ograniczenia.

Foto


 

Uwaga!

Szkoła Podstawowa w Brzostku przystępuje do egzaminów próbnych organizowanych online przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W związku z przystąpieniem do egzaminu lekcje dla ósmoklasistów w tych dniach w godzinach 8.15 – 11.50 zostają zawieszone.

Uczniowie są zobowiązani do wzięcia czynnego udziału w egzaminie.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

* 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski (120 minut)

* 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (100 minut)

*1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (90 minut)

Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania, np.

- w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

- korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);

- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Następnie tuż po zakończeniu egzaminu uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań.

Nauczyciele, korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, sprawdzą i ocenią prace oraz przekażą uczniom informację zwrotną.

Powodzenia!


 

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Szkole Podstawowej w Brzostku zostają zawieszone od 12.03.2020 r. do 11.04.2020 r

12 i 13 marca 2020 r. szkoła sprawować będzie opiekę tylko nad uczniami, którym rodzice nie zdążą zorganizować opieki w domu.

Szanowni Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole zachęcamy uczniów do nauki w domu. Na platformach: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje oraz https://epodreczniki.pl udostępniane są materiały edukacyjne do których dostęp jest bezpłatny. Nauczyciele naszej szkoły poprzez szkolną stronę internetową (zakładka dla ucznia) będą udostępniać dla Was materiały, informacje i wskazówki, w jaki sposób uczyć się w domu.

Szanowni uczniowie, najważniejsze w obecnej chwili jest bezpieczeństwo zdrowia i życia, pamiętajcie o bezpiecznym przebywaniu w domu, unikajcie miejsc gdzie są duże skupiska ludzi, przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywacie. Często myjcie ręce przy użyciu mydła i wody, przy kasłaniu i kichaniu zakrywajcie usta i nos. Zachowajcie co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.


 

POMOC DLA TOMKA Z KLECI

Tomuś urodził się jako wcześniak z niedotlenieniem i infekcją wrodzoną. Po dalszych badaniach stwierdzono u niego hipokalcemię i wnętrostwo, po ukończeniu pierwszego roku życia zdiagnozowano wodogłowie i astmę oskrzelową. Obecnie jest pod opieką wielu specjalistów: neurologa, urologa, pulmonologa, endokrynologa i chirurga. Rozwój psychoruchowy Tomka jest opóźniony, dlatego wymaga stałej rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej i psychologicznej, aby miał szansę funkcjonować podobnie jak jego rówieśnicy. Mimo problemów zdrowotnych Tomaszek jest radosnym i pogodnym dzieckiem.

Wspomóżmy dodatkową terapię, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do dalszego rozwoju Tomka poprzez zbiórkę pieniędzy. Liczy się każda złotówka. Pomagajmy! Serdecznie dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas 0-VIII


 

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM - WARSZTATY

10 marca 2020 roku klasy siódme wzięły udział w warsztatach przeprowadzonych przez trenera pracującego no co dzień w Centrum Działań Profilaktycznych. Temat zajęć nosił nazwę „Trening Redukcji Stresu - warsztaty o umiejętności radzenia sobie z napięciem”.

U każdego z nas stres objawia się inaczej, inne są też jego skutki. Umiejętne przekształcenie destrukcyjnych przekonań na takie, które będą dla nas wspierające, motywujące jest niezwykle ważne. Niezbędne staje się również odszukanie w sobie właściwego potencjału, samoakceptacja oraz mądre, odpowiednie polubienie siebie.

W trakcie warsztatów uczniowie mogli omówić syndromy stresu najczęściej u nich występujące, popracować nad swoją koncentracją i lepszym współdziałaniem w grupie. Zostali postawieni w trudnej, nieoczekiwanej sytuacji i musieli na nią odpowiednio zareagować. Kolejne ćwiczenie jakie wykonali dotyczyło dobrej współpracy oraz przestrzegania norm w grupie. Tym razem musieli przećwiczyć porażkę i swoje reakcje na odnoszenie sukcesu przez inne osoby. Mogli swobodnie opowiedzieć o uczuciach jakie im wtedy towarzyszyły, jak również wskazać przykłady, w jaki sposób te przykre uczucia stopniowo zmniejszać, wyciszać.

Jako przykłady zdrowej redukcji nagromadzonego napięcia, stresu podano na przykład: aktywność fizyczną, odpowiednią długość oraz porę snu, dobry wypoczynek, ograniczenie korzystania z nowoczesnych technologii, zbilansowaną dietę oraz …….życzliwość i uśmiech!

Pedagog szkolny

Foto  


 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

02 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Panią sierż. sztab. Magdaleną Stasiak- policjantką Komendy Policji w Brzostku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III.

Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantką o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówiła sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Pani Magdalena poruszyła także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantki. Po spotkaniu uczniowie w grupkach długo rozmawiali jeszcze na wyżej wymienione tematy.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.p class="style25"> Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

Wychowawcy klas I-III

Foto


 

MARZYCIELSKA POCZTA – LISTY I KARTKI DLA CHORYCH DZIECI

W dniu 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W związku z tym wydarzeniem uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy w lutym 2019 roku wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Przed przystąpieniem do pracy na lekcjach religii zostali zapoznani z profilami dzieci. Wybór był trudny, jednak wspólnie została podjęta decyzja, że wykonamy kartki urodzinowe dla 9-letniego Filipa z Katowic, u którego zdiagnozowano guza mózgu. Nasi uczniowie wykazali się dużą empatią i przejęci historią Filipa bardzo chętnie pisali słowa otuchy, tworzyli kolorowe kartki, a niektórzy przynieśli własne kolekcje kart piłkarskich i książki o dinozaurach, którymi interesuje się Filip, piłkę oraz słodycze. Uczennica klasy II c podarowała własnoręcznie namalowany obraz.

Podobnie jak przed rokiem chętni uczniowie z klas V-VII oraz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas na początku lutego br. z zapałem zaangażowali się w akcję „Marzycielska Poczta”. Po wirtualnym spotkaniu z 13 – letnim Michałem z Jarosławia, który ma Zespół Downa przystąpili do kreatywnej pracy twórczej, której głównym celem było wykonanie laurek z okazji zbliżających się jego urodzin. Każdy uczeń włożył dużo serca i część siebie, aby kartka była najpiękniejsza i wyjątkowa. W wielu listach dzieci opowiadały o własnych doświadczeniach związanych z chorobami i pobytem w szpitalach. Przygotowały też dla Michała drobne upominki.

Takie bezinteresowne włączenie się w akcję uczy nas, że nie ma nic cenniejszego niż pomoc człowiekowi, który jej potrzebuje. Udzielenie duchowego wsparcia nic nie kosztuje, a może odmienić czyjeś życie – uczynić je bardziej kolorowym. Wierzymy, że dzięki tej akcji przekazaliśmy tym dzieciom radość, dobre słowo, nadzieję oraz wiarę, że czasami nawet te najskrytsze marzenia potrafią się spełnić.

Koordynatorzy akcji: J. Synowiecka, E. Raś

Foto


 

ZOSTAĆ KARATEKĄ

29.02.2020 r. uczniowie klasy VIIIa na zajęciach z doradztwa zawodowego spotkali się z p. Robertem Kolbuszem – trenerem i prezesem Brzosteckiego Klubu UKS Kyokushin Karate. To jedno z cyklu spotkań z osobami pochodzącymi z małych miejscowości, wykonującymi ciekawe zawody i oddającymi się różnym pasjom. Pan Robert jest wieloletnim zawodnikiem i instruktorem karate, prowadzi zajęcia z młodszymi uczniami i starszą młodzieżą. Ma na koncie sporo sukcesów sportowych. Zwrócił uwagę, że karate to forma walki bez użycia broni, ale z zastosowaniem naturalnych dla człowieka środków walki, jak pięści, kolana, stopy i głowa. To sztuka hartowania charakteru, sposób doskonalenia cech psychicznych poprzez rygorystyczny trening cielesny. Oprócz wzmocnienia ciała, poprawienia szybkości, siły i koordynacji, karate uczy też zaufania, nigdy nie było techniką agresji. Jest drogą życiową, drogą rozwoju osobowości. Kultywowane na treningach starojapońskie zasady: szacunek dla starszych, pokora, samowyrzeczenie, praca nad sobą, owocują pozytywnym rozwojem charakteru młodych ludzi. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe techniki oraz język karate. Spotkanie przybliżyło uczniom sztuki samoobrony oraz zachęciło do aktywności fizycznej. Dziękujemy tacie Sebastiana za zorganizowanie dla nas tej wizyty.

Doradca zawodowy

Ewa Raś

Foto


 

ZAJĘCIA Z EKSPERTEM Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

27.02.2020 r. w ramach doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie klasy VIIIb z p. Edytą Lenczowską - pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy z Dębicy. Doradca zawodowy w przystępny sposób zapoznała uczniów z działaniami PUP, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi, zwróciła uwagę na zawody, które będą miały znaczenie w przyszłości. Wskazała możliwość korzystania z ofert urzędu. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat instrumentów rynku pracy, tj. staże zawodowe, środki na rozpoczęcie własnej działalności, oferta szkoleń, poradnictwo i informacja zawodowa. Dowiedzieli się, na jakie wsparcie PUP może liczyć pracownik chcący rozwijać się zawodowo. Dziękujemy za przekazaną wiedzę i za wartościowo spędzony czas!

Doradca zawodowy

Ewa Raś

Foto


 

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM?

Jak właściwie pokierować życiem i zdobyć wymarzony zawód? Między innymi na takie pytanie 24.02.2020 r. odpowiadała uczniom klasy VIIIa i VIIIb pani sierż. sztab. Magdalena Stasiak z Komendy Policji w Brzostku. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego opowiadała o swojej służbie, jej najciekawszych aspektach, ale i o trudnych momentach, które są nieodłącznym elementem pracy policjanta. Mówiła również o wymaganiach i kryteriach, jakie należy spełnić, aby zostać funkcjonariuszem, etapach rekrutacji, predyspozycjach (obywatelstwo polskie, postawa moralna i niekaralność). Informowała jednocześnie o możliwościach rozwoju oraz kształcenia w klasach o profilach policyjnych. Zaprezentowała różne piony służb w policji (oddział prewencji, policja kryminalna, policja ruchu drogowego). Spotkanie z młodzieżą odbyło się w miłej atmosferze, było również okazją, aby poruszyć tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem i aktywnością.

Doradca zawodowy

Ewa Raś

Foto


 

W SŁOWIAŃSKIM GRODZIE

Uczniowie klas trzecich realizowali projekt edukacyjny pt. „Pradawna Polska, czyli początki naszego państwa”. Poznali historię powstania naszej Ojczyzny oraz pierwszych władców z dynastii Piastów. Dowiedzieli się, dlaczego przyjęcie chrztu przez Mieszka I było jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych dla Polski. Poznali także tradycje, zwyczaje i zawody dawnych Słowian.

Na podstawie zgromadzonych informacji dzieci, pracując w grupach, zgodnie z własną inwencją twórczą, wykonały makiety grodu słowiańskiego „Życie w dawnej słowiańskiej wiosce”.

Wychowawcy klas trzecich

Foto


 

WIZYTA W GMINNEJ BIBLIOTECE W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zawód dla osób dokładnych, systematycznych, otwartych, łatwo nawiązujących kontakt z czytelnikiem.

21 lutego 2020 r. uczniowie klasy VIIIa wraz z naszą bibliotekarką, p. Krystyną Zdziarską oraz doradcą zawodowym, p. Ewą Raś odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzostku. Pani Maria Kawalec w ciekawy sposób opowiedziała uczniom o swojej pracy, omówiła zasady korzystania z biblioteki, sposób zapisu czytelnika i wypożyczenia książek w katalogu komputerowym oraz działalność filialnych bibliotek w gminie Brzostek (Siedliska Bogusz, Grudna Górna, Kamienica Górna). Przedstawiła księgozbiór biblioteczny, oprowadziła uczniów po jego działach, zaprezentowała nowości. Ósmoklasiści z zainteresowaniem słuchali wszystkich informacji. Bibliotekarki zapoznały uczniów z zawodem, który wykonują z wielką pasją. Przedstawiły pozytywne i negatywne strony pracy w bibliotece. Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości o zawodzie, dowiedzieli się, jak zostać pracownikiem biblioteki. Wizyta w bibliotece publicznej była dla uczniów dobrą lekcją. Jesteśmy paniom wdzięczni za wyczerpujące omówienie tematu.

Ewa Raś

Foto


 

FRYZJER –ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Zawód dla osób komunikatywnych, życzliwych, cierpliwych, kreatywnych, spostrzegawczych, o dobrej kondycji fizycznej.

17 lutego 2020 r. w ramach realizacji zadań Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, uczniowie klasy VIIIa i VIIIb odwiedzili pobliski Salon Fryzjerski Bella w Brzostku. Celem wizyty było zapoznanie młodzieży z zawodem. Uczniowie mieli możliwość przyjrzeć się z bliska pracy fryzjera, a także zapoznać się z wyposażeniem zakładu. Zobaczyli, że ta praca wymaga dużego wysiłku i cierpliwości. Dowiedzieli się, że w zawodzie fryzjera niezbędna jest dobra komunikacja z klientem i trafna interpretacja jego potrzeb. Trzeba dodać, że ten fach, podobno tak twierdzą mistrzowie, jest zapisany w genach. To pasja, którą powinno się mieć, by być dobrym fryzjerem.

Bardzo dziękujemy pani Barbarze Węgrzyn, właścicielce salonu fryzjerskiego za ciekawą lekcję, życzliwość i umożliwienie obejrzenia zakładu. Wizyta wzbogaciła uczniów o nowe doświadczenia i wiadomości.

Doradca zawodowy

Ewa Raś

Foto


 

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM RODZINY

Zawód dla osób posiadających wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej, obserwacji, organizacji i radzenia sobie ze stresem.

13 lutego 2020 r. w ramach zajęć z doradztwa zawodowego w klasach VIIIa i VIIIb gościliśmy przedstawiciela Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku. Pani Anna Kumorek poinformowała uczniów o głównych zadaniach i wykonywanych czynnościach, kompetencjach i kwalifikacjach, środowisku pracy asystenta rodziny. Młodzież dowiedziała się, że jest to osoba współobecna, będąca w pogotowiu, pomagająca, przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu i zachowaniu. Udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi. Wspiera w poszukiwaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywuje do udziału w zajęciach dla rodziców. Ma za zadanie zmieniać stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich wpływ na własne życie, podnieść samoocenę.

Uczniowie byli zainteresowani wykonywanym zawodem asystenta rodziny, o czym świadczyły licznie zadawane przez nich pytania. Dowiedzieli się, że praca ta wykonywana jest w biurze i w terenie. Dziękujemy pani Annie Kumorek za ciekawe przedstawienie wykonywanego zawodu.

Doradca zawodowy

Ewa Raś

Foto


 

WALENTYNKI

W dniu 13 i 14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy „DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO”, w którym przekazaliśmy życzenia tym osobom, które darzymy sympatią i przyjaźnią. Już od rana w szkole panował radosny nastrój. Zaobserwować można było odświętny wystrój, znaczną ilość czerwonych serduszek, oraz inne ozdoby kojarzące się z miłością. W ubiorze uczniów także przeważał kolor czerwony. Organizatorzy imprezy zorganizowali w tym dniu specjalną „Pocztę walentynkową”, aby można było przekazać walentynkowe wyznania najbliższym. Szkolne listonoszki nie narzekały na brak pracy, było bowiem wielu chętnych, którzy skorzystali z takiej możliwości wyznania sympatii wybranym osobom. Klasy starsze uczestniczyły w dyskotece, podczas której wszyscy świetnie się bawili. Ten dzień upłynął wszystkim w miłej, serdecznej atmosferze.

Samorząd Uczniowski

Foto


 

SPOTKANIE Z ARCHITEKTEM KRAJOBRAZU

Zawód dla tych, którzy lubią rysować, planować i interesują się światem roślin.

7 lutego 2020 roku dzięki uprzejmości Pani Doroty Machaj, nauczyciela Zespołu Szkół w Brzostku, klasa 8a miała okazję poznać specjalność architekta krajobrazu. Celem spotkania była popularyzacja zawodu technik architektury krajobrazu oraz promowanie dobrych miejsc praktyk. Młodzież dowiedziała się wielu ciekawostek o tym kierunku. Zaproszony gość zaprezentował uczniom efekty swojej pracy, podzielił się cennymi uwagami dotyczącymi projektowania i urządzania terenów zielonych. Zaproponował również udział w Salonie Ósmoklasisty, który odbędzie się 6 marca 2020 r. w Zespole Szkół w Brzostku. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Doradca zawodowy: Ewa Raś

Foto


 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - KL. 1

Foto


 

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

ZAWÓD DLA OSÓB DOKŁADNYCH, SUMIENNYCH, OPANOWANYCH I ODCZUWAJĄCYCH POTRZEBĘ POMAGANIA DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI

5 lutego 2020 r. na lekcjach wychowawczych uczniowie klasy 7a i 8a wzięli udział w spotkaniu z pielęgniarką. Pani Janina Wójcik opowiedziała im, na czym polega jej zawód, jakie daje możliwości osobistego rozwoju oraz perspektywy na rynku pracy. Przybliżyła młodzieży wiele sytuacji z jej branży, przedstawiła dobre i złe strony trudnego i odpowiedzialnego zawodu pielęgniarki. Pokazała przenośny zestaw pierwszej pomocy. Uczniowie zobaczyli ciśnieniomierz, opatrunki, cewnik, nowoczesny termometr i strzykawki.

Nasz gość jest wieloletnim doświadczonym pracownikiem Ośrodka Zdrowia w Brzostku i współpracuje ze szkołą podstawową od wielu lat. Bardzo dziękujemy Pani Janinie Wójcik za wkład i zaangażowanie w pracę z naszymi uczniami. Może któryś z nich w dorosłym życiu wybierze profesję pielęgniarki lub pielęgniarza? Jest to cenny, bardzo ważny i deficytowy zawód.

Doradca zawodowy: Ewa Raś

Foto


 

KONKURS „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

Regulamin konkursu


 

I MIEJSCE W KONKURSIE KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH

W środę 5 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVII Międzyszkolnym Konkursie Kolędy Obcojęzycznej w Kołaczycach. Naszą szkołę reprezentowali: Julita Maduzia, Oliwia Halz, Anna Szczepanik, Maja Kosowska, Radosław Czech i Bartłomiej Lemek w utworach „Children Go Where I Send You” oraz „Kling, Glöckchen, klingelingeling”. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności wokalnych i językowych. Występ naszych wokalistów podobał się zarówno publiczności jak i jurorom, którzy przyznali im I miejsce.

Gratulujemy im talentu muzycznego i językowego oraz życzymy dalszych sukcesów.

Foto


 

Drzwi otwórz, bo…

Dobrą nowinę, od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż

01.02.2020 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku uczniowie szkoły podstawowej przedstawili widowisko pt. „Anielska misja”. Spektakl łączył tradycję z nowoczesnością. Poruszał problemy współczesności związane z rozwojem cywilizacyjnym, ale nawiązywał również do wzruszającej historii narodzenia Jezusa sprzed dwóch tysięcy lat. Scenografia, śpiew chóru oraz projekcja fragmentu filmu wprowadziły publiczność w wyjątkowy bożonarodzeniowy klimat. Całość ubarwiły trzy układy taneczne. Przedstawienie zostało opracowane przez nauczycieli Krystynę Zdziarską i Joannę Oprządek (scenariusz, reżyseria, dekoracja) oraz Elżbietę Rybę-Stanek (choreografia), Dorotę Dziedzic (przygotowanie pastuszków), Wiesława Płaziaka (podkłady muzyczne) i Pawła Batyckiego (fragment filmu).

Foto


 

ZABAWA CHOINKOWA

Foto


 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - MALUCHY, ZERÓWKA

Foto


 

KIEDY MYŚLĘ O BABCI I DZIADKU…
DZIEŃ BABCI I DZIADKA - KL. 3

30 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Brzostku trzecioklasiści przygotowali przedstawienie poświęcone Dniu Babci i Dziadka. W montażu słowno - muzycznym poprzez piękną recytację wierszy, śpiew piosenek, tańce i grę na skrzypcach zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. Dzieci w ten sposób podziękowały Babciom i Dziadkom za Ich miłość, opiekę, wsparcie i troskliwość. Na twarzach niejednego Gościa pojawiła się radość, wzruszenie, a nawet łzy.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor szkoły podziękowała dzieciom oraz nauczycielom za przygotowane spotkanie. Przybyłym Gościom złożyła życzenia z okazji Ich święta. Babcie i Dziadkowie na pożegnanie otrzymali prezenty- kolorowe laurki z pięknymi życzeniami wykonane przez wnuki. Wzruszające chwile zostały uwiecznione na wspólnych zdjęciach.

Wychowawcy klas III

Foto


 

JASEŁKA WTZ

29 stycznia uczniowie klas I-III obejrzeli jasełka w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku. Podczas tego wzruszającego występu można było tradycyjnie zobaczyć Maryję i Józefa, pasterzy, anioły oraz trzech króli. Całość przedstawienia urozmaicały kolędy pięknie zaśpiewane przez aktorów. Dzieciom przedstawienie bardzo się podobało, czego dowodem były gromkie brawa. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i możliwość obejrzenia tego niezwykłego spektaklu.

Uczniowie i wychowawcy klas I-III

Foto


 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - KL. 2

10 stycznia odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, którą przygotowali uczniowie klas drugich. Goście, jak co roku, nie zawiedli i przybyli bardzo licznie. Dzieci, aby podziękować babciom i dziadkom za ich bezgraniczną miłość i dobroć przygotowały „bajkowy” program artystyczny. Słowami piosenek, wierszy oraz pięknymi tańcami wyrażały swoją wdzięczność za uśmiech, życzliwość, mądre słowa, codzienną troskę i niewyczerpaną cierpliwość.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Małgorzata Salacha – dyrektor szkoły, która w swym wystąpieniu podziękowała dzieciom i ich opiekunom za przygotowanie wzruszającego montażu słowno-muzycznego. Wszystkim zebranym złożyła serdeczne życzenia z okazji ich święta, podkreślając przy tym ważną rolę babci i dziadka w życiu każdego dziecka.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Babcie i dziadkowie opuszczali naszą szkołę ze wzruszeniem, dziękując za miło spędzone chwile.

Foto


 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Foto P. Stanek


 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA DLA SENIORÓW - SPOTKANIE OPŁATKOWE

Foto


 

JASEŁKA

Foto P. Batycki

Film


 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Współpracownikom i Przyjaciołom Szkoły, by tegoroczne Święta były jednymi z piękniejszych. Niech będą one czasem spędzonym w gronie rodzinnym, bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a wigilijne światło niech da Wszystkim poczucie bezpieczeństwa i pozwoli z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra, życzliwości, zdrowia, pomyślności oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Brzostku


 

„ŚWĄTECZNE KARTKI DOBROCZYNNE”

- PODSUMOWANIE AKCJI

Ze świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wręczanie kartek świątecznych. Najpiękniejsze są te, które powstały w naszych domach własnoręcznie wykonane przez dzieci, ozdobione różnymi technikami, z życzeniami płynącymi prosto z serca. I właśnie takie piękne kartki zaprojektowane przez uczniów naszej szkoły dotarły na akcję charytatywną. Następnie zostały wręczone przez wolontariuszy SK Caritas osobom starszym i samotnym. Wykonano je różnymi technikami, ozdobione były kolorowym papierem, plasteliną, słomą, bibułą, włóczką, koronką, wstążką, malowane farbami, kredkami. Pomysłowość uczniów i barwność kartek najlepiej ukazują zdjęcia.

Z całego serca dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do naszej świątecznej „kartkowej” akcji – za dobrą wolę, pozytywne nastawienie, poświęcony czas, nieograniczoną kreatywność i integrację z lokalnym środowiskiem osób starszych. Mamy nadzieję, że serdeczne życzenia w pięknej oprawie plastycznej sprawią osobom starszym radość i przyjemność, bo właśnie taki cel przyświecał naszej akcji.

Akcje koordynowały opiekunki SK Caritas

Foto


 

KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Dziewiętnastego grudnia miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Na konkurs wpłynęło 57 prac, których autorami byli uczniowie klas I – III. Dzieci wykazały się bardzo dużą kreatywnością i pomysłowością. Komisja konkursowa miała duży problem z wyborem laureatów konkursu, ponieważ wszystkie prace konkursowe były wykonane bardzo starannie z zastosowaniem różnych technik.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasy I:

I miejsce – Oliwia Kaczka

II miejsce – Aleksandra Płaziak

III miejsce – Oskar Ziaja

Wyróżnienie – Oliwia Stasiowska

Klasy II:

I miejsce – Mikołaj Kawalec

II miejsce – Kacper Nowak

III miejsce – Martyna Dziedzic

Wyróżnienie – Oliwia Spicha, Oskar Jakson, Szymon Stasiowski

Klasy III:

I miejsce – Antonina Miśkowicz

II miejsce – Olga Kmiecik

III miejsce – Dobrosława Żmudzka

Wyróżnienie – Mateusz Rozwadowski, Mikołaj Kałuziński

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

Ż. Szczucińska

Foto


 

ŚWIĄTECZNA KARTKA

Święta zbliżają się małymi kroczkami i także w naszej szkole nastał ten wyjątkowy czas. W ramach akcji Samorządu Uczniowskiego „Świąteczne życzenie” uczniowie klas IV-VI pod opieką nauczycielki plastyki – pani Jolanty Sroczyńskiej wykonywali kartki świąteczne. Prace odzwierciedlały różne bogate techniki tj. decoupage, origami, witraż, malowanie, wyklejanie, szablony czy quilling. Mimo iż motyw był podobny, każda kartka była inna. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością, pomysłowością i zdolnościami plastycznymi. Zorganizowane zajęcia były niezwykle radosnym przeżyciem i przeniosły wszystkich w nastrój oczekiwania na utęsknione święta. Spośród wszystkich prac zostały wybrane najciekawsze, które uzupełnione życzeniami zostaną przekazane dalej.

Wszyscy wiemy o tym, że życzenia to niewidzialny, a jednak najbardziej wartościowy prezent, a te płynące prosto z serca zawsze się spełniają.

Samorząd Uczniowski

Foto


 

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Pod koniec listopada uczniowie klas I-III zostali zachęceni przez uczących ich nauczycieli języka angielskiego do wykonania kartki świątecznej z życzeniami w języku angielskim. Przez kolejne dwa tygodnie dzieci przygotowywały prace konkursowe używając różnych technik plastycznych. Po upływie wyznaczonego terminu, Komisja Konkursowa zebrała się, by wybrać najlepsze prace spośród 35 kartek dostarczonych nauczycielom. Prace uczestników oceniane były przez Komisję pod kątem zgodności z tematem, oryginalności, pomysłowości, wkładu pracy oraz poprawności językowej.

Po długotrwałej dyskusji postanowiono przyznać, aż trzem osobom miejsce pierwsze, drugie oraz trzecie.

Miejsce I otrzymali: Kamil Knapik, Dobrosława Żmudzka, Jakub Knapik

Miejsce II otrzymali: Bartosz Charchut, Natalia Skórska, Filip Wołowiec

Miejsce III otrzymali: Aleksandra Płaziak, Marcin Bożek, Milena Szpak

Ponadto, przyznano wyróżnienia sześciu autorom kartek: Julii Czubie, Julii Łępie, Julii Moskal, Natalii Sobczyk, Przemysławowi Baranowi oraz Justynie Gwiżdż.

Na koniec rozstrzygnięcia konkursu wszyscy jego uczestnicy otrzymali słodycze..

Dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w zorganizowanym przez nas konkursie.

Nauczyciele języka angielskiego


 

„Stolnik, pierwszy pan w powiecie…” tak rozpoczął swój zwycięski występ Mateusz Nowak w IV Wojewódzkim Konkursie Recytacji Poezji Adama Mickiewicza. Silna konkurencja, srogie jury i wymagające teksty wieszcza narodowego nie stanowiły dla naszego aktora żadnej przeszkody w uzyskaniu najwyższych laurów. W pierwszej kategorii – prezentowanie fragmentu „Pana Tadeusza”- Mateusz zwyciężył! W drugiej kategorii – recytacja liryku – wyróżnienie!

Gratulujemy talentu, odwagi i pasji artystycznych. Życzymy równie wielkich osiągnięć w konkursach kuratoryjnych – czekamy na wyniki etapu rejonowego z biologii i chemii…

Foto


 

„MÓJ WYMARZONY LIZAK”

Uczniowie kl.3 b wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony lizak”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką dziedzictwa przemysłu spożywczego, rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wrażliwości estetycznej. Za udział w konkursie wszyscy uczniowie wraz z opiekunem otrzymali bezpłatny bilet wstępu do muzeum, z czego bardzo się cieszymy. Możemy już zatem planować wyjazd.

D. Kutyna


 

PIERNICZKI, KTÓRE SZYBKO ZNIKAJĄ

Święta Bożego Narodzenia już niebawem. Dla wielu z nas przedświąteczną tradycją jest pieczenie pierniczków. W ramach przygotowań do świąt uczniowie klasy VIa ozdabiali pierniczki różnokolorowymi lukrami i barwnymi posypkami. Każdy uczeń według własnej inwencji udekorował ciasteczka. Wszyscy wykazali się niezwykłą kreatywnością, być może znajdzie się wśród nich kilka talentów cukierniczych. W klasie roznosił się piękny korzenny zapach. Oczywiście trudno się było oprzeć kolorowym cukiereczkom i słodkiemu lukrowi i nie skosztować choćby odrobinki. Zabawa była doskonała a pierniczki wyszły przepiękne. Walory smakowe będziemy mieli okazję docenić podczas klasowego spotkania wigilijnego.

Chcemy podzielić się ze wszystkimi przepisem na nasze pierniczki, które jak sama nazwa wskazuje z całą pewnością znikną szybko na naszym wigilijnym spotkaniu.

Wychowawca Agata Zastawny

Foto

Przepis


 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Każde dziecko już od najmłodszych lat ma pluszowego przyjaciela. 13 grudnia w Szkole Podstawowej w Brzostku Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło PCK zorganizowały Dzień Pluszowego Misia. W tym szczególnym dniu każdy uczeń mógł przynieść do szkoły swojego misia i dzięki temu nie był pytany. Już od samego rana, pluszowy przyjaciel chodził od klasy do klasy, witał się ze wszystkimi oraz sprawdzał czy dzieci przyniosły maskotki. Na pamiątkę tego dnia uczniowie otrzymali słodycze oraz naklejki przedstawiające misie.

Foto


 

WIZYTA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W BRZOSTKU

Zgodnie z coroczną tradycją uczniowie naszej szkoły wraz z panią Dyrektor oraz opiekunami uczestniczyli w Dniach Otwartych Środowiskowego Domu Samopomocy.

Z dużym zainteresowaniem oglądali i podziwiali prezentowane przez instruktorów i podopiecznych rękodzieło Bożonarodzeniowe. Dzieci zostały także ugoszczone pysznymi smakołykami. Dużą atrakcją było uczestniczenie w warsztatach kulinarnych „Lukrowane pierniczki.” Pod fachowym okiem pani Agnieszki i pana Karola dekorowali łakocie tworząc piękne kompozycje i wzory.

Serdecznie dziękujemy panu Kierownikowi za zaproszenie, a wszystkim Osobom, które organizowały to spotkanie za miłe przyjęcie.

Foto


 

ZDROWE ZĘBY MAM, BARDZO O NIE DBAM

W dniu 09.12.2019 r. w ramach akcji prowadzonej przez PCK „Zdrowe zęby mam, bardzo o nie dbam”, pani pielęgniarka szkolna spotkała się z dziećmi klas I. Celem spotkania było zachęcenie ich do dbania o higienę osobistą. Podczas prelekcji, szczególną uwagę zwrócono na pielęgnację jamy ustnej oraz prawidłowy sposób odżywiania, który pozwoli dzieciom mieć zdrowe zęby i mocne kości. W trakcie rozmowy uczniowie byli zachęcani do wizyt kontrolnych u stomatologa przynajmniej dwa razy w roku. Pani pielęgniarka zaznajomiła dzieci ze skutecznym sposobem czyszczenia zębów, wyjaśniła działanie fluoru, a także odpowiadała na liczne pytania. Na podsumowanie spotkania uczniowie wykonywali prace plastyczne o tematyce zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że dzięki tak niecodziennym zajęciom teraz każdy pierwszak wie jak prawidłowo się odżywiać, żeby zdrowym być i piękne zęby mieć.

Foto


 

PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ

W dniach od 19 listopada do 8 grudnia br. trwała przedświąteczna akcja charytatywna „PODARUJ MISIA – SPRAW CHORYM DZIECIOM RADOŚĆ” z przeznaczeniem dla małych pacjentów z Oddziału Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Przedsięwzięcie zostało zwieńczone sukcesem dzięki pozytywnej odpowiedzi Dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców jak również wspaniałej postawie wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas, Klubu Wolontariusza oraz Szkolnego Koła PCK. Wraz z ich opiekunami udało się zebrać pluszowe misie i maskotki, książki, puzzle, gry edukacyjne, zabawki , a także słodycze. Świadczy to o tym, że los chorych dzieci nie jest nam obojętny.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za hojność, zrozumienie i wielkie serce. Dziękujemy również wolontariuszom, którzy chętnie i bezinteresownie dostarczyli nasze dary do szpitala i sprawili cierpiącym dzieciakom wiele radości.

Organizatorzy akcji: J. Synowiecka, M. Machaj, E. Raś, E. Warchał

Foto


 

MISTRZYNIE GMINY

6 grudnia 2019 roku w Hali im. Agaty Mróz-Olszewskiej rozegrany został Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - Czwórki. Do zawodów zgłosiło się sześć drużyn. Turniej wygrały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Brzostku. W całym Turnieju nie straciły żadnego seta. Zawodniczki z naszej szkoły przez ostatnie tygodnie w pocie czoła przygotowywały się do tych zawodów. Dziewczyny dziękuję za pracę, treningi i za to, że w tak krótkim czasie zrobiłyście ogromny postęp. Gratuluję i oby tak dalej! Najlepsze zawodniczki to: Martyna Sokół, Patrycja Wołowiec, Maja Kosowska, Jagoda Skocz, Otylia Gaweł, Kamila Czarnecka. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu drużyny Elżbiecie Ryba-Stanek i Paulinie Szymańskiej. Podziękowania dla OSiR-u Brzostek za dobrze przygotowane zawody i fajną atmosferę mikołajkową. Gratulacje dla wszystkich drużyn.

M. Machaj

Foto


 

WYJAZD NA KONCERT

Dnia 6 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w koncercie „Młodzi utalentowani”, który odbył się w Domu Kultury w Jaśle. Organizatorami tego niezwykłego wydarzenia był Związek Gmin Dorzecza oraz Jasielski Dom Kultury. Utalentowana młodzież ze Snowskiej Szkoły Muzycznej z Ukrainy oraz z Jasielskiego Domu Kultury wprowadziła wszystkich zebranych w niezwykłą, muzyczną atmosferę.

Uczniowie mieli również okazje uczestniczyć w uroczystym podpisaniu umów partnerskich pomiędzy Gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gromadami obwodu Czernichowskiego z Ukrainy.

Podczas koncertu odbyło się także podsumowanie konkursu fotograficznego „Krajobrazy dorzecza Wisłoki”, w którym uczeń naszej szkoły Krzysztof Przewoźnik został wyróżniony i nagrodzony. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Bardzo dziękujemy pani Dyrektor za umożliwienie wyjazdu, który z pewnością na długo zapadnie w naszej pamięci.

Samorząd Uczniowski

Foto


 

KONCERT CHARYTATYWNY W SIEDLISKACH BOGUSZ

W czwartek 5 grudnia uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami pojechali do Siedlisk Bogusz na koncert charytatywny pod hasłem „Pomagamy chorym dzieciom”, aby wesprzeć to piękne przedsięwzięcie.

W dniach poprzedzających koncert w szkole organizowana była zbiórka pieniędzy na ten szczytny cel. Grupa taneczno – wokalna przedstawiła swój program. Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie uczestniczyli w licytacjach, mogli także nabyć piękne, bożonarodzeniowe ozdoby i smaczne wypieki.

Dziękujmy Organizatorom za możliwość włączenia się w akcję, miłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę.

Warto pomagać!

Szkolna Grupa Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski

Foto


 

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. Dnia 5 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do naszej szkoły. Oczekując upragnionego Gościa dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały teatrzyk pt. „Szewczyk Dratewka”. Po zakończonym spektaklu nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka i świadczyło to o tym, że do szkoły zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Przedszkolaki oraz uczniowie byli bardzo szczęśliwi, rozpromienieni, a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja – troszkę zawstydzeni. Oprócz pełnego prezentów worka Św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim osobiście wręczał duże paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie zaśpiewanymi piosenkami i własnoręcznie przygotowanymi pracami przedstawiającymi Mikołaja. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła dzieciom wiele radości.

Samorząd Uczniowski

Foto


 

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

„Jeśli boisz się grać - nie graj” Kazimierz Górski

Szkoła Podstawowa w Brzostku wygrywa Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej pod Patronatem Burmistrza Brzostku. Zawody odbyły się 5.12.2019 roku. Do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn. Brzostek z kompletem punktów wygrywa grupę, półfinał i awansuje do finału, gdzie spotyka się ze Szkołą Podstawową z Grudnej Górnej. Obydwie drużyny grają dobry mecz, ale ostatecznie to my wychodzimy z tego meczu zwycięsko. Duże gratulacje dla chłopaków za grę, ducha walki i za to że w całym turnieju nie stracili ani jednej bramki. Pierwsze miejsce dla Szkoły Podstawowej w Brzostku, drugie miejsce Grudna Górna, trzecie miejsce Januszkowice, 4 miejsce Kamienica Dolna. Skład zwycięskiej drużyny: Wiktor Kolman, Patryk Wachel, Wiktor Kopeć, Bartosz Białas, Kamil Siarkowski, Dominik Staniszewski, Mikołaj Zyguła, Tomasz Zajdel. Na wyróżnienie zasługuje Wiktor Kolman, który został Królem Strzelców. Kamil Siarkowski - atak, Mikołaj Zyguła - pomoc, Bartosz Białas - obrona oraz bardzo dobry bramkarz Patryk Wachel. Gratulacje dla całej drużyny. Gratulacje dla wszystkich pozostałych drużyn za walkę i zaangażowanie. Dziękuję Elżbiecie Ryba-Stanek za pomoc w przygotowaniu chłopaków. Dziękuję kibicom i wszystkim którzy trzymali kciuki i wierzyli w nas.

M. Machaj

Foto


 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W dniu 04.12.2019 r. w Szkole Podstawowej w Brzostku odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. W rozgrywkach wzięło udział 51 uczniów z klas IV- V. W wyniku indywidualnej rywalizacji wyłoniono w kategorii klas IV następujących liderów:

Dziewczęta I miejsce – Julia Ramut II miejsce – Aleksandra Olszówka III miejsce – Oliwia Szczygieł

Chłopcy I miejsce – Mateusz Szweda II miejsce – Oskar Kopeć III miejsce – Emanuel Sienkowski

W rywalizacji klas V zwycięzcami zostali:

Dziewczęta I miejsce – Marcelina Samborska II miejsce – Angelika Baran III miejsce – Klaudia Podraza

Chłopcy I miejsce – Łukasz Stec II miejsce – Wojciech Szynal III miejsce – Kacper Klasło

Rozgrywki odbyły się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, według zasad fair play. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Urszula Kolbusz, Jacek Berek

Foto


 

WIZYTA UCZNIÓW Z UKRAINY W NASZEJ SZKOLE

Dnia 4 grudnia grupa młodzieży ze Snowskiej Szkoły Muzycznej z Ukrainy odwiedziła naszą placówkę. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami oprowadzili Gości po szkole i zapoznali z tradycjami i zwyczajami panującymi w naszej społeczności. Uczniowie z Ukrainy także zaprezentowali swoją szkołę opowiadając o obowiązujących tam zwyczajach. Podczas spotkania młodzież wzajemnie prezentowała tańce regionalne swoich krajów, ucząc się nawzajem poszczególnych układów tanecznych. Będąc na hali sportowej rozegrali wspólny mecz w siatkówkę. Wszyscy świetnie się bawili i ciężko było im się rozstać.

Dzięki temu integracyjnemu spotkaniu uczniowie mogli się poznać i nawiązać nowe znajomości.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Foto


 

SUKCES UCZNIÓW W POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM „SCENA MŁODYCH”

Każde spotkanie z teatrem, nawet tym szkolnym, to święto, niezapomniana przygoda dla aktora, reżysera, widza. Sztuka zmusza do refleksji, śmiechu, żalu, płaczu. Takich właśnie doznań dostarczył nam w tym roku Powiatowy Przegląd Teatralny pod hasłem „Scena młodych” zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. Konkurs pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego oraz Burmistrza Kołaczyc daje młodym aktorom i ich opiekunom szansę prezentacji artystycznych dokonań. Dowodzi, że w szkołach rozwija się zainteresowania i pasje, a uczniowie są utalentowani, ambitni, wrażliwi i chętnie „bawią się” w teatr.

Celem przeglądu, który odbyła się 04.12.2019 roku w Jaśle, było prezentowanie warsztatowych zdolności teatralnych, rozwijanie aktorskich pasji, umiejętności adaptacyjnych oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej. W pokazach przedstawić można było różnorodne formy teatralne – widowiska, montaże słowno-muzyczne, spektakle. Czas zmykał się w ramy od 10 do 20 minut. W przeglądzie zaprezentowały się grupy ze Szkoły Podstawowej w Bieździedzy, I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Wśród tak doborowego, znakomicie przygotowanego towarzystwa, prezentującego różnorodne formy teatralne, znalazła się nasza brzostecka podstawówka. Jury w składzie: Andrzej Papciak Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Helena Gołębiowska Dyrektor Jasielskiego Domu Kultury, Małgorzata Piotrowska Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oceniało dobór tekstów, ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych, ciekawe rozwiązania inscenizacyjne, środki wyrazu artystycznego – ruch słowo, muzyka, kostiumy.

Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich sześciu spektakli wyraziła uznanie dla młodych artystów i ich opiekunów. Przewodniczący jury zwrócił uwagę na wysoki poziom tegorocznego przeglądu teatralnego, gratulując wszystkim przybyłym wyróżnił trzy szkoły - Szkołę Podstawową w Brzostku, I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach. W kategorii najlepszy aktor przyznano trzy nagrody indywidualne za najciekawsze kreacje. Laureatami zostali Aldona Ramsa uczennica klasy VIIIb naszej szkoły, Seweryn Bonarek z klasy VIIa oraz uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Jako społeczność szkoły jesteśmy dumni, szczęśliwi i wzruszeni faktem, że aż dwie nagrody, spośród trzech w kategorii najlepszy aktor, trafiły do rąk naszych uczniów.

Szkolny teatr to ważna rozmowa o niebanalnych sprawach, to wspaniała lekcja, która zapada głęboko w pamięć. Dziękujemy bardzo artystom: Oliwii Przebiędzie, Oliwii Halz, Mateuszowi Nowakowi, Aldonie Rams oraz Sewerynowi Bonarkowi za ich zapał, wkład pracy, wspaniałą grę na scenie oraz reprezentowanie Szkoły Podstawowej w Brzostku na tak wysokim poziomie. Składamy również serdeczne podziękowania dyrekcji szkoły za okazaną pomoc. Organizatorom za bardzo miłe przyjęcie, wspaniałą atmosferę, cenne nagrody i profesjonalne przeprowadzenie spotkania ze sztuką.

Niech magia teatru trwa!

E.Hipszer i J.Oprządek

Foto


 

W ŚWIECIE KSIĄŻEK

3 grudnia uczniowie klasy VIc wraz z wychowawcą uczestniczyli w niecodziennych zajęciach, które miały miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzostku. Na początku wszyscy zostali zaznajomieni z poszczególnymi pomieszczeniami biblioteki oraz jej bogatym księgozbiorem, a następnie zgromadzili się w czytelni, by wziąć udział w wyjątkowej lekcji, której przewodnim motywem była tematyka związana z książką oraz czytaniem.

Podczas zajęć bibliotecznych pani Maria Kawalec opowiedziała uczniom o początkach czytelnictwa, przedstawiła budowę książki, a także zachęciła zebranych do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zasobów. Pod koniec lekcji, uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należy korzystać z internetowego katalogu zgromadzonych książek, co bardzo ułatwia znalezienie interesującej pozycji.

Mamy nadzieję, że takie zajęcia poza murami szkoły okażą się nie tylko pożyteczną lekcją związaną z czytelnictwem, ale również zachęcą uczniów do częstszego sięgania po książki.

E. Warchał

Foto


 

PODSUMOWANIE KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO KLAS DRUGICH

Trzeciego grudnia miało miejsce podsumowanie konkursu ortograficznego „Jesienne dyktando”, w którym brali udział uczniowie klas drugich. W dwuetapowych zmaganiach konkursowych drugoklasiści mieli szansę sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie znajomości zasad poprawnej pisowni. Dyktanda o tematyce jesiennej były naprawdę trudne i dzieci musiały zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Poradziły sobie z tym zadaniem znakomicie. „Orzechy i żołędzie”, „bukiety z wrzosów i liści” czy też „czerwona jarzębina” nie były dla uczestników żadnym problemem.

Ostateczne wyniki „ortograficznych potyczek” przedstawiają się następująco:

I miejsce - Charchut Bartosz – IIa, Kapała Brayan –IIb, Mikuś Rafał – IIb, Smoła Emilia- IIb, Sobczyk Natalia – IIa,

II miejsce – Bachara Michał – IIc, Michoński Kacper- IIc,

III miejsce – Baran Adrian – IIb, Caban Klaudia- IIc, Czapla Karol- IIa, Kolbusz Laura – IIb, Nawracaj Natan – IIc, Moskal Julia - IIa

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Foto


 

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów i wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny spotykały się, aby się dowiedzieć, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny.

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie wyrazem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

W naszej szkole dn. 28.11.2018 r. odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka integrująca społeczność uczniowską, zarówno tę młodszą jak i starszą. Uczniowie, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowali wróżby. Piękne wróżki z magiczną kulą i czarodziejską laską przepowiadały przyszłość. Symbole wiedzy magicznej, świece, lampiony i inne elementy dekoracji dodawały tajemniczości całej scenerii. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami tańczyli i bawili się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki. Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

Samorząd Uczniowski

Foto


 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
NASZA MAŁA OJCZYZNA

Cudze chwalicie, swego nie znacie,

sami nie wiecie co posiadacie.

Słysząc słowo „Ojczyzna”, każdy z nas ma na myśli Polskę. Tymczasem każda miejscowość, w której mieszkają wychowankowie Szkoły Podstawowej w Brzostku jest dla nich Małą Ojczyzną. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas IV-VIII zostali zachęceni przez organizatorów konkursu fotograficznego „Nasza Mała Ojczyzna” do pokazania na zdjęciach piękna miejscowości, z których pochodzą. Młodzi pasjonaci fotografii przez cały październik poszukiwali wyjątkowych miejsc, widoków czy budynków, które uwieczniali na zdjęciach.

Podczas podsumowywania konkursu i wybierania unikalnych fotografii jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ każde zdjęcie było na swój sposób wyjątkowe.

I miejsce przypadło Szymonowi Rozwadowskiemu oraz Zoi Natońskiej

II miejsce otrzymał Maciej Krajewski

III miejsce otrzymał Mateusz Czapla

Ponadto jury przyznało Filipowi Doboszowi wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oprócz nagród i dyplomów słodycze..

E.Warchał, P.Batycki

Foto


 

„Biedne dziecko!... Powinienem był zająć się nim od dawna...”

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Brzostku

Raz do roku cały naród polski dopada nieokiełznana żądza wspólnego publicznego czytania książek. Akcja ta zwie się więc nie bez powodu Narodowym Czytaniem, a że jest to ważne wydarzenie, obejmuje je swoim patronatem i wspólnie z narodem czyta para prezydencka. Ta ogólnopolska kampania została zainicjowana w 2012 roku przez ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Głównym celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Tegoroczna edycja „Narodowego Czytania” to już ósma odsłona ogólnopolskiej akcji mającej na celu promowanie największych arcydzieł literatury polskiej. W tym roku odbywała się pod hasłem „8 lektur na ósme Narodowe Czytanie”. Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie.

Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Na liście czytanych w tym roku lektur znajdują się: „Dobra pani" Elizy Orzeszkowej, „Dym" Marii Konopnickiej, „Katarynka" Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków" Brunona Schulza, „Orka" Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony…" Stefana Żeromskiego, „Sachem" Henryka Sienkiewicza i „Sawa" Henryka Rzewuskiego.

„Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. […]. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe." napisał w liście inaugurującym to wydarzenie Prezydent RP Andrzej Duda.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Brzostku również aktywnie włączyła się do udziału w tak niezwykle ważnym dla każdego Polaka wydarzeniu. Na tegoroczną szkolną edycję Narodowego Czytania spośród wymienionych lektur uczniowie wraz z opiekunami zaproponowali „Katarynkę” Bolesława Prusa. Lektura ta została wybrana nie bez powodu, niesie bowiem ze sobą wiele wartości wychowawczych kształtujących wrażliwość i otwartość na cierpienie innych ludzi, uczy postawy szacunku i tolerancji oraz rozwijania empatii wobec drugiego człowieka.

Wśród osób, które przyjęły zaproszenie organizatorów akcji i zaprezentowali nowelę znaleźli się: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku – pani Małgorzata Salacha, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku – pani Aleksandra Kobak- Hunia, Burmistrz Miasta i Gminy Brzostek – pan Wojciech Staniszewski, Komendant Komisariatu Policji w Brzostku – podinspektor Mirosław Więcek, Radny Rady Powiatu Dębickiego – pan Daniel Wójcik, Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku – pani Anna Klich, Bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Brzostku – pani Maria Kawalec, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Brzostku – pani Agnieszka Maduzia, nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Brzostku – pani Magdalena Machaj, nauczycielka matematyki ze Szkoły Podstawowej w Brzostku – pani Małgorzata Piekarczyk, konserwator Szkoły Podstawowej w Brzostku – pan Józef Ogrodnik oraz uczniowie: Wiktoria Szukała z kl. VI b, Wiktoria Karaś z kl. VI c, Monika Stasiak z kl. VII i Mateusz Nowak z kl. VIII b.

Prezentacja noweli, która miała formę widowiska scenicznego, zgromadziła na hali sportowej całą społeczność Szkoły Podstawowej w Brzostku. Fragmenty tekstu odczytywane przez zaproszonych gości przeplatane były scenkami teatralnymi i piosenkami. Bogaty repertuar muzyczno – wokalny, wymowna gra aktorów, ich barwne stylowe kostiumy, a przede wszystkim postać kataryniarza przygrywającego na katarynce wprowadziły zgromadzoną publiczność w klimat dziewiętnastowiecznej Warszawy. Przykuwająca wzrok oprawa plastyczna, licznie zgromadzone i efektowne rekwizyty przywoływały atmosferę minionej epoki i w sugestywny sposób oddziaływały na widza. Mimo nie najłatwiejszej w odbiorze dla tak młodego czytelnika lektury, uczniowie prezentowali wzorową postawę, uważnie chłonąc treść spektaklu, przygotowanego przez Dorotę Dziedzic, Joannę Oprządek, Wiolettę Kaput i Wiesława Płaziaka.

Szkolne Narodowe Czytanie było okazją do dyskusji na temat wartości, którymi każdy z nas powinien kierować się w życiu, aby nigdy nie zatracić w sobie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Organizatorzy

Foto P. Batycki


 

LEKCJA W KINIE? TO MOŻLIWE!

„W świecie gatunków filmowych”- taki temat został podjęty podczas niecodziennej lekcji, która odbyła się 22.11.2019 roku w kinie Kosmos w Dębicy. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy VIIa i VIIb naszej szkoły wraz z opiekunami. Celem zajęć prowadzonych przez instruktorów z Centrum Edukacji Filmowej było między innymi omówienie cech gatunkowych prezentowanych fragmentów filmów, poznanie i gromadzenie słownictwa związanego z kinem, wskazanie źródeł komizmu na wybranych przykładach oraz rozwijanie zainteresowania kulturą.

Po zakończonych warsztatach, w czasie których uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą oraz umiejętnościami, nastąpiła projekcja filmu pt. „Między nami kosmos”. Wybrana forma edukacji medialnej cieszyła się powodzeniem wśród młodzieży, dowodzi, iż taki rodzaj zajęć jest atrakcyjny i przynosi zamierzone efekty.

R. Przebięda, J. Oprządek

Foto


 

WARSZTATY ŻYWIENIOWE

21 listopada uczniowie klasy III c uczestniczyli we „Warsztatach żywieniowych”, które zostały zorganizowane z inicjatywy Szkolnego Koła PCK. Te niecodzienne zajęcia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Na początku uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym warsztaty, rozmawiali na temat produktów żywnościowych, które spożywamy w trakcie posiłków. Inspiracją do rozmowy była piosenka o niezdrowym jedzeniu, z której to dzieci dowiedziały się jakie produkty należy na co dzień spożywać, a które powinno ograniczać się w naszej diecie. Podczas rozmowy uczniowie uzupełnili swoją wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia, a także poznali ciekawostki związane ze zdrowym odżywianiem.

Druga część zajęć polegała na przygotowaniu i degustacji sałatek owocowych przez uczniów. Mamy nadzieję, że taka niecodzienna forma zajęć, była bardzo dobrą lekcją na temat zdrowego odżywiania.

Foto


 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

„Życzliwość to język, który niesłyszący może usłyszeć i niewidzący zobaczyć”.

Mark Twain

21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości, aby podkreślić jak ważne dla każdego człowieka są: potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym.

Uczniowie klasy Vc i VIIa wraz z wychowawcami włączyli się w organizację tego święta w naszej szkole. Witali wszystkich wchodzących do szkoły rozdając naklejki „uśmiechniętych buziek” oraz słodycze. Chcieli w ten sposób podzielić się z innymi swoją dziecięcą spontanicznością i radością życia.

Dzieci w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły postanowiły także w tym szczególnym dniu odznaczyć Panie Dyrektor specjalnymi „Orderami Uśmiechu”. Był to wyraz wdzięczności za ich troskę, cierpliwość i przychylność. Pani Dyrektor w zamian poczęstowała je słodyczami.

Trochę żal, że następny Dzień Życzliwości dopiero za rok, ale z pewnością cząstka tego święta zostanie w każdym małym i dużym sercu na długo. Pamiętajmy, warto być życzliwym!

E. Hipszer, R. Przebięda
Foto


 

POKAZ „WRZESIEŃ 1939” czyli ŻYWA LEKCJA HISTORII

W dniu 18 listopada do Szkoły Podstawowej w Brzostku (ul. M.N. Mysłowskiego) przybyła Grupa Artystyczna Rekonstrukto z Lublina. Galowo prezentowali się dwaj żołnierze w mundurach oficerskich kawalerii polskiej z 1939 r. Najpierw przedstawili oni historię tworzenia się Wojska Polskiego od czasów Legionów Józefa Piłsudskiego do II wojny światowej. Szczególnie skupili się na bohaterstwie żołnierzy polskich broniących Ojczyzny we wrześniu 1939 r. przed najazdem Niemiec i Związku Sowieckiego. Następnie rekonstruktorzy prezentowali wyposażenie oraz uzbrojenie wojska z aktywnym udziałem uczniów. Dźwigali oni m.in.: plecak, hełm, manierki, karabin, maskę przeciwgazową, saperkę, skrzynkę amunicyjną. Ważną rolę odgrywały także dziewczyny jako sanitariuszki. Na zakończenie uczniowie mogli zapoznać się „na żywo” z: hełmami, bronią strzelecką automatyczną indywidualną i zespołową, uzbrojeniem przeciwpancernym, przeciwlotniczym oraz innym wyposażeniem wojskowym. W tych niecodziennych zajęciach uczestniczyły klasy VI - VIII. Niewątpliwie żywa lekcja historii przybliżyła uczniom realia i trudy żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny. To ważne w kontekście obchodzonego tydzień temu Narodowego Święta Niepodległości Polski.

Wiesław Tyburowski
Foto


 

PODARUJ MISIA – SPRAW RADOŚĆ CHORYM DZIECIOM

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”.

Św. Jan Paweł II

25 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas oraz PCK organizuje zbiórkę nowych maskotek, gier, książek, zabawek i materiałów szkolnych, które zostaną przekazane małym pacjentom z Oddziału Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zbiórka będzie przeprowadzona w dniach od 19 do 28 listopada w obydwu budynkach szkoły podstawowej.

Mamy nadzieję, że nasze prezenty nie tylko sprawią dzieciom wiele radości, ale będą mieć duży wpływ na ich rozwój. Liczymy na to, że ta tradycja będzie nam towarzyszyć przez kolejne lata.

Serdecznie zachęcamy całą społeczność szkolną do zaangażowania się w naszą wyjątkową pluszową akcję. Koordynatorzy akcji:

M. Machaj i J. Synowiecka


 

NIEPODLEGŁOŚĆ JEST Z NAS

„11 listopada 1918 roku nasz kraj stał się wolny. Polska odzyskała niepodległość i suwerenność po stu dwudziestu trzech latach niewoli. Tak musiało się stać, bo naród polski, nigdy nie stracił nadziei, nie poddał się rozpaczy i nie wyrzekł się swojej tysiącletniej historii. To naród, który zawsze walczył o niepodległość. Jedni walczyli o nią mieczem, oddając to, co najcenniejsze – zdrowie i życie. Inni walczyli o nią piórem. Bo mój kraj, Polska, to kraj bohaterów i zwycięzców. To kraj pisarzy i wieszczy. I to właśnie owoce ich geniuszu uczą, że Polacy zawsze zdolni byli do ponoszenia wielkich ofiar dla ojczyzny”.

Takimi słowami rozpoczął swoje przemówienie Seweryn Bonarek, uczeń Szkoły Podstawowej w Brzostku, uczestnik ósmej edycji konkursu krasomówczego organizowanego pod hasłem „Niepodległość jest z nas”. Konkurs kierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, a jego nadrzędnym celom przyświecało kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za ojczyznę oraz wzbudzanie szacunku dla symboli narodowych. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej. Zadaniem uczestników było przygotowanie wystąpienia publicznego, trwającego 10-12 minut, a myślą przewodnią tegorocznych zmagań konkursowych były słowa Juliusza Słowackiego z utworu pt. „Testament mój”:

„Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei

I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,

Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec!”

Seweryn, uczeń klasy VII a, odnosząc się do słów polskiego wieszcza, rozważał, na czym polega bohaterstwo wybranych bohaterów literackich i historycznych. Sposób jego prezentacji: perfekcyjne pamięciowe opanowanie tekstu i jego interpretacja, kultura słowa, naturalność wypowiedzi i nienaganna prezencja przykuwały uwagę zgromadzonej na widowni publiczności. Zwrócił też uwagę jury, które po wysłuchaniu piętnastu prezentacji postanowiło przyznać pięć nagród, z czego jedna przypadła najmłodszemu uczestnikowi konkursu – Sewerynowi Bonarkowi. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i symboliczne upominki – kubki z logo organizatora. Pięciu laureatów konkursu – w tym uczeń naszej szkoły – otrzymało imienne zaproszenia na Raut Niepodległościowy, który miał miejsce 9 listopada 2019 r. w Domu Kultury Mors w Dębicy. Podczas oficjalnej i uroczystej gali patriotycznej Seweryn odebrał nagrodę z rąk prezesa Stowarzyszenia Wspólnoty Ziemi Dębickiej, pana Stefana Bieszczada.

Sewerynie, serdeczne gratulujemy Ci zwycięstwa i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły. Jesteśmy z Ciebie dumni.

Dorota Dziedzic

Foto


 

I MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM „NIEPODLEGŁOŚĆ JEST Z NAS”

Miło nam zakomunikować, iż uczennica naszej szkoły Oliwia Przebięda zajęła I miejsce w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z powiatu dębickiego. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej. VIII edycja projektu miała na celu utrwalenie duchowej więzi z dziedzictwem kulturowym i historycznym naszego regionu. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się podczas tegorocznego Rautu Niepodległości w Domu Kultury Mors w Dębicy. Gratulujemy!

J. Sroczyńska

Foto 


 

SPOTKANIE WYWIADOWCZE Z RODZICAMI

W dniu 15 listopada odbędzie się wywiadówka z rodzicami. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w klasach bezpośrednio z wychowawcami.


 

WIRTUALNA GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH CZ. I

Zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych Oliwii Przebiędy uczennicy kl. VIa. Rysowanie jest wielką pasją Oliwki. Wrażliwość i bogata wyobraźnia, a zarazem skromność pomagają jej tworzyć oryginalne dzieła. Ponadto uczennica reprezentuje naszą szkołę w licznych konkursach plastycznych zdobywając wyróżnienia i nagrody.

Foto 


 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…

11 listopada to symbol walki o wolność, to znak wiary i zwycięstwa. To dzień, o którym marzyli nasi rodacy z minionych epok – to słowa wypowiedziane na początku akademii z okazji Święta Niepodległości, obchodzonego w naszej szkole w piątek 8 listopada.

Po przemówieniu Pani Dyrektor Małgorzaty Salachy wprowadzającym uczniów w uroczysty nastrój, wszyscy zaśpiewali cztery zwrotki naszego hymnu narodowego, włączając się tym samym do akcji „Szkoła do hymnu” zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. Następnie przyszedł czas na montaż słowno-muzyczny, w którym młodzież przypomniała najważniejsze chwile z historii Polski związane z zaborami, nieudanymi powstaniami narodowowyzwoleńczymi, wreszcie z I wojną światową i jej zakończeniem. Tu ze sceny popłynęły słowa: Dzień 11 listopada 1918 roku to przełomowy moment nie tylko w dziejach Polski, ale i całej Europy. Nadeszła upragniona wolność. Polakom ten dzień przywracał nadzieję na odbudowę niepodległej ojczyzny. Z ruin i zgliszcz wyłoniła się uśpiona i niepodległa, o którą walczyły i o której marzyły pokolenia Polaków…

W montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie klas głównie IV, V i VIII. Mimo dużej różnicy wieku doskonale ze sobą współpracowali. Na szczególne wyróżnienie zasługują czwartoklasiści, którzy świetnie poradzili sobie ze śpiewem solo i w chórze, a byli to: Franciszek Krajewski, Nikola Baryłecka, Kamila Gonet i Oliwia Szczygieł. Skutecznie pokonali tremę i brak doświadczenia w występach przed całą szkołą. W śpiewie dzielnie wspierali ich piątoklasiści: Damian Czech (Vb), Zoja Natońska (Vd), Marlena Maduzia (Vc), Oliwia Czaja (Vc) i Julia Wanat (Vc). Wiersze recytowali: Natalia Grygiel (Va), Emilia Gonet (Vc), Filip Czapla (Vd) i Milena Kapała (Vd). W scenkach wystąpili: Emilia Zdziarska (VIIa), Oliwia Halz (VIIIb), Dżesika Gaweł (VIIIb), Wiktoria Pietrzak (VIIIb), Filip Płaziak (VIIIb). Akademię poprowadzili Aldona Rams i Mateusz Nowak, oboje z klasy VIIIb, zaś nad całością czuwali nauczyciele: Renata Rams, Urszula Kobak i Wiesław Płaziak.

Na pochwałę zasługują wszyscy uczniowie biorący udział w tej uroczystości, ponieważ potrafili z powagą i w skupieniu uczestniczyć w szkolnych obchodach Święta Niepodległości.

UK

Foto 


 

INTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO. BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI W KLASIE – WARSZTATY

Foto 


 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

8 listopada 2019 roku w Brzeźnicy odbył się XI Bieg Niepodległości. W biegu brały udział wszystkie szkoły z Gminy Dębica oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej z Brzostku. Na starcie ustawiło się około 450 zawodników. Zanim nastąpiło rozpoczęcie biegu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Stanisława Piłat oraz Zastępca Wójta Gminy Dębica Zdzisław Siwula powitali wszystkich zebranych i podziękowali Szkole Podstawowej z Brzostku za przybycie. Przecież nie mogło nas zabraknąć na biegu który odbywał się w celu uczczenia 101 letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bieg ten to szlachetny pomysł na spotkanie się obywateli polskiego narodu razem w jednym celu i dobrej sprawie. Pomimo iż bieg nie odbywał się na miejsca to czołówka zawodów należała do uczniów naszej szkoły. Mieliśmy do pokonania trasę 2 km. Zawodnicy z Brzostku którzy przywieźli medale to: Szymon Owsiak, Przemysław Kurek, Daniel Buczek, Dominik Cwynar, Mateusz Stec, Tomasz Kluza, Wiktor Kolman, Wiktor Kopeć, Kacper Mroczkowski, Jakub Bożek, Jakub Synowiecki, Dawid Cwynar, Martyna Nawracaj, Kamila Zięba, Beata Święch, Magdalena Machaj. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski - Mazurka Dąbrowskiego nastąpiło losowanie wśród wszystkich uczestników biegu atrakcyjnych nagród. Dla nas miłym zaskoczeniem był przygotowany przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej z Brzeźnicy prezent dla naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które organizowały bieg. Dzięki tak dobrej organizacji mogliśmy z dumą świętować kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

M. Machaj

Foto   


 

WYCIECZKA DO TEATRU IM. L. SOLSKIEGO

Uczniowie klasy czwartej oraz klas piątych w dniu 7 listopada uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Tam oglądali spektakl pt. „Akademia Mr Kleks”, będący uwspółcześnioną adaptacją znanej lektury autorstwa Jana Brzechwy. Ta ponadczasowa sztuka teatralna przeniosła uczniów w świat wyobraźni fantastycznej akademii, w której obok magicznych przedmiotów i przygód obowiązywały tradycyjne zasady: dobra, dyscypliny, kultury, posłuszeństwa pomocniczości i koleżeństwa. Niestety, tak jak w zwyczajnej szkole, jeden zły uczeń i jego zły opiekun potrafili zburzyć ten cudowny świat wspaniałej edukacji. Chociaż wszystko dobrze się skończyło, to problematyka jest aktualna... Ponadto nasi uczniowie podziwiali dobrą scenografię oraz oprawę dźwiękową. Natomiast aktorzy dali popis świetnej gry scenicznej, za co otrzymali owacyjne brawa od licznej widowni. Takie wyjazdy edukacyjne są bardzo dobrą formą wychowania poprzez kulturę.

Wychowawcy klas: IV - V

Foto  


 

WYCIECZKA DO TEATRU

Na świecie jest wiele różnych psów – małych i dużych, rasowych i kundelków. Jedne uwielbiają biegać za rzuconym patykiem, inne są świetnymi tropicielami, a jeszcze inne pomagają ludziom w ważnych sprawach.

Uczniowie klas I – III w dniach 6 – 7.11.2019r. odwiedzili Teatr „Maska” w Rzeszowie, by poznać prawdziwą historię niezwykłej przyjaźni i równie niezwykłego psa. „Hachiko” to spektakl opowiadający o wzajemnych relacjach, emocjach i tworzeniu się więzi pomiędzy psem i jego panem. Obejrzeli wzruszającą, prawdziwą historię psa rasy akita, która wydarzyła się prawie sto lat temu w dalekiej Japonii. Dowiedzieli się, czym zasłużył sobie Hachiko, że pamięć o nim trwa mimo upływu lat, a jego pomnik jest jednym z głównych punktów na mapie każdego turysty odwiedzającego Tokio.

Po obejrzeniu przedstawienia dzieci utwierdziły się w przekonaniu, że psy potrafią być najlepszymi na świecie przyjaciółmi.

Wychowawcy kas I - III

Foto  


 

ROZPOCZYNAMY ZBIÓRKĘ NAKRĘTEK

Jedna nakrętka – cóż ona znaczy? Dla każdego z nas to kawałek plastiku, a dla osób zmagających się z chorobą to środek do poprawy zdrowia. W bieżącym roku szkolnym Szkolne Koło PCK we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas oraz Szkolnym Kołem Wolontariatu zbiera nakrętki dla Pawła i Mateusza Michalskich. Bardzo prosimy wszystkich o aktywne włączenie się do naszej akcji i przynoszenie tego surowca do szkoły. Pamiętajcie, że dla nas oraz dla chłopców KAŻDA NAKRĘTKA JEST WAŻNA!!!

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK

T.Woźniak, E.Warchał

Foto


 

KWESTA NA CMENTARZU PARAFIALNYM W BRZOSTKU 1.11. 2019 r.

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku oraz organizacje działające na terenie szkoły tj: Szkolny Klub Wolontariatu, PCK, Caritas, Samorząd Uczniowski i Klub Młodego Obywatela brali udział w zbiórce środków na renowację zabytkowych nagrobków. W akcję włączyło się 49 uczniów i 22 nauczycieli. Podobnie jak w ubiegłym roku kwesta odbywała się pod patronatem Burmistrza Brzostku. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Foto


 

TYLKO OD NAS ZALEŻY, CO OCALIMY I O CZYM BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ…

Są dni pełne radości i uniesień. Ale są też inne – pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, tęsknimy i … odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać….

W bieżącym tygodniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku uczestniczyli w wyjściach na cmentarz, w celu zapalenia zniczy i złożenia wiązanek na grobach ofiar II Wojny Światowej oraz zmarłych pracowników szkoły. Dla uczniów to doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o swojej miejscowości i mieszkańcach, których już nie ma. Mogli oddać hołd, tym którzy zginęli w walce z okupantem. W zbiórkę zniczy, wiązanek, sprzątanie grobów włączyły się organizacje szkolne: Szkolny Klub Wolontariatu, PCK, Caritas, Klub Młodego Obywatela, Samorząd Uczniowski oraz wychowawcy klas. Dla wszystkich to niezwykła lekcja patriotyzmu.

Foto


 

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

Tegoroczny październik to bardzo ważny miesiąc, ponieważ został ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Papież Franciszek zaznaczył, że miesiąc ten ma się przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes, podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Podkreślił, że każdy na miarę swoich możliwości powinien angażować się w pomoc misjom.

W związku z tym wydarzeniem w szkole zostały przeprowadzone katechezy misyjne, podczas których uczniowie dowiedzieli się, że każdy człowiek z chwilą otrzymania sakramentu chrztu św. staje się misjonarzem – jest posłany, aby głosić Dobrą Nowinę. I niekoniecznie musi być dorosłym i wyjechać na drugi koniec świata. Od najmłodszych lat może być misjonarzem w swoim środowisku i głosić miłość Jezusa do każdego człowieka, i nie tylko słowem, ale również własną postawą.

Dowiedzieli się, że stają się misjonarzami, gdy:

– odmawiają modlitwę w intencji misji, szczególnie dzieci oraz wszystkich, którzy się nimi opiekują,

– czynią dobro, np. pomagając kolegom i koleżankom w lekcjach, dzieląc się kanapką z głodnym kolegą, stając w obronie słabszych czy pocieszając smutnych,

– składają drobną ofiarę do skarbonki na cele misyjne,

– ofiarują w intencji misjonarzy cierpienie, smutek czy krzywdę, której doznali od innych,

– włączają się w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i stają się członkiem Ogniska misyjnego.

Na podstawie filmów: „Czad – pustynia Boga w sercu Afryki” i „Iguitos - Amazonia peruwiańska” oraz czasopism „Świat Misyjny” i „Misje dzisiaj” uczniowie poznali trudną pracę misjonarzy i życie ich rówieśników. Ponadto wykonali z korali różaniec misyjny w pięciu kolorach kontynentalnych, na którym modlili się w intencji misjonarzy i misjonarek posługujących na całym świecie oraz o nowe powołania misyjne.

Przeprowadzone katechezy okolicznościowe z pewnością na długo pozostaną w pamięci uczniów i zaowocują jeszcze większym zaangażowaniem się w akcje misyjne organizowane w szkole.

Jolanta Synowiecka

Foto  


 

TEST COOPERA

W dniach od 23 do 29 października w Brzostku została przeprowadzona próba wytrzymałościowa polegająca na 12 minutowym biegu pod nazwą Test Coopera. W biegach łącznie wzięło udział 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Brzostku.

Najlepszymi zawodnikami w kategorii klas 6 dziewcząt zostały: pierwsze miejsce Patrycja Wołowiec, drugie miejsce Kamila Czarnecka, trzecie miejsce Klaudia Wątorek.

W kategorii klas 6 chłopców: pierwsze miejsce Wiktor Kolman, drugie miejsce Wiktor Kopeć, trzecie miejsce Jakub Bożek.

W kategorii klas 7 dziewcząt: pierwsze miejsce Beata Święch, drugie miejsce Kamila Zięba, trzecie miejsce Aleksandra Krzysztofek.

W kategorii chłopców: pierwsze miejsce Tomasz Kluza, drugie miejsce Jakub Synowiecki, trzecie Dawid Cwynar.

W kategorii klas 8 dziewcząt: pierwsze miejsce Milena Machaj, drugie miejsce Wiktoria Kolbusz, trzecie miejsce Wiktoria Szymańska.

W kategorii chłopców: pierwsze miejsce Szymon Owsiak, drugie miejsce Przemysław Kurek, trzecie miejsce Mateusz Stec.

Organizatorkami akcji były nauczycielki wychowania fizycznego Elżbieta Ryba-Stanek i Magdalena Machaj. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy. Na wiosnę jeszcze raz spotkamy się na Teście Coopera.

Foto


 

I MIEJSCE W KONKURSIE INTERDYSCYPLINARNYM

„Z NURTEM WISŁOKI - POZNAJMY SIĘ”

Finał piątej edycji międzypowiatowego konkursu „Z nurtem Wisłoki – poznajmy się” miał miejsce 25 października 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku. Honorowym patronatem wydarzenia pod hasłem „Woda w krajobrazie” był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej - konferencyjnej, przedstawione zostały referaty dotyczące Wisłoki i jej wpływu na otoczenie w aspektach: ekologicznym, przyrodniczym, historycznym i gospodarczym. Drugą część stanowił konkurs tematyczny.

Uczestnicy zmagań mieli za zadanie zaprezentować przed komisją materiał informacyjny o swojej miejscowości i istniejących w niej atrakcjach oraz działaniach proekologicznych, jakie podejmowane są w tym środowisku. Forma prezentacji była dowolna. Mogły się na nią składać referaty, prezentacje multimedialne, piosenki, scenki teatralne, pokazy historyczne, rekonstrukcje wydarzeń, pokazy prac plastycznych, fotografii, wywiady z ciekawymi ludźmi, filmy, audycje radiowe, nagrania audio. Czas prezentacji danego zespołu zamykał się w ramach 10 minut. Jury, powołane przez dyrektora Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku, oceniało kreatywność w stworzeniu scenariusza prezentacji, zgodność z tematem, jakość przygotowanych materiałów oraz wykorzystanie przeznaczonego na prezentację czasu.

Grupa uczniów naszej szkoły, którą tworzyli: Oliwia Halz, Mateusz Nowak, Aldona Rams, Oliwia Przebięda i Seweryn Bonarek zaprezentowała scenkę teatralną pt. „Ach, brzosteckie jakie cudne”. Inspiracją do stworzenia prezentacji stały się wybitna postać miejscowego księdza, autora wielu publikacji związanych z regionem oraz legenda o Brzostynce. Ksiądz profesor, w którego rolę brawurowo wcielił się Seweryn Bonarek wspominał swój dom, zapracowane ręce mamy, zapach pieczonego chleba. Opowiadał o tym, iż pomimo szeregu obowiązków związanych z pracą na uczelni chętnie wraca do swego miasta. Parafianka brzostecka, pełna podziwu dla działalności księdza, jego pracy naukowej, wydanych książek opowiedziała mu legendę o tym, jak królowa Jadwiga przed wiekami zaopiekowała się pewną dziewczynka z ich miasta. Podczas opowieści publiczność przeniosła się na dwór królowej Jadwigi. Tu dziewczyna imieniem Brzostynka znalazła swój dom, pod opieką królowej zdobyła wiedzę i stała się jej ulubienicą. Tęsknota jednak za swym domem i wizje płonącego Brzostka, wojen, represji sprawiały, że dziewczyna pragnęła wrócić do swoich. Królowa pozwoliła na ostrzeżenie mieszkańców. Za dobre serce nadała Brzostynce tytuł szlachecki, podarowała także klucz oraz miecz, które w przyszłości stały się herbem Brzostka. Królowa Jadwiga przepowiedziała również przyszłość tego miejsca. Przedstawiła świetność miasta w pobliżu Wisłoki, któremu góruje kościół na wzgórzu.

Konkurs „Z nurtem Wisłoki – poznajmy się” zaowocowało ogromnym zróżnicowaniem występów i całym wachlarzem najróżnorodniejszych pomysłów. Były proste prelekcje, prezentacje fotograficzne i filmowe, scenki teatralne, tańce, piosenki, wiersze. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, ponieważ grupy zaskakiwały oryginalnością. Przygotowany przez uczniów naszej szkoły występ pod kierunkiem pani Eweliny Hipszer i pani Joanny Oprządek wywarł wrażenie na jury, zaproszonych gościach i publiczności. Uzyskaliśmy I miejsce pokonując szkoły z Błażkowej, Jasła oraz Bieździedzy.

Dziękujemy serdecznie dyrekcji Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku za zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu, organizatorom spotkania za ciepłe przyjęcie, wspaniałą i miłą atmosferę. Słowa uznania kierujemy również do dyrekcji naszej szkoły Pani Małgorzaty Salachy i Pani Aleksandry Kobak – Hunii za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Podziwiamy młodych artystów, którzy pomimo ogromu szkolnych obowiązków, chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli po lekcjach w przygotowaniach występu. Jesteście naszą dumą!

E. Hipszer i J. Oprządek

Foto  


 

Z WIZYTĄ W ŚWIECIE KINA

Uczyć się o otaczającym nas świecie możemy nie tylko podczas zajęć w szkole, ale również i poza budynkiem placówki. 25 października uczniowie klas szóstych uczestniczyli w „Multimedialnej lekcji w kinie”. Na początku dzieci wraz z prowadzącym zajęcia aktorem rozpoczęły niezwykłą podróż po kinie gatunków. W trakcie zajęć uczniowie nie tylko słuchali prelekcji prowadzącego, ale aktywnie też uczestniczyli odpowiadając na różne pytania.

Podczas 45 minutowej lekcji jej uczestnicy dowiedzieli się czym cechuje się dany gatunek filmowy, poznali różne rodzaje komizmu czy odkryli jakie elementy muszą się znaleźć w filmie akcji. Po warsztatach nadszedł czas na oglądnięcie filmu, który również poruszył niezwykłą, a jak bardzo cenną kwestię jaką jest budowanie przyjaźni oraz wzajemna pomoc.

A. Zastawny, E.Warchał

Foto  


 

JESIENNY TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

„Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim,

to bez zdrowia wszystko jest niczym”.

A. Schopenhauer

W trosce o zdrowie uczniów został zorganizowany w naszej szkole Jesienny Tydzień Promocji Zdrowia pod hasłem „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”. Celem akcji, która trwała od 21-25 października było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia poprzez zwrócenie uwagi na odżywianie i potrzebę aktywności fizycznej.

Każdy dzień tygodnia wypełniały różnorodne działania, w których uczniowie mogli się wykazać umiejętnościami artystycznymi, literackimi oraz sprawnością fizyczną.

W poniedziałek na korytarzu szkolnym pojawił się kącik zdrowej żywności, a zwiastunem akcji była kolorowa gazetka „10 zasad zdrowego żywienia”. Został ogłoszony również konkurs plastyczny i literacki oraz odbyły się eliminacje do Brzosteckiego Testu Coopera. Najmłodsi uczniowie z wielkim zainteresowaniem wzięli udział w zajęciach z panią pielęgniarką oraz uczestniczyli w pogadance na temat „Jak żyć zdrowo”.

Wtorek był dniem aktywności fizycznej dla najmłodszych. Na sali gimnastycznej odbyła się nietypowa lekcja, bowiem uczniowie wraz z nauczycielami intensywnie ćwiczyli przy muzyce aerobik.

Środa upłynęła pod znakiem kolorów i witamin. Korzystając w pełni z sezonu owocowego młodsze dzieci przygotowały soki, a starsi sałatki owocowe. Tego dnia na hali sportowej odbył się również Fitness dla klas starszych.

W czwartek gościła w naszej szkole pani dietetyk z Jasła. Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w prelekcji dotyczącej tematyki zasad zdrowego żywienia oraz problematyki nadwagi. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się w jaki sposób żywność wpływa na nasze zdrowie. Pani dietetyk w interesujący sposób poinformowała uczniów o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowej diety, wskazała podstawowe błędy żywieniowe, a za pomocą ciekawej prezentacji uświadomiła uczniom , że oprócz dobrego żywienia bardzo ważna jest aktywność fizyczna.

W ostatnim dniu naszej kampanii Samorząd Uczniowski rozstrzygnął konkursy. Podczas apelu nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie przez panią dyrektor wszystkim zwycięzcom dyplomów i medali.

Tydzień Promocji Zdrowia obfitował w różne działania prozdrowotne i na pewno dostarczył wiele pozytywnych wrażeń i emocji. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i włączenie się w akcję. Mamy nadzieję, że zaszczepiliśmy wśród uczniów zasady zdrowego stylu życia, które będą miały odzwierciedlenie w przyszłości.

Organizatorzy akcji

Foto


 

„TOLERANCJA I SZACUNEK - TO MÓJ WIZERUNEK”.

WARSZTATY O AKCEPTACJI I KOMUNIKACJI W GRUPIE

24 października 2019 r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez trenera z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Młodzi ludzie najpierw wskazali swoje wspólne cechy jako jednostek oraz jako społeczności klasowej, później określili te zalety, które pozwalają im owocnie współpracować, działać razem. Podawali także swoje znaczenia słowa „tolerancja” i „szacunek”, które następnie zostały zestawione z definicją słownikową tych wyrazów. Na zakończenie wszyscy mogli obejrzeć film, który pokazywał, jak często nie jesteśmy tolerancyjni, jak łatwo poddajemy się myśleniu i działaniu schematycznemu.

Uczestnicy warsztatów tak później wypowiadali się na temat zajęć:

„Uważam, że było to interesujące spotkanie, na którym przypomnieliśmy sobie jak szanować drugiego człowieka. Nie powinniśmy inaczej traktować ludzi o odmiennym kolorze skóry, pochodzeniu czy nietypowym wyglądzie. Muszę przyznać, że ta tematyka była nam wpajana zarówno w domu, jak i w szkole od najmłodszych lat.”

„Warsztaty z psychologiem bardzo mi się podobały. Od czasu tych zajęć czuję, że w klasie zmienił się stosunek do siebie wzajemnie. Pani psycholog była bardzo miła, panowała przyjazna, życzliwa atmosfera. Nauczyliśmy się także efektywnej współpracy i tolerancji. Patrzymy teraz na siebie milszym okiem.”

„Moje wrażenia po odbytych warsztatach są dobre. Mile zaskoczyła mnie ich tematyka. Zajęcia przeprowadzone zostały w przyjemny sposób. Ich pierwsza część miała na celu udowodnienie nam, iż wszyscy, pomimo wielu różnic jesteśmy do siebie bardzo podobni. Dążymy do takich samych celów i kierujemy się podobnymi wartościami.”

„Warsztaty z panią psycholog były ciekawe. Najbardziej przypadła mi do gustu zabawa związana z rzucaniem piłką. Było to ćwiczenie na koncentrację, pamięć oraz sprawdzające umiejętność współpracy w naszej grupie klasowej. Mniej podobała mi się druga część spotkania, kiedy oglądaliśmy film o tolerancji. Sam zamysł filmu był dobry, lecz sposób jego nagrania według mnie trącał „dziecinnością” i „naiwnością”. Ogólnie uważam, że takie warsztaty bardzo nam się przydały.”

Pedagog szkolny


 

WYCIECZKA – BOCHNIA

Dnia 21 października 2019 r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły byli na wycieczce w Bochni. Trzecioklasiści pojechali zwiedzić najstarszą w Polsce bocheńską kopalnię soli. Przemierzając Szyb Campi podróżowali kolejką w podziemnych wyrobiskach.

Przewodnik zapoznał uczestników wycieczki z historią powstania soli, ze sposobami wydobywania jej na przestrzeni wieków oraz obecnie. Specyficzny nastrój „surowych”, lecz przez to tchnących autentyzmem podziemi, zdał się przenieść zwiedzających w odległe stulecia, rozpoczynające się w czasach Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. W poznawaniu historii kopalni pomagały postacie polskich królów, żupników genueńskich, a także duch Cystersa- mnicha, z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni soli w Bochni. Stare wyrobiska- prawdziwy podziemny labirynt pod miastem, a także dawne narzędzia i przyrządy służące do pozyskiwania soli dostarczyły dzieciom niezrównanych wrażeń estetycznych.

W bocheńskiej kopalni naszym młodym turystom udostępniona została do zwiedzania trasa turystyczna z podziemną ekspozycją multimedialną.

Uczestnicy wycieczki zadowoleni i z zakupionymi pamiątkami wrócili do domu.

Foto


 

KONKURS NA LOGO SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „ŻELEK”

Regulamin konkursu


 

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA „ŻELEK”

Z inicjatywy p. Dyrektor naszej szkoły p. Małgorzaty Salachy na początku października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku swoją działalność odnowiła Spółdzielnia Uczniowska „Żelek”.

Najważniejszym dokumentem spółdzielni jest statut, który określa cele i zakres działania spółdzielni, zasady członkostwa oraz prawa i obowiązki spółdzielcy. Informuje także o organach spółdzielni, którymi są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. W statucie zawarte są również informacje dotyczące funduszy i rachunkowości spółdzielni.

Każdy uczeń szkoły może zostać członkiem naszej spółdzielni. Wystarczy wpłacić wpisowe i udziałowe oraz wykazać się chęcią współpracy i współdziałania w kolektywie uczniowskim. Na pierwszym naszym spotkaniu, które odbyło się 16 października 2019 roku wybraliśmy przedstawicieli najważniejszych organów spółdzielni.

Walne Zgromadzenie – przewodniczącym został Filip Dobosz, sekretarzem Maja Kosowska.

Rada Nadzorcza (Zarząd) – na przewodniczącego wybrano Seweryna Bonarka, zastępcę Magdalenę Pieniądz, sekretarza Macieja Krajewskiego.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Martyna Nawracaj, Martyna Mikuś, Antoni Wójcik.

Wybraliśmy również osoby odpowiedzialne za sekcję gospodarczą i kulturalno – oświatową.

Sekcję gospodarczą tworzą Anna Szczepanik oraz Julita Maduzia.

Sekcję kulturalno – oświatową: Franciszek Łętek, Kacper Nowak.

Na kolejnym spotkaniu każdy otrzyma wytyczne czym będzie się zajmował i jakie są jego obowiązki.

Spółdzielnia będzie wypełniać zadania statutowe, propagować idee spółdzielczości w środowisku szkolnym i lokalnym, kształtować umiejętności działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz prowadzić sklepik. W sklepiku pracują uczniowie naszej szkoły (Emilia Zdziarska, Dominika Gac, Emilia Dziedzic oraz Sara Czarnawska), sprzedając na długiej przerwie różnorodny , zdrowy towar: napoje, owocowe chipsy, zbożowe ciasteczka, popcorn itp.

Opiekunami spółdzielni są p. Małgorzata Piekarczyk oraz p. Renata Przebięda.

Wypracowane przez cały rok środki pieniężne spółdzielnia będzie przeznaczać na potrzeby spółdzielców, wspomaganie organizacji szkolnych, fundowanie nagród dla uczniów w konkursach szkolnych itp.

Małgorzata Piekarczyk


 

XIX DZIEŃ PAPIESKI – „WSTAŃCIE, CHODŹMY”

„Wstańcie, chodźmy!” - to hasło XIX Dnia Papieskiego, który obchodzony był w niedzielę 13 października w całej Polsce. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane było nauczanie św. Jana Pawła II. We wszystkich kościołach i na ulicach miast odbyła się zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

Nasza szkolna społeczność, również włączyła się w te obchody. Uczniowie szkoły jako wolontariusze zbierali przy kościele ofiary na wspomniany „żywy pomnik”. Dzień papieski zaznaczono w szkole m.in. przez pojawienie się na korytarzu, gazetki poświęconej Janowi Pawłowi II. Na lekcjach religii odbywały się okolicznościowe katechezy, połączone z wyświetlaniem filmu o Papieżu Polaku.

W piątkowy wieczór 18 października, w kościele parafialnym, miała miejsce modlitwa różańcowa, w której brali udział uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły, natomiast po Eucharystii, została przedstawiona wieczornica o Ojcu Świętym, którą przygotowała młodzież ze starszych klas.

 

Foto


 

WYCIECZKA DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRZOSTKU

W dniu 17 października 2019 roku uczniowie klas trzecich w ramach projektu „W świecie książek” wybrali się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z pomieszczeniami znajdującymi się w bibliotece, sposobem wypożyczania książek oraz bogatym księgozbiorem. Uczniowie oglądali rożne książki, serie książek oraz pozycje wydane w tomach. Dowiedzieli się co to jest biogram pisarza, wspólnie z bibliotekarką przypomnieli sobie w jaki sposób powstaje książka. Przeprowadzili również wywiad z bibliotekarką pytając o pracę w tej instytucji i zadowolenie jakie ona może przynosić. W trakcie wizyty oglądały mnóstwo książek ulokowanych w poszczególnych działach, ale największym zainteresowaniem cieszył się dział „Literatura dla dzieci”. Dużą radość sprawiło im oglądanie różnego rodzaju albumów, atlasów, encyklopedii o zwierzętach roślinach i dinozaurach. Będąc w czytelni słuchali czytanej książki przez panią bibliotekarkę oraz sami włączyli się do przeczytania krótkich fragmentów.

Żegnając się z paniami, dzieci zapewniły, że ponownie odwiedzą to ciekawe miejsce razem z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć interesujące ich książeczki.

Wychowawcy klas trzecich

Foto   


 

ZAWODY REJONOWE

Biegacz to nie ten, który szybko biega. Biegacz to ten, który nie ustaje w walce. Brąz dla Brzostku! Dnia 15. 10. 2019 roku w Mielcu odbyły się Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe na dystansie 10 x 800 m chłopców. W zawodach startowało po dwie najlepsze drużyny z powiatu mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego. Zawodnicy ze Szkoły Podstawowej z Brzostku po zaciętej walce z innymi drużynami zajęli III miejsce. Przez pierwsze 7 zmian byli cały czas na prowadzeniu z dużą przewagą ale jak to w sporcie bywa czasami na cały zespół wpłynie chwilowa niedyspozycja zawodnika. Mój podziw i szacunek dla drużyny za ich postawę. Przygodę z bieganiem zaczęli we wrześniu. Jest to nowa drużyna zbudowana od podstaw. Większość z nich po raz pierwszy startowała w zawodach i po miesiącu pracy zdobywają podium na rejonach. Wśród najlepszych. Zawodnicy szacun!!! Skład zespołu: Daniel Buczek, Szymon Owsiak, Wojciech Michoński, Przemysław Kurek, Tomasz Kluza, Kacper Mroczkowski, Mateusz Stec, Dawid Cwynar, Dominik Cwynar, Wiktor Kolman, Daniel Andreasik, Radosław Czech, Jakub Synowiecki. Dziękuję całej drużynie za godne reprezentowanie szkoły i gminy Brzostek na zawodach. Dziękuję za treningi. Najlepsze wyniki czasowe w tej sztafecie uzyskali Daniel Buczek i Szymon Owsiak. Po zawodach na naszych zawodników czekała nagroda w McDonald's.

Foto


 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

Dnia 14 października do naszej szkoły przybył pan podróżnik Dariusz Rochecki, który należy do grupy „Trzask”. Prezentacja multimedialna dotyczyła Kenii. Pokazywanym fotografiom towarzyszył bogaty opis słowny zawierający dziesiątki istotnych informacji, masę sytuacji i przygód, które miały miejsce w czasie trwania wyjazdu.

Spotkanie dla najmłodszych dzieci naszej szkoły, trwające 45 minut zawierało sporo ciekawostek dotyczących Kenii, zamieszkujących tam ludzi i zwierząt. Pokaz urozmaicony został dużą ilością rekwizytów przywiezionych z wyprawy, między innymi: kenijskie szylingi, masajskie kocyki, sandały, nóż, pałka, naszyjnik z plemienia Samburu czy zielona kawa. W prezentacji dla klas IV-VII trwającej 90 minut, pan Dariusz odniósł się do treści geograficzno-przyrodniczych, społeczno-kulturalnych oraz historycznych charakterystycznych dla tego kraju. Dowiedzieliśmy się o Mombasie – największym mieście na kenijskim wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, mieście Nanyuki leżącym dokładnie na równiku, obejrzeliśmy wioskę Umoja, w której nie ma mężczyzn. Na dzieciach duże wrażenie wywarło safari, piękny park narodowy Masaj Mara oraz sawanna. Pan Dariusz opowiedział nam także o zwierzętach wchodzących w skład „wielkiej piątki” jak również o zmienności pór roku. Podczas prezentacji multimedialnej zobaczyliśmy wioskę Masajów oraz masajski strój, w który został przebrany uczeń naszej szkoły. Podziwialiśmy olbrzymie plantacje kawy i Kericho – plantację herbaty. Usłyszeliśmy też o potężnym jeziorze Turkana, gdzie znaleziono najstarsze szczątki naszego gatunku, ale zaciekawiło nas także miasto Iteny, do którego przyjeżdżają sportowcy z całego świata, i które jest domem wielu słynnych kenijskich biegaczy.

Dzieci naszej szkoły bardzo miło i ciekawie wspominają „lekcję” przyrodniczo-historyczną.

R. Przebięda


 

PASOWANIE NA UCZNIA

47 uczniów klasy pierwszej przygotowywało się do tej uroczystości pod opieką swoich wychowawców od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 14 października 2019 r. od samego rana panowała w szkole świąteczna atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, dekoracja sali gimnastycznej - wszystko po to, aby ślubowanie uczniów klasy I wypadło jak najbardziej uroczyście. Pani dyrektor szkoły Małgorzata Salacha powitała gorąco zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą. Przypomniała, że jest to szczególny dzień również z tego powodu, że nasza szkoła nosi imię Komisji Edukacji Narodowej. Kiedy dzieci zaprezentowały znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, tańce, aktorskie wykonanie przedstawienia oklaski zgromadzonych świadczyły o tym, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.

Uczniowie klas Ia, Ib ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julita Maduzia życzyła pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewniła o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Powodzenia w szkole oraz sukcesów życzył pierwszoklasistom również Burmistrz Gminy Brzostek Pan Wojciech Staniszewski, który wspominał swoje lata szkolne spędzone w Szkole Podstawowej w Brzostku. Do życzeń dołączyli się również rodzice, którzy obdarowali swoje pociechy prezentami.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Foto P. Batycki 


 

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

W poniedziałek, 7 października, uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu z pielęgniarką szkolną panią Janina Wójcik na temat „Jak zapobiegać przeziębieniom”. Pani pielęgniarka opowiedziała dzieciom jak prawidłowo się odżywiać i ubierać stosownie do pogody, aby być zdrowym. Udzieliła dzieciom cennych rad i wskazówek jak postępować w razie przeziębienia i jak chronić innych przed zarażeniem. Wspólnie z uczniami ustaliła najważniejsze zasady dbania o zdrowie, przestrzegania higieny osobistej w szkole, w domu, oraz higieny odpoczynku i snu. Na koniec spotkania pani pielęgniarka odpowiadała na pytania uczniów.

Wychowawcy klas trzecich


 

AKCJA „PODARUJ ZNICZ”

Szkolne Koło Caritas organizuje zbiórkę zniczy, które zapłoną po uporządkowaniu opuszczonych grobów na pobliskim cmentarzu. Zwracamy się do Rodziców, Nauczycieli oraz Uczniów o podarowanie symbolicznej lampki. Znicze prosimy przynosić do Sali nr 3 (katechetycznej), budynek nr 1. Akcja zbiórki trwa do 25 października (piątek).

Za każdy okazany gest życzliwości serdecznie dziękujemy.

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas:

Jolanta Synowiecka, Ewa Raś


 

INFORMACJA NA TEMAT

POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

Informacja


 

MISTRZOWIE POWIATU

8 października 2019 roku odbyły się w Dębicy Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Brzostku zajęła pierwsze miejsce i awansowała do zawodów rejonowych, które odbędą się 15 października w Mielcu. Bieg sztafetowy naszych zawodników układał się od początku bardzo dobrze. Nie dali sobie wyrywać prowadzenia na żadnej zmianie. To efekt ich ciężkiej pracy i zaangażowania całego zespołu. Skład zwycięskiej drużyny: Daniel Buczek, Wiktor Kolman, Szymon Owsiak, Przemek Kurek, Wojciech Michoński, Dominik Cwynar, Tomasz Kluza, Mateusz Stec, Hubert Czapla, Kacper Mroczkowski, Radosław Czech, Jakub Synowiecki. Dziękuję całej drużynie za wspaniałą walkę na każdej zmianie. Jesteście najlepsi! Wyjątkową walecznością wykazali się Szymon Owsiak i Daniel Buczek, którzy pobiegli maksimum swoich możliwości. Po zawodach na naszych zawodników czekała miła niespodzianka w McDonald's.

M. Machaj

Foto 


 

BIEGI PRZEŁAJOWE

„Nie tracąc wiary w Niepodległą” pod takim hasłem 30 września 2019 roku odbyły się w Kołaczycach biegi przełajowe. Celem zawodów było upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach. W pierwszej z nich pobiegły dziewczęta i chłopcy ze szkoły podstawowej a w drugiej uczniowie szkół średnich. W każdej kategorii biegało po 40 zawodników. Na dystansie 800 m pierwsze miejsce zajęła Patrycja Wołowiec (SP Brzostek). Należy dodać że Patrycja biegała ze starszymi o 2 lata koleżankami. Trzecie miejsce zajęła Martyna Nawracaj (SP Brzostek). W kategorii chłopców najlepszy był Daniel Buczek (SP Brzostek) który zajął pierwsze miejsce. W zawodach z naszej szkoły startowali również Wiktor Kolman który ukończył zawody na 7 miejscu, Tomasz Kluza na 8 miejscu, Mateusz Stec na 13 miejscu, Jakub Synowiecki zajął 17 miejsce. Gratulacje dla naszych wspaniałych lekkoatletów! Wyrażam uznanie dla organizatorów LO Kołaczyce którzy oprócz przygotowanych pucharów i dyplomów zaprosili wszystkich zawodników na grilla.

M. Machaj

Foto 


 

GRAND PRIX GMINY BRZOSTEK W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA BRZOSTKU

19 września 2019 roku odbyło się IV Grand Prix Gminy Brzostek w Biegach Przełajowych o Puchar Burmistrza Brzostku. W zawodach brało udział 142 uczniów z różnych kategorii wiekowych. Szkołę Podstawową w Brzostku reprezentowało 24 uczniów. 15 z nich wróciło z medalami i dyplomami.

Dziewczyny klasy I - III: 111 miejsce Julita Bilkowska, 5 miejsce Dobrosława Żmudzka, 6 miejsce Maria Nykiel.

Klasy I - III chłopcy: strong>1 miejsce Mateusz Rozwadowski, 3 miejsce Antoni Szweda, 4 miejsce Szymon Caban, 6 miejsce Marcin Bożek.

V - VI klasy dziewczyn: 2 miejsce Patrycja Wołowiec.

IV - VI klasy chłopcy: 11 miejsce Wiktor Kolman, 4 miejsce Jan Kawalec, 5 miejsce Jakub Bożek.

VII - VIII klasy dziewczyn: 1 miejsce Martyna Nawracaj.

VII - VIII klasy chłopców: 1 miejsce Daniel Buczek, 6 miejsce Mateusz Stec.

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa Brzostek, drugie miejsce Grudna Górna, trzecie miejsce Kamienica Górna. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Daniel Buczek którego bieg zachwycił publiczność. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratuluję wspaniałych wyników. Wiktorowi Wójtowicz i Grażynie Maziarz dziękuję za pomoc w zawodach.

Gratulacje dla całego OSiR-u Brzostek za bardzo dobrze przygotowane zawody.

M. Machaj

Foto


 

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

W dniu 01.10.2019 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy w formie plakatów. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV - VIII. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Komisja wyborcza w składzie: Martyna Mikuś, Martyna Nawracaj, Mateusz Bielecki czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowały ponadto tegoroczne opiekunki Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby które zdobyły największą liczbę. Będą pełnić następujące funkcje:

JULITA MADUZIA, klasa VIIb – PRZEWODNICZĄCA

SZYMON SOKÓŁ, klasa VIIIa – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

EMILIA DZIEDZIC, klasa VIIa – SEKRETARZ

OLIWIA PRZEBIĘDA, klasa VIa – SKARBNIK

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z Samorządem zapraszamy wszystkich uczniów! font size="2">

Foto


 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W dniu 13 września odbędzie się zebranie z rodzicami. Rozpoczęcie o godz. 16.00 na sali gimnastycznej w budynku nr 1.


 

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W PONIEDZIAŁEK 2 WRZEŚNIA

• Msza Św. o godzinie 8.15 w Kościele w Brzostku

• Uroczystość w Szkole Podstawowej w Brzostku

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Brzostku, czyli sześciolatki i młodsze, zapraszamy 2 września w poniedziałek na spotkanie z wychowawcami bezpośrednio do budynku nr 1 Szkoły, ul. Szkolna 13. Wychowawcy czekają na Dzieci i Rodziców na parterze w sali nr 15 i 16 od godziny 7.30.

UUczniów klas od pierwszych do ósmych oraz Rodziców zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego do budynku nr 2 Szkoły, ul. Mysłowskiego 11. Uroczystość odbędzie się w hali sportowej.

Odwóz wszystkich Uczniów dojeżdżających nastąpi o godzinie 10.30 spod budynku nr 2 (dawne gimnazjum).

Zapraszamy


 

ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ogłoszenie

Wniosek


 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ogłoszenie

Wniosek