W razie trudności z logowaniem do dziennika i Teamsa proszę o kontakt z administratorem:

brzostekfoto@interia.pl

 


 

Informacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2

Informacje


 

Najważniejsze zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Zasady


 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 06.10.2020 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy w formie plakatów. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV - VIII. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Komisja wyborcza w składzie: Martyna Mikuś, Martyna Nawracaj, Emilia Zdziarska czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby które zdobyły największą liczbę głosów. Będą pełnić następujące funkcje:

OLIWIA PRZEBIĘDA, klasa VIIa – PRZEWODNICZĄCA

KACPER NOWAK, klasa VIIb – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

MAJA KOSOWSKA, klasa VIIb – SEKRETARZ

ZOFIA BEREK, klasa IVa – SKARBNIK

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z Samorządem zapraszamy wszystkich uczniów!

Opiekunowie SU

Foto  


 

AKCJA CHARYTATYWNA „KREDKOBRANIE”

W odpowiedzi na prośbę Fundacji Ignatianum w Krakowie i Stowarzyszenia „Korzenie” w naszej szkole w dniach od 22 do 29 września została przeprowadzona Akcja „Kredkobranie”. Jest to ogólnopolska akcja charytatywna mająca na celu pomoc w zdobywaniu wiedzy najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Zebrane dary, w postaci kredek, farb, zeszytów, bloków, piórników, długopisów, pisaków i plasteliny wysłane zostały do Fundacji Ignatianum skąd trafią do szkół polskich oraz placówek, w których uczą się polskie dzieci na Białorusi, Ukrainie i Litwie.

Za wsparcie tej szlachetnej akcji i pomoc składam serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Wychowawcom. Szczególne podziękowania kieruję do Rodziców i Uczniów za „otwarte serce”. Mam nadzieję, że ten bezinteresowny gest dobroci sprawi uśmiech i radość na twarzach dzieci i młodzieży.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas i koordynator akcji – Jolanta Synowiecka

Foto  


 

AKCJA „DZIECI – DZIECIOM”

Na początku marca Szkolne Koło Caritas zorganizowało w naszej szkole przedświąteczną akcję „DZIECI – DZIECIOM”, której celem była zbiórka słodyczy. W przedsięwzięcie najbardziej zaangażowały się klasy: 1a, 2ab, 5ab, 6c i 7ab, które oprócz słodyczy ofiarowały drobne upominki w postaci zabawek, książek, puzzli oraz artykułów szkolnych.

Z zebranych darów zostały przygotowane i przekazane paczki dla podopiecznych z Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy i Domu Dziecka w Kołaczycach oraz dla Tomusia i Kasi.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom w imieniu obdarowanych dzieci, ich opiekunów oraz organizatorów zbiórki. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę rodziców, którzy od wielu lat bezinteresownie pomagają nam po to, żebyśmy my mogli pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Koordynatorzy akcji: Jolanta Synowiecka i Ewa Raś

Foto 


 

Mleko, owoce i warzywa w szkole

„Program dla szkół”

W roku szkolnym 2020/2021 został uruchomiony nowy „Program dla szkół”, w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Program koordynowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do jego realizacji.

W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I - V szkół podstawowych. W ramach programu dzieci bezpłatnie otrzymują owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, a także biorą udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkołę, mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:

• owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki

• warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki

• soki: owocowe, warzywne, mieszane

W każdym z tygodniu roku szkolnego 2020/2021 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw oraz 3 porcje mleka i przetworów mlecznych.

Program „Owoce i warzywa w szkole"

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

Program „Mleko w szkole"

Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół.

Obu programom przez cały rok towarzyszyć będą liczne działania edukacyjne prowadzone przez nauczycieli pod okiem koordynatorów.

Już we wrześniu przeprowadzono z dziećmi pogadanki na temat ważnej roli owoców i warzyw oraz mleka w codziennej diecie.

Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę tematyczną promującą program „Mleko, owoce i warzywa w szkole”. Pierwszaki zgromadziły w kącikach przyrody różnorodne warzywa i owoce i chętnie wypowiadały się na temat ogródków warzywnych i sadów znajdujących się w ich otoczeniu. Natomiast uczniowie klasy trzeciej, dzięki uprzejmości koleżanki klasy VIII Julity oraz jej rodziców, mieli możliwość uczestniczyć w wycieczce przyrodniczej do ogrodu warzywnego i sadu, gdzie zapoznały się z jesiennymi pracami na działce, zbiorem warzyw i owoców, przygotowaniem drzew do zimy. Ponadto podziwiały piękno sadu i ogrodu jesienią. Dla dzieci była to pouczająca i ciekawa wycieczka.

Zapraszamy uczniów klas I-V do czynnego udziału w Programie, a wszystkich do oglądania naszych kolejnych fotorelacji z działań edukacyjnych.

Koordynatorzy

Foto


 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA!!!

Od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Brzostku obowiązują nowe Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wprowadzone do Statutu Szkoły przez Radę Pedagogiczną.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Organizacja rozpoczęcia roku

Harmonogram dowozów

Przydział klas do sal lekcyjnych


 

ZAPISY NA ŚWIETLICĘ

Wniosek wraz z upoważnieniem proszę odesłać na e-maila szkoły: spbrzostek@interia.eu lub zostawić w skrzynce pocztowej szkoły przy wejściu od strony bloków.

Wniosek

Upoważnienie

Deklaracja korzystania z obiadów


 

OFERTA UBEZPIECZENIA COMPENSA

Oferta szkolna NNW. Załącznik nr 1 przedstawia ofertę indywidualnego ubezpieczenia zawieraną indywidualnie. Załącznik nr 2 to oferta ubezpieczenia zbiorowego. W obu przypadkach obsługa ubezpieczenia odbywa się bez udziału szkoły. Wszystkie sprawy załatwiamy na miejscu biuro Brzostek Rynek 20 czynne codziennie od godz. 8-16. W przypadku ubezpieczenia zbiorowego rodzice wpłacają składkę do dnia 28 września a ubezpieczeniem obejmujemy młodzież od dnia 01 09 2020 t/j od dnia rozpoczęcia nauki .

Agent ubezpieczeniowy

Jerzy Potrzeba

tel: 606999600

Załącznik 1

Załącznik 2


 

OFERTA UBEZPIECZENIA CENTRUM POLIS

Oferta

Oferta 2

Warunki


 

OFERTA UBEZPIECZENIA AVIVA

Oferta

Deklaracja


 

OFERTA UBEZPIECZENIA TUW

Oferta


 

Szanowni Państwo

Przesyłam Państwu oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów i nauczycieli Państwa Placówki. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami Wiener TU S.A. VIG i Compensa TU S.A VIG

Z poważaniem

Prezes zarządu

Stanisław Siatka

OFERTA WIENER

OFERTA COMPENSA

 


 

Szanowni Państwo

Ważnym elementem podczas nauki i zabawy dziecka jest odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa na wypadek różnych zdarzeń losowych w kraju i za granicą 24h na dobę. Obecnie na rynku istnieje wiele firm i ofert, wszystko jest uzależnione od potrzeb i wymagań klienta. Firma OVB ALLFINANZ współpracując z wieloma Towarzystwami może indywidualnie dopasować ofertę do potrzeb klienta - rodzica.

Zalety ubezpieczenia NNW dzieci:

1. ubezpieczenie dzieci od 0 do 26 roku życia

2. szeroki zakres ubezpieczenia

3. możliwość wyboru jednego z wielu wariantów ubezpieczenia z zastosowaniem zniżki na drugie i kolejne dziecko

4. objęcie ochroną już od następnego dnia po opłaceniu składki

5. ochrona przez 24h na dobę w kraju, za granicą, w szkole, w domu i na wakacjach

6. możliwość rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu do 18 roku życia

7. ubezpieczenie studentów dziennych i zaocznych do 26 roku życia

8. dodatkowo można rozszerzyć zakres o OC studenta na praktykach

9. zgłoszenie szkody osobiście, telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną

W załączniku informacje z trzech Towarzystw: SIGNAL IDUNA, GENERALI i COMPENSA dotyczące ubezpieczenia dzieci i młodzieży wraz z OWU.

Bezpośredni kontakt:

Halina Wilczyńska tel. 607 140 384

Dominik Misiak tel. 510 609 073

deklaracja_Pakiet OVB

SIP3170_OWU_NNW Dzieci i Mlodziez Szkolna_Aneks1 IPID_SIT3168

NNW ulotka - obowiazuj_ca od 26.06.2020

OWU Generali, z my l o NNW, obowiazuj ce od 26.06.2020

OWU NNW II 1111 plus Szkolne rodo 2020

Ulotka Klauzula Szkolna 1111 202