Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznych wakacji


 

Wypoczynek dzieci i młodzieży


 

JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ WAKACJE - PORADY


 

Wyniki i zaświadczenia z egzaminu dla uczniów klas 8 – r. szk. 2020/2021

W 2021 r. uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, natomiast 9 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Każdy uczeń jest zobowiązany do odebrania swojego zaświadczenia w piątek 9 lipca 2021 r. w budynku Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku przy ul. Szkolnej 13. Zaświadczenia będą wydawane od godz. 8.00 – 14.00.


 

Komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19


 

PODSUMOWANIE AKCJI „ZAKRĘTKAMI POMAGAMY”

„Pomoc bliźnim jest dziełem miłości,

a dzieła miłości są zawsze godne pochwały”

Ks. Jan Bosko

Wzorem lat poprzednich, już w pierwszym tygodniu września uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w akcji charytatywnej „Zakrętkami pomagamy” organizowanej przez Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło PCK.

Celem tego przedsięwzięcia była całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek po sokach, napojach, nabiale, środkach chemicznych itp. z przeznaczeniem na pomoc w leczeniu i rehabilitacji dla Tomusia i Patryka. Uczniowie bardzo szybko odpowiedzieli na prośbę. Jedni przynosili zakrętki do szkoły, inni prosto do SERDUSZKA znajdującego się przy Hali Sportowej lub w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W zbiórce nakrętek na pochwałę zasługują oddziały przedszkolne: 0a i 0b, klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c oraz 4a.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy włączyli się w całoroczną akcję i zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek, które można będzie przekazać na kolejny szczytny cel po wakacjach. Każda plastikowa nakrętka jest bardzo cenna!

Jolanta Synowiecka, Teresa Woźniak

Link do prezentacji


 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W dniu 18 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne pod nazwą „Przyjazna zabawa to dobra sprawa” (klasa II) oraz „Nie bój się lęku” (klasa VII). W trakcie zajęć uczniowie nie tylko mieli okazję w praktyce zastosować sposoby na wyciszanie się czy zniwelowanie swoich negatywnych emocji. Przećwiczyli również efektywną współpracę między sobą, zdrowe i właściwe współdziałanie. Wzmocnili swoje relacje koleżeńskie, klasowe. Poznali także przykłady na właściwe spędzanie wolnego czasu.

Pedagog szkolny


 

KONKURS CZYTELNICZY KLAS TRZECICH

Uczniowie klas trzecich naszej szkoły wzięli udział w konkursie czytelniczym „Hans Christian Andersen i jego baśnie”. Celem konkursu było rozbudzenie motywacji czytelniczych i rozwinięcie umiejętności odbioru dzieł literackich, sprawdzenie znajomości wybranych baśni, kształcenie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi oraz uczenie zdrowej rywalizacji międzyklasowej. Sam konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość utworów H. Ch. Andersena. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 13 uczniów. Trzecioklasiści zmagali się z wieloma zadaniami: odgadywali tytuły baśni na podstawie ich fragmentów, rozwiązywali krzyżówkę, odpowiadali na szczegółowe pytania dotyczące wybranych utworów. Dzieci poradziły sobie z tymi zadaniami bardzo dobrze. Wyniki zmagań konkursowych przedstawiają się następująco:

I miejsce – Bartosz Charchut kl. IIIa,

II miejsce – Adrian Baran kl. IIIb, Natalia Sobczyk kl.IIIa,

III miejsce – Nadia Bawiec kl. IIIc, Michał Bachara kl. IIIc, Maja Podlasek kl. IIIb

wyróżnienie – Patryk Samborski kl. IIIb.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Foto


 

CERTYFIKAT SZKOŁY ODPOWIEDZIALNEJ CYFROWO

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim innowacyjnym projekcie edukacyjnym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, organizowanego przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg oraz Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej i otrzymała CERTYFIKAT SOC.

Udział nauczycieli, uczniów i rodziców w projekcie polegał na uczestnictwie w licznych szkoleniach pt. „Granie na Ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych’’. Nauczyciele zdobytą podczas webinarów wiedzę wykorzystali przeprowadzając ciekawe lekcje wychowawcze.

Sami uczniowie, biorąc udział w szkoleniu dla młodych wolontariuszy, zaangażowali się w edukowanie społeczności szkolnej i lokalnej w obszarze wiedzy o odpowiedzialnym graniu w gry cyfrowe.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za zaangażowanie się w przedsięwzięcie, które wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, tj. punkt 4 (Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.) oraz punkt 5 (Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Koordynatorzy

certyfikat

certyfikat


 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNO-CHARYTATYWNY

„PUSTY TUSZ WRZUĆ DO PAKI I DOKARMIAJ ZWIERZAKI”.

Program

Foto


 

DZIEŃ DZIECKA

Pierwszego czerwca w wielu krajach na świecie obchodzony jest Dzień Dziecka. Na ten dzień uczniowie naszej szkoły, ci młodsi i ci starsi, czekali z niecierpliwością. Trudno się temu dziwić, skoro wtedy zamiast lekcji czeka na dzieci wiele atrakcji. Pogoda na szczęście dopisała i zamiast deszczu, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, wyjrzało upragnione słońce. Młodsze dzieci świętowanie rozpoczęły od zabaw integracyjnych w swoich klasach oraz rozgrywek sportowych. Pomysłów na wspólną zabawę było co niemiara: różnorakie zabawy tematyczne, puszczanie baniek mydlanych, malowanie wodą na dziedzińcu szkoły, zabawy ruchowe przy muzyce, grupowe wykonanie prac plastycznych, międzyklasowe zabawy ze współzawodnictwem i wiele innych. Dla chłopców największą oczywiście atrakcją było rozegranie meczu piłki nożnej. Po wspólnej zabawie, dzieci obejrzały w kinie mieszczącym się w Centrum Kultury i Czytelnictwa, zabawny i wzruszający film pt. „Jak wytresować smoka 3”. Nie zabrakło również poczęstunku, o który zadbali Rodzice – za co bardzo dziękujemy. Szkoda było opuszczać szkołę w tym dniu! „Dlaczego ten dzień minął tak szybko?” – dziwiły się zmęczone, ale zadowolone dzieci.

Foto


 

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

W roku szkolnym 2020/2021 oddział przedszkolny 0a przystąpił do realizacji programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program jest przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich i dostosowany do ich możliwości rozwojowych. Głównym celem programu jest uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata oraz zwiększenie wrażliwości na szkodliwość dymu papierosowego i przebywania w nim. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich pięciu zajęciach warsztatowych. Proponowane zabawy ruchowe, tematyczne, piosenka inspirowały dzieci do działań, których efektem były prace plastyczne oraz plakaty dotyczące szkodliwości palenia papierosów.

Koordynator B. Kukla


 

LAUREAT KURATORYJNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najważniejszych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie. Udział w nich wymaga wielu godzin pracy. Na wszystkich stopniach konkursu (szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) uczniowie rozwiązują pisemny test zawierający zadania zamknięte i otwarte z matematyki. Zagadnienia często znacznie wykraczają poza program szkolny, zadania wymagają logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności sprawnego i bezbłędnego liczenia. Nielicznym udaje się dotrzeć do etapu wojewódzkiego, a następnie uzyskać tytuł laureata.

Seweryn Bonarek - uczeń kl. VIIIa uzyskał tytuł Laureata Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2020/2021. Seweryn każdy etap konkursu traktował jak poważne wyzwanie, z którego wywiązywał się wzorowo, a wielomiesięczny wysiłek zaowocował sukcesem.

Warto tu wspomnieć również o uczennicy tej samej klasy Dominice Gac, która zakwalifikowała się do etapu rejonowego tego konkursu. Bardzo dobry wynik uczennicy, był jednak niewystarczający w ostatecznym podsumowaniu etapu wojewódzkiego.

Na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata uczeń jest zwolniony z wyznaczonej części egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Sewerynowi gratulujemy ogromnego sukcesu i trzymamy kciuki, aby udział w różnorodnych konkursach w szkole średniej zapewnił mu zdobycie najwyższych trofeów, a Rodzicom - sukcesu syna!

Foto


 

„Twoja twarz jest znajoma”

KLASOWY KONKURS LITERACKI

Wyobraźnia to jedno z podstawowych narzędzi pracy na lekcjach języka polskiego. Jest tak samo ważna jak ciekawość, wnikliwość i spostrzegawczość. Posiadaniem powyższych umiejętności mogli wykazać się uczniowie klasy VIIa biorąc udział w klasowym konkursie literackim „Twoja twarz jest znajoma”. Celem tego przedsięwzięcia były: propagowanie zainteresowań czytelniczych, dodatkowa motywacja do nauki, przypomnienie znajomości poznanych utworów, stworzenie grona osób zainteresowanych literaturą i sztuką oraz promowanie odwagi w prezentowaniu sylwetek bohaterów literackich.

I miejsce w klasowym konkursie zdobyła Anna Szczepanik jako Balladyna.

II miejsce uzyskała Kamila Czarnecka – Hermiona Granger.

III miejsce przypadło Oliwii Przebiędzie oraz Klaudii Wątorek, które wcieliły się w postać Anny Shirley.

Wyróżniony został Bartosz Czapla jako Tadeusz Zawadzki - Zośka.

Wykonane przez uczniów prezentacje są dowodem na to, że bohaterem literackim może stać się każdy!

Foto


 

JA I MOJA RODZINA W CZASIE PANDEMII

Foto


 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Języka angielskiego możemy uczyć się nie tylko poprzez aktywny udział w lekcjach, ale również podczas przygotowań do międzyklasowych zmagań.

9 czerwca odbył się długo wyczekiwany przez uczniów klas 7 Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Pytania obejmowały wiadomości dotyczące geografii, kultury i historii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Australii.

Wszyscy uczestnicy zmagań wykazali się bardzo dużą wiedzą, którą zdobywali samodzielnie podczas zdalnej edukacji.

Po sprawdzeniu testów organizatorzy konkursu wraz z Panią Dyrektor Małgorzatą Salachą 17 czerwca ogłosili wyniki oraz przyznali nagrody.

I miejsce zajął Szymon Rozwadowski

II miejsce przypadło Krystianowi Kopciowi

III miejsce otrzymał Kacper Nowak.

Wszyscy uczestnicy Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych otrzymali pamiątkowe „angielskie” długopisy w podzięce za trud włożony w przygotowania oraz wysiłek podczas konkursu.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w międzyklasowych anglojęzycznych zmaganiach.

Agata Zastawny, Elżbieta Warchał

Foto


 

KONKURS PLASTYCZNY O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

Od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok” poświęcony Józefowi – Opiekunowi Jezusa. W związku z tym wydarzeniem po przeprowadzonych lekcjach okolicznościowych i przybliżeniu dzieciom osoby świętego Józefa został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny pt. „ŚWIĘTY JÓZEF – OPIEKUN JEZUSA I NASZ ORĘDOWNIK”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie klas: 1a, 1b, 2 a, 2 b.

Celem konkursu było:

-promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka i zachęcanie do wspólnego spędzania czasu wolnego,

-rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych oraz pomysłowości i kreatywności dzieci.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przy pomocy rodziców wykonać figurki św. Józefa wykorzystując następujące materiały: masa solna, glina, modelina, gips, drewno, papier, tkanina, itp.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10 czerwca 2021 r. O wyłonieniu zwycięzców zadecydowała komisja konkursowa, przyznając:

Amelia Zastawny i Filip Trzeciak z kl. 1b – I miejsca

Julia Czapla z kl. 1a i Filip Jedziniak z kl. 1b – II miejsca

Oliwia Kaczka z kl. 2 b i Maja Oprządek z kl. 1b - III miejsca

Wiktoria Lejkowska z kl. 1b, Martyna Kaput i Ksawery Czarnecki z kl. 2 b – wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oceny celujące z religii, dyplomy oraz upominki. Gratulujemy!

Organizator konkursu: Jolanta Synowiecka

Foto


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 25.05-27.05.2021

Instrukcje
Dowozy uczniów w dniach egzaminów


 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informacja

Regulamin rekrutacji

Wniosek

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

Oświadczenie 4a

Oświadczenie 5

Oświadczenie potwierdzenia woli


 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informacja

Regulamin rekrutacji

Wniosek

Zgłoszenie dziecka

Oświadczenie

Oświadczenie 4

Oświadczenie 4a

Oświadczenie nr 6

Oświadczenie nr 7

Oświadczenie nr 8

Oświadczenie dla dojeżdżających autobusem


 

TEATR JEDNEGO AKTORA

Monodram nazywany jest teatrem jednego aktora. To niełatwa sztuka prezentacji scenicznej. Oprócz wspaniałej interpretacji tekstu literackiego, aktor musi skupić na sobie całą uwagę widzów, wykorzystując ruch, mimikę, gesty. Artysta jest pozostawiony sam sobie, nie ma na scenie realnego partnera, z którym mógłby dialogować i który podzieliłby z nim odpowiedzialność za powodzenie całego przedsięwzięcia. Rozmawia sam ze sobą lub z milczącą, wyimaginowaną postacią, czasami partnerem staje się też publiczność.

Z wyzwaniem, jakim jest sztuka monodramu, zmierzył się uczeń klasy VIII a - Seweryn Bonarek, który wziął udział w Powiatowym Konkursie Teatralnym „Teatr Jednego Aktora”. Zaprezentował się w monodramie „Ruina”, inspirowanym twórczością Ignacego Krasickiego. W ujmującym i przekonującym występie młodego aktora widać wyraźny potencjał emocjonalnego i intelektualnego oddziaływania na widza. Spostrzegawczy odbiorca z pewnością dopatrzy się w tekście dyskretnego nawiązania do sytuacji pandemii, izolacji oraz wywołanych nimi emocji – poczucia zagrożenia, ale też potrzeby kontaktu z innymi.

Sewerynowi gratulujemy pomysłu na stworzenie niepowtarzalnej kreacji scenicznej i liczymy, że zdobędzie ona uznanie w oczach jury konkursu. Wszystkich zainteresowanych talentem aktorskim naszego ucznia zapraszamy do obejrzenia monodramu „Ruina”.


 

KONKURS LITERACKI „CO DRZEWO WIDZIAŁO?”

Konkurs literacki „Co drzewo widziało?” adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z terenu dwudziestu dwóch gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadaniem uczniów było wyobrazić sobie historię, którą mogłoby opowiedzieć im drzewo rosnące w parku miejskim, przed szkołą czy w ogrodzie przy domu oraz stworzyć opowiadanie, kończące się morałem proekologicznym. Narratorem opowiadania miało być drzewo.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodzieży na rolę, jaką pełnią drzewa – podniesienie świadomości oraz kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności ochrony środowiska lokalnego. Udział w konkursie miał się przyczynić do popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwoju zainteresowań ekologicznych, wzmocnieniu zamiłowania i szacunku do otaczającej przyrody wśród młodzieży poprzez wykorzystanie ich umiejętności literackich.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, wpłynęło na niego bowiem ponad 300 opowiadań. Szkołę Podstawową w Brzostku reprezentowali uczniowie: Kacper Nowak (VIIb), Oliwia Przebięda (VIIa), Anna Szczepanik (VIIa), Bartosz Czapla(VIIa), Kamila Czarnecka (VIIa), Filip Nowak (VIb), Emilia Gonet(VIc), Marlena Maduzia( VIc), Milena Przebięda(VIc), Martyna Wal (VIc), Weronika Zięba (VIc). Miło nam poinformować, że komisja konkursowa doceniła pracę Kacpra Nowaka i przyznała mu wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy Kacprowi oraz autorom pozostałych prac, tym bardziej, że wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom umiejętności pisarskich. Udowodnili, że umieją operować słowem, między innymi poprzez przemyślane i świadome dobieranie słów, ich synonimów, stosowanie różnorodnych środków stylistycznych w celu wyrażania piękna i emocji wypowiedzi. Jesteśmy pod wrażeniem ich literackich pomysłów i z wielką przyjemnością prezentujemy Wam ich prace konkursowe.

Prace

Foto


 

AKCJA „JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI!”

Szkoła Podstawowa w Brzostku przyjęła zaproszenie od Przedszkola w Brzostku i przyłączyła się do akcji „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”.

Celem tej akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując symboliczne zadania. Dziękuję za nominację i kontynuujemy akcję wspólnie #challengeniebieskiemotyle2021

NOMINUJEMY:

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Brzostek

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzostku

- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Żaneta Szczucińska

Foto


 

„ZAWSZE RAZEM”

W roku szkolnym 2020/2021 kolejny raz w naszej szkole wdrażany był program profilaktyczny „Zawsze razem”, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III. Poprzez realizację tego programu uczniowie poznawali między innymi to, jak należy właściwie postępować i zachowywać się względem chorych dzieci i dorosłych. Dowiedzieli się także, że trzeba unikać ryzykownych zachowań oraz wybierać to, co jest zdrowe dla każdego z nas.

Uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi tematyki: co trzeba robić, aby nie chorować? Jak pomóc choremu? Jak czujesz się, gdy jesteś chory?

Projekt realizowany był w połączeniu z tematyką związaną z chorobą zakaźną COVID-19 oraz dotyczącą zachowań profilaktycznych, tj. D-dezynfekcja, D-dystans, M-maseczka.

Program edukacyjny „Zawsze razem” wdrażany był przez takie ciekawe formy, jak:

• Pogadanki z pielęgniarką szkolną

• Pracę w klasie z broszurką „Zawsze razem”

• Zabawy dydaktyczne w klasie np. „Mały lekarz”, „Apteka”, rebusy, zagadki, krzyżówki

• Wystawa prac plastycznych w klasie

• Opracowanie piramidy żywienia

Wszystkim zaangażowanym w jego przeprowadzenie bardzo dziękujemy!

Koordynator projektu

Foto


 

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE - PROGRAM DLA SZKÓŁ

Program
Foto


 

MOJA WYMARZONA ZŁOTA RYBKA - GALERIA ZDJĘĆ

Foto


 

CZYTELNICZA PRZYGODA Z „AFRYKĄ KAZIKA”

Ciekawi świata i pasjonujących historii uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie czytelniczym, który został podzielony na dwie części- literacką i plastyczną. Musieli wykazać się znajomością książki Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika”, która powstała na podstawie autentycznych wspomnień i reportaży głównego bohatera. Dzieci z zaangażowaniem czytały lekturę, poznając fascynujące przygody Kazika Nowaka przemierzającego Afrykę na rowerze. Podeszły do testu z lektury oraz pod opieką nauczycieli świetlicy szkolnej wykonały ciekawe prace plastyczne. Do rywalizacji przystąpiło 40 uczniów.

Laureatami konkursu literackiego zostali:

Julia Hołowicka (2a) - I miejsce,

Batrosz Charchut (3a)- II miejsce,

Kacper Nowak (3c) i Mateusz Kita(3b)- III miejsca.

Wysoką liczbę punktów otrzymali Nikodem Rechul (2b), Jakub Kępa (2b) i uplasowali się tuż za podium. Komisja konkursowa wyłoniła również zwycięzców w części plastycznej: Julia Łępa (2a)-I miejsce, Wiktoria Furman (1b)-II miejsce, Gabriela Grygiel (1b)-III miejsce.

Zapraszamy dzieci do udziału w podobnych konkursach w przyszłym roku. A uczniom, którym tym razem nie dopisało szczęście i nie zwyciężyli, dedykujemy słowa pisarki Katarzyny Ryrych: „Tymczasem nie buntuj się przeciwko wyrokom losu i ucz się, bowiem człowieka nie można ograbić jedynie z tego, co posiada w swojej głowie” („Tylko dla Twoich oczu”).

Nauczyciele świetlicy i bibliotekarka

Foto


 

To możliwość spełnienia marzeń sprawia,

że życie jest tak fascynujące.

Paulo Coelho

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dialog prowadzi do spotkania” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej. Udział w tym przedsięwzięciu stał się dla uczniów okazją do kształcenia umiejętności pisarskich, nauki wyrażania siebie poprzez twórczą pracę, ambitnych wyzwań, odkrywania kreatywnego potencjału oraz zaprezentowania własnych prób literackich.

Wielu uczniów marzy o tym, by biorąc udział w zmaganiach osiągnąć sukces. Nie zawsze jednak podejmowane wysiłki kończą się tytułem laureata. Warto jednak uczestniczyć w konkursach, ponieważ można zdobyć cenne doświadczenie. To szansa również dotarcia ze swą twórczością do szerszego grona odbiorców. Nie ulega jednak wątpliwości, że pisząc teksty i sięgając po najwyższe trofea należy posiadać bogatą wyobraźnię i bardzo dobry warsztat pisarski. Młody literat jest zobowiązany do umiejętnego dobierania stylu i języka, jego wypowiedź powinna być spójna, zaskakująca i oryginalna. Niezmiernie cieszy fakt, iż uczniowie naszej szkoły znakomicie wykazali się swymi literackimi zdolnościami, spełnili swoje marzenia i osiągnęli szczyty.

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Dialog prowadzi do spotkania” zdobyła Oliwia Przebięda - uczennica klasy VIIa.

Wyróżnienia uzyskali: Anna Szczepanik z klasy VIIa, Kacper Nowak z klasy VIIb oraz Milena Przebięda z klasy VIc.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników, jesteście naszą dumą!

Foto


 

„KOMÓRKA NA MISJE” I „KLUCZ DO NIEBA”

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą

i gdzie złodzieje włamują się, i kradną.

Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą

i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną.

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”.

(Mt 6 19-21)

W dniach od 22 lutego do 26 marca Szkolne Koło Caritas i Szkolne Koło PCK prowadziło zbiórkę telefonów komórkowych wraz z ładowarkami i starych kluczy w ramach ogólnopolskiej akcji „Komórka na misje” i „Klucze do Nieba”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie. Każdy zainteresowany mógł oddać niepotrzebny telefon komórkowy i stare klucze. Przekazane telefony z baterią zostaną odnowione i wtedy trafią do jednego z krajów rozwijających się. W ten sposób ułatwiamy komunikację osób tam zamieszkałych. Niektóre akcesoria zostaną przetopione, inne sprzedane, część darów będzie ponownie wykorzystana – wszystko z myślą o wsparciu misjonarzy w głoszeniu Ewangelii.

W wyniku przeprowadzonej akcji udało się nam pozyskać 48 telefonów,1 tablet i 86 kluczy. Wszystkim, którzy podzielili się swoimi ,,skarbami” serdecznie dziękujemy!

Koordynatorzy akcji: Jolanta Synowiecka, Teresa Woźniak

Foto  


 

WIOSENNY DAR SERCA

Jedna nakrętka może niewiele zmienić, ale ich mnóstwo jest w stanie pomóc komuś uratować zdrowie, a nawet życie.

Na początku marca tego roku do Szkoły Podstawowej w Brzostku wpłynął apel o pomoc w zbiórce nakrętek dla Patryka. Chłopiec w wyniku wypadku samochodowego stracił tatę, a sam został poważnie ranny. Patryka czeka jeszcze długa droga, by wrócić do pełni zdrowia. Chłopiec będzie poddany kosztownej rehabilitacji, dzięki której będzie mógł w przyszłości normalnie funkcjonować. Pomimo pandemii, cała społeczność szkolna aktywnie odpowiedziała na prośbę i zaangażowała się w zbiórkę nakrętek.

26 marca przez cały dzień uczniowie lub ich rodzice przynosili do szkoły nakrętki i dzięki takiej ofiarności zebrano kilka worków tego „drogocennego surowca”. Zostały one już zawiezione przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego do Szkoły Podstawowej w Przeczycy, która jest koordynatorem tej akcji w naszej gminie.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, którym nie był obojętny los poszkodowanego chłopca i zechciały ratować zdrowie Patryka. Pamiętajcie, że dobro wyświadczone innym zawsze wraca do darczyńcy. Jesteśmy z wszystkich Was dumni, że tak aktywnie zaangażowaliście się w pomoc chłopcu!

Elżbieta Warchał, Samorząd Uczniowski

Foto  


 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR MATEMATYCZNY”

W czwartek 22 kwietnia, 39 uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie „Kangur Matematyczny”. Turniej ten rozgrywany jest w sześciu kategoriach. Test konkursowy w kategorii „Żaczek” rozwiązywało 10 uczniów klas drugich, „Maluch” – 18 zawodników z klas trzecich i czwartych, „Beniamin” – 2 uczniów z klasy szóstej, „Kadet” – 9 zawodników z klas siódmych i ósmych. Mieli oni, w zależności od kategorii, do wykonania od 21 do 30 zadań. Bardzo się cieszymy, że tak wielu uczniów wyraziło chęć udziału w tych zmaganiach. Trzymamy kciuki i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.

Nauczyciele matematyki


 

MOJA WYMARZONA ZŁOTA RYBKA

Ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MOJA WYMARZONA ZŁOTA RYBKA”.

Organizator postanowił zainteresować dzieci tematyką środowiska wodnego, anatomią ryb oraz wędkarstwem ekosystemem Sanu, na bazie którego powstało muzeum.

Uczniowie naszej szkoły wykonali piękne prace. Wszyscy zostali nagrodzeni. Każdy uczestnik otrzymał dyplom, który stanowi bilet wstępu do Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej.

Foto


 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo - projekt edukacyjny

Informacje


 

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do Programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I – III. Program ten ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. W ramach programu uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach warsztatowych, które dotyczyły zdrowia i jego ochrony. Uczestniczyli w spotkaniach z pielęgniarką szkolną, wykonali również plakaty o szkodliwości palenia papierosów.

Koordynator

Foto


 

„RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ”

„Radosny uśmiech, radosna przyszłość” to program edukacyjny realizowany wśród uczniów klas I - III naszej szkoły. Głównym celem programu jest podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za higienę jamy ustnej oraz wyrobienie nawyków higienicznych od najmłodszych lat. To, czy nasze zęby będą zdrowe w największej mierze zależy od nas samych, od naszej świadomości i znajomości problemu. Dlatego dzieci spotkały się z panią pielęgniarką, która omówiła główne zasady dbania o higienę jamy ustnej. Uczniowie dowiedzieli się też czym jest próchnica i jak prawidłowo szczotkować zęby. Realizacji głównych celów programu służył również konkurs plastyczny. Dzieci wykonały piękne i pomysłowe plakaty zachęcające do dbałości o zęby. Pamiętajmy, że „radosny uśmiech, to radosna przyszłość.

Koordynator projektu

Foto


 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 17.03.2021-19.03.2021

Informacje


 

KONKURS "MOJA MAŁA OJCZYZNA"

W lutym 2021 r. został rozstrzygnięty klasowy konkurs plastyczny pt. „Moja mała ojczyzna”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klasy III c. Konkurs został zrealizowany w ramach edukacji regionalnej wynikającej z tematyki zajęć „Mój dom –Polska i Europa”. Celem klasowego konkursu było kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzanie zainteresowania własnym środowiskiem, zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy, ukazanie wyjątkowości naszego regionu, miejscowości, rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrabianie poczucia estetyki.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Natan Nawracaj, Marcin Wojnarowski

II miejsce –Michał Bachara, Szymon Wójcik

III miejsce – Grzegorz Kapała, Kacper Michoński

Wyróżnienie – Klaudia Cabaj, Mikołaj Kawalec, Szymon Stasiowski, Grzegorz Witalis

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i słodki upominek. Gratulujemy!

Foto


 

„AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

Sprawozdanie z realizacji programu


 

 

 

 

W razie trudności z logowaniem do dziennika i Teamsa proszę o kontakt z administratorem:

brzostekfoto@interia.pl

 


 

KARTKI ŚWIĄTECZNE DLA PACJENTÓW HOSPICJUM

Święta to wyjątkowy czas, który dodatkowo nastraja do dzielenia się dobrem. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły należący do Szkolnego Koła Caritas chętnie włączają się w różne akcje charytatywne. W tym roku mimo wielu ograniczeń związanych z pandemią została zorganizowana akcja charytatywna „Kartka dla hospicjum”. Z okazji Świąt Wielkanocnych chętni uczniowie przygotowali 55 przepięknych prac z serdecznymi życzeniami, którymi zostali obdarowani pacjenci Hospicjum Palium w Poznaniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, dostarczyli nam kartki do szkoły i mamy nadzieję, że wnieśli promyk ciepła i życzliwości przebywającym w Hospicjum Palium podopiecznym. Ten z pozoru mały gest, może mieć nieocenioną wartość dla kogoś, kto zmaga się ze swoim cierpieniem i samotnością.

Koordynator akcji : Jolanta Synowiecka

Foto  


 

„MÓJ WYMARZONY LIZAK”

Uczniowie klas I – III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Mój wymarzony lizak” organizowanym przez Muzeum Lizaka w Jaśle. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką dziedzictwa przemysłu spożywczego, rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wrażliwości estetycznej, promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych. Za udział w konkursie wszyscy uczniowie, którzy wykonali pracę, wraz z opiekunem otrzymali dyplomy, a także bezpłatne bilety wstępu do Muzeum Lizaka w Jaśle. Zwycięzcy nie mogą się doczekać rodzinnego wyjazdu do muzeum.

Foto


 

KLASOWY OGRÓDEK

Za oknem piękna, śnieżna zima. Mimo, że ma swoje uroki, to tęsknimy już za wiosną. By poczuć ją troszkę wcześniej, uczniowie klas pierwszych założyli w swoich klasach hodowle wiosennych kwiatów. Posadzone cebuli kwiatowe już zaczynają wyrastać z ziemi, a dzieci mogą obserwować i śledzić ich rozwój. Codziennie oprócz miłego widoku dla oka nie da się ukryć roznoszącego się po klasie zapachu. Wiosno, czekamy na ciebie, przybywaj…

Foto


 

I MIEJSCE W KONKURSIE KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Kolędy Obcojęzycznej w Kołaczycach. Tegoroczny Konkurs ze względu na sytuację epidemiologiczną odbył się w formie elektronicznej. Naszą szkołę reprezentowały: Julita Maduzia, Anna Szczepanik i Maja Kosowska. Jury przyznało im I miejsce.

Gratulujemy im talentu muzycznego i językowego oraz życzymy dalszych sukcesów.


 

WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE

Dzień Świętego Walentego, popularnie zwany walentynkami, wpisał się już na stałe w harmonogram naszych szkolnych imprez i uroczystości. Co roku staramy się, aby ten dzień był wyjątkowy. Nie traktujemy go w kategoriach typowego Święta Zakochanych, ale przede wszystkim jako okazję do okazania sobie serdeczności, życzliwości, ciepła, podjęcia rozważań o przyjaźni, miłości i jej sensie.

W tygodniu poprzedzającym święto, zorganizowano „pocztę walentynkową”. Wszyscy, którzy chcieli przekazać życzenia swoim sympatiom, wrzucali kartki walentynkowe (w większości własnoręcznie wykonane) do specjalnie przygotowanych pudełek. „Walentynki” zostały przekazane adresatom, sprawiając im dużo radości.

Dzieci poznały historię obchodzenia „Dnia Św. Walentego”, wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami, rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenki, dedykując je wybranej osobie.

W tym dniu mile widziany był specjalny dress code - ubrania w kolorze czerwonym, a szkolne klasy udekorowano w barwach zarezerwowanych dla Dnia Zakochanych.


 

„Pasuję Cię na ucznia”

Jest pewien zwyczaj szkolny, który nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza, podczas której giermek otrzymywał miecz i pas, stając się rycerzem. Od tego pasa właśnie pochodzi nazwa pasowanie na ucznia. Pasowanie na ucznia zawiera w sobie niejako pewną analogię do tego wydarzenia, gdyż centralnym jego punktem obok złożenia przyrzeczenia jest dotknięcie wielkim ołówkiem lub piórem ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły, które jest uroczystym aktem przyjęcia w poczet uczniów. Zamiast pasa i miecza uczniowie otrzymują najczęściej dyplomy i drobne upominki.

Pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny.

Tak też było w Szkole Podstawowej w Brzostku. W dniu 11 lutego 2021 uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas I a i I b i zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej. W tym roku, ze względu na pandemię, uroczystość odbyła się bez udziału rodziców oraz kolegów i koleżanek z klas II i III.

Uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. W ten sposób oficjalnie zostali przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania.

Pani Dyrektor Małgorzata Salacha poprzez dotknięcie ogromnym, zaczarowanym ołówkiem ramienia każdego dziecka zamieniała go w prawdziwego ucznia. Złożyła też nowym pierwszakom życzenia wielu sukcesów w nauce. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i pierwszy elementarz. Rodzice poszczególnych klas przygotowali w salach słodki poczęstunek dla swoich dzieci oraz upominki.

To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych wychowanków, którym życzymy sukcesów i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.

Wychowawcy klas 1a i 1 b


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA „PROGRAMU DLA SZKÓŁ” DLA RODZICÓW DZIECI KLAS CZWARTYCH I PIĄTYCH UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE.

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych produkty, które nie mogły zostać udostępnione dzieciom biorącym udział w Programie, mogą zostać udostępnione dzieciom w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka uczęszczającym do klas IV –V.

Przekazywanie produktów odbywa się pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, dyrektorowi szkoły podstawowej oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka.

Odbiór odbywa się tylko wg harmonogramu dostaw o określonych godzinach.

Załącznik nr 12 (oświadczenie)


 

Informacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2

Informacje


 

Najważniejsze zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Zasady


 

KONKURS PLASTYCZNY „ZBUDUJ SWOJEGO ROBOTA”

Uczniowie klasy 1a i 1b naszej szkoły wzięli udział w międzyklasowym konkursie plastycznym pt. „Zbuduj swojego robota”. Konkurs został ogłoszony przed feriami zimowymi, by w ramach „pandemicznej nudy” dzieci we współpracy z rodzicami mogły wspólnie zagospodarować surowce wtórne i stworzyć artystyczne dzieło.

Celem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie przestrzennego modelu robota z surowców wtórnych. Założeniem konkursu było również uświadomienie dzieciom możliwości wtórnego wykorzystania odpadów, rozwijania wyobraźni i aktywności plastycznej, a także popularyzacji postaw ekologicznych.

W zakresie edukacji przyrodniczej uczniowie wcześniej poznawali sposoby ograniczenia ilości odpadów, zasady segregacji oraz rolę recyklingu.

Prace konkursowe były bardzo oryginalne, pomysłowe, z wykorzystaniem różnorodnych odpadów /pudełek, butelek, kapsli, rur itp./ uzupełnionych materiałami plastycznymi. Widać było duże zaangażowanie w każdą pracę oraz kreatywność w wybranych środkach wyrazu. Każde dziecko stworzyło swojego wyspecjalizowanego robota. Dzieła prezentowały się imponująco, jedne świeciły, inne błyskały, a niektóre nawet mówiły w swoim języku.

Na konkurs wpłynęło aż 38 prac. Wszystkie prezentowały bardzo wysoki poziom wykonania, co stwarzało wielką trudność wyłonienia najlepszych. Dlatego też wszyscy uczniowie zostali równo docenieni za oryginalność i kreatywność. Organizatorzy ufundowali dla każdego uczestnika drobną nagrodę rzeczową.

Wręczenie nagród uświetniła swoją obecnością Pani Dyrektor, kierując do uczniów słowa uznania i podziękowania za poświęcony czas oraz pracę nad dziełami konkursowymi.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowanie. Życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Wychowawcy klas Ia i Ib

Foto  


 

LAURKA DLA BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe dni w roku, pełne ciepłych życzeń i upominków. To jest ten moment, w którym możemy chociaż w drobnym stopniu się odwdzięczyć, podziękować za wszystko co dla nas czynią i powiedzieć, jak bardzo ich kochamy.

Laurka to dla Babci i Dziadka bezcenny upominek, bo zrobiony od serca. Sposobów na stworzenie oryginalnej i pełnej miłości laurki jest mnóstwo. Jednak nie ma znaczenia forma czy kolorystyka, bo każda laurka wykonana własnoręcznie przez wnuki sprawi Babci i Dziadkowi ogromną radość. Dlatego kultywując piękną tradycję tego święta, chętni uczniowie z klasy 2 a oraz członkowie Szkolnego Koła Caritas przygotowali kartki, a życzenia w nich zawarte zachwycały miłością i szczerością skierowaną do adresatów.

Opiekun SKC: Jolanta Synowiecka

Foto  


 

I MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

W piątek 18 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Społecznych w Jaśle odbył się V Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza. „Nazywam się Milijon – bo za miliony Kocham i cierpię katusze”– takie motto przyświecało tegorocznej edycji przedsięwzięcia. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania twórczością Adama Mickiewicza oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej literatury. Przesłuchania uczestników ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbywały się online. Uczniowie klas ósmych – do których kierowany był konkurs – odbyli w tym dniu literacką podroż po fascynującym świecie Soplicowa oraz do wewnętrznego świata przeżyć bohaterów literackich przedstawionych w lirykach naszego narodowego wieszcza.

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VIII a, Seweryn Bonarek, który interpretując fragment „Pana Tadeusza” wcielał się aż w sześć postaci literackich: kapitana Rykowa, sędziego Soplicę, księdza Robaka, Podkomorzego, Gerwazego oraz samego... Adama Mickiewicza. Takie zadanie wymaga dużych umiejętności aktorskich, bowiem artysta-recytator na zawołanie musi przywdziewać rozmaite maski i przechodzić z jednej skrajnej emocji w inną, a tym samym przyjmować sposób myślenia granej w danym momencie postaci. Talent aktorski Seweryna i jego emocjonująca i porywająca interpretacja epopei narodowej zostały dostrzeżone przez jury konkursu, które nagrodziło go pierwszym miejscem, pamiątkowym dyplomem oraz nagrodą. To bardzo budujące, że w świecie zdominowanym przez Internet znajdują się uczniowie, którzy podzielają fascynację poważną literaturą i poezją, słuchają jej z wielką uwagą, próbują ją rozumieć i z powodzeniem podejmują trud jej interpretacji i recytacji.

Trudny i wyjątkowy czas, w którym obecnie przyszło nam żyć ze względu na epidemię koronawirusa i obostrzenia sanitarne, nie przeszkodził w przeprowadzeniu konkursu, a samym dał uczestnikom możliwość skonfrontowania własnego warsztatu recytatorskiego z umiejętnościami rówieśników z innych szkół województwa podkarpackiego. Pokazał też, że nie należy się bać wyzwań recytatorskich, ale również należy mierzyć się z wyzwaniami technologicznymi i nowoczesnymi technikami porozumiewania się na odległość, które stawia przed nami współczesny świat.

Dorota Dziedzic

Foto


 

NA PRZEKÓR FERYJNEJ NUDZIE

Przed Wami, drodzy Uczniowie czas „niezwykłych” ferii i sporo wolnych chwil. Chciałabym pomóc choć w częściowym ich zagospodarowaniu. Mam nadzieję, że podane niżej pomysły na kreatywne spędzenie czasu wolnego uchronią Was od nudy i niebezpiecznej bezczynności. Mocno wierzę też w to, że zgromadzone tutaj w takiej ilości podpowiedzi, każdemu z Was przypadną do gustu. Szukajcie wytrwale czegoś dla siebie!

Tutaj link do strony pochodzącej z portalu miastodzieci.pl: 101 pomysłów na kreatywne spędzanie wolnego czasu

Pedagog 


 

FINAŁ KONKURSU „WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA XXI W.”

Miło nam zakomunikować, iż uczeń naszej szkoły Szymon Rozwadowski został nagrodzony w powiatowym konkursie fotograficznym „Współczesne zagrożenia XXI w.”

Organizatorem tego przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy. Główny cel konkursu to popularyzacja zdrowego trybu życia wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych.

Gratulujemy!

Foto


 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku organizuje Rodzinny Konkurs Plastyczny

"KARTKA BOŻONARODZENIOWA".

Plakat


 

WIRTUALNA GALERIA LAMPIONÓW ADWENTOWYCH

Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia oraz na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. W tym okresie uczestniczymy w dodatkowych, wyjątkowych Mszach Świętych – Roratach, na które chodzimy z lampionami. Z tej okazji uczniowie z klasy 2 ab podczas nauczania zdalnego, w ramach dodatkowego zadania z religii, własnoręcznie wykonali lampiony adwentowe. Wykonawcy wykazali się wielką pomysłowością używając różnych materiałów. Lampiony były różnorodne i bardzo piękne.

Dziękuję Uczniom za zaangażowanie oraz Rodzicom za pomoc i poświęcony czas na wykonanie lampionów oraz nadesłane zdjęcia.

Jolanta Synowiecka

Foto


 

LIST OD ŚW. MIKOŁAJA


 

PUSTY TUSZ WRZUĆ DO PAKI I DOKARMIAJ ZWIERZAKI

Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki!" Zachęcamy uczniów do zbierania podczas nauczania zdalnego zużytych tuszów z drukarek atramentowych, a po powrocie do szkoły wrzucenia ich do przygotowanych w tym celu kartonów. Zebrane odpady zostaną przekazane do recyklingu i dzięki temu zostanie zakupiona karma dla zwierząt.

Ważne: Tusze muszą pochodzić z drukarek atramentowych. Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców do udziału w tej akcji.

Można zrobić wiele dobrego dla środowiska oraz zwierząt ze schroniska!

Samorząd Uczniowski

Plakat

Film edukacyjny


 

KONKURS „RÓŻANIEC Z DARÓW JESIENI”

Październik, to szczególny czas modlitwy różańcowej. Z tej okazji został zorganizowany w naszej szkole dla uczniów klas I – II konkurs pt. „Różaniec z darów jesieni". Celem konkursu było zainteresowanie dzieci modlitwą różańcową , zachęcenie do częstego i wspólnego odmawiania różańca oraz rozwijanie ich aktywności twórczej.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a biorący w nim udział uczniowie wykazali się bardzo oryginalnymi pomysłami. Na wystawie pokonkursowej mogliśmy podziwiać 55 różańców o rozmaitej wielkości, kolorze, kształcie paciorków oraz wykonanych z różnego tworzywa. Wszystkim bardzo podobał się różaniec z żelek (malinek), pięknem swoim zachwycały różańce z dzikiej róży, ziaren fasoli, jarzębiny, kasztanów, żołędzi i orzechów. Ciekawymi okazały się też różańce wykonane z kolorowego makaronu i masy solnej oraz metalowych nakrętek i plastikowych zakrętek.

Za pomysłowość, estetykę wykonania a przede wszystkim za włożone w prace swoje serce wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni oceną z religii oraz misyjnymi różańcami i zakładkami do książek.

Serdecznie dziękuję Uczniom, a także Rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci i pomagali im wykonać tak piękne „Różańce z darów jesieni”. Myślę, że w niejednym domu będą one również piękną ozdobą przez jakiś czas.

Organizator: Jolanta Synowiecka

Foto


 

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH – REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

Zdrowie, to najwyższa wartość człowieka. Jego brak ogranicza naszą aktywność, uniemożliwia realizację planów i marzeń. Gdy nie chorujemy, mamy właściwy stosunek do siebie i otaczającego świata, umiemy sobie radzić ze stresem. Zdrowie jest bogactwem społeczeństwa, to kapitał, który pozwala nam osiągnąć cele i spełniać marzenia.

Jak już informowaliśmy, uczniowie naszej szkoły od września 2020 roku uczestniczą w programach edukacyjnym promujących zdrowy tryb życia tj. „Program dla szkół - Owoce i warzywa”, „Mleko w szkole” oraz „Zdrowy tryb życia - zapobieganie nowotworom”. Celem szkolnych działań jest zachęcenie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowia, popularyzowanie wiedzy na temat ekologicznej żywności oraz aktywności fizycznej. Uczniowie od początku roku szkolnego otrzymywali owoce, warzywa, mleko oraz przetwory mleczne.

Wymienionym wyżej programom towarzyszyły liczne działania edukacyjne. Uczniowie różnorodnymi technikami wykonywali ciekawe prace plastyczno-techniczne, plakaty, piramidy zdrowego żywienia. Dzięki tym zajęciom poznawali produkty spożywcze należące do poszczególnych grup, a także ilości, w jakich powinny być spożywane. Tworzyli modele owoców i warzyw, układali rymowanki o zdrowym odżywianiu, wykazując się przy tym dużą kreatywnością. Ponadto uczniowie klas I-III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Na bazarku w dzień targowy takie słyszy się rozmowy… - co produkt lokalny mówi o sobie” organizowanym przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

W realizację programów włączyła się także pielęgniarka szkolna, która poprzez wygłaszane prelekcje poszerzyła zakres wiedzy uczniów na temat roli poszczególnych elementów stylu życia w profilaktyce nowotworów złośliwych. Zapoznała uczniów z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Starała się zmotywować dzieci i młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia, uczyła modyfikacji negatywnych zachowań oraz dokonywania prozdrowotnych wyborów w codziennym życiu.

Realizacja programów odbywa się także podczas lekcji wychowania fizycznego. Nauczyciele w czasie zajęć stacjonarnych i nauczania zdalnego uświadamiają uczniom, jak ważny jest ruch dla ich zdrowia, motywują do prowadzenia aktywnego trybu życia.

Zachęcamy wszystkich uczniów klas 0-VIII do prowadzenia zdrowego trybu życia, a także promowania go w swoich rodzinach.

Koordynatorzy

Foto 


 

ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA TOMUSIA Z KLECI

Zapraszamy do udziału w zbiórce plastikowych nakrętek! Nakrętki proszę wrzucać do urny – serduszka, znajdującej się przy głównym wejściu do Hali Widowiskowo Sportowej im. Agaty Mróz - Olszewskiej w Brzostku. Akcja trwa cały rok szkolny! Przyłącz się już dziś! Zbieraj nakrętki i pomagaj! Nakrętki zostaną przekazane na rzecz pomocy dla Tomusia z Kleci.

Samorząd Uczniowski

Foto 


 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 06.10.2020 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy w formie plakatów. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV - VIII. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Komisja wyborcza w składzie: Martyna Mikuś, Martyna Nawracaj, Emilia Zdziarska czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby które zdobyły największą liczbę głosów. Będą pełnić następujące funkcje:

OLIWIA PRZEBIĘDA, klasa VIIa – PRZEWODNICZĄCA

KACPER NOWAK, klasa VIIb – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

MAJA KOSOWSKA, klasa VIIb – SEKRETARZ

ZOFIA BEREK, klasa IVa – SKARBNIK

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z Samorządem zapraszamy wszystkich uczniów!

Opiekunowie SU

Foto  


 

AKCJA CHARYTATYWNA „KREDKOBRANIE”

W odpowiedzi na prośbę Fundacji Ignatianum w Krakowie i Stowarzyszenia „Korzenie” w naszej szkole w dniach od 22 do 29 września została przeprowadzona Akcja „Kredkobranie”. Jest to ogólnopolska akcja charytatywna mająca na celu pomoc w zdobywaniu wiedzy najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Zebrane dary, w postaci kredek, farb, zeszytów, bloków, piórników, długopisów, pisaków i plasteliny wysłane zostały do Fundacji Ignatianum skąd trafią do szkół polskich oraz placówek, w których uczą się polskie dzieci na Białorusi, Ukrainie i Litwie.

Za wsparcie tej szlachetnej akcji i pomoc składam serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Wychowawcom. Szczególne podziękowania kieruję do Rodziców i Uczniów za „otwarte serce”. Mam nadzieję, że ten bezinteresowny gest dobroci sprawi uśmiech i radość na twarzach dzieci i młodzieży.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas i koordynator akcji – Jolanta Synowiecka

Foto  


 

AKCJA „DZIECI – DZIECIOM”

Na początku marca Szkolne Koło Caritas zorganizowało w naszej szkole przedświąteczną akcję „DZIECI – DZIECIOM”, której celem była zbiórka słodyczy. W przedsięwzięcie najbardziej zaangażowały się klasy: 1a, 2ab, 5ab, 6c i 7ab, które oprócz słodyczy ofiarowały drobne upominki w postaci zabawek, książek, puzzli oraz artykułów szkolnych.

Z zebranych darów zostały przygotowane i przekazane paczki dla podopiecznych z Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy i Domu Dziecka w Kołaczycach oraz dla Tomusia i Kasi.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom w imieniu obdarowanych dzieci, ich opiekunów oraz organizatorów zbiórki. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę rodziców, którzy od wielu lat bezinteresownie pomagają nam po to, żebyśmy my mogli pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Koordynatorzy akcji: Jolanta Synowiecka i Ewa Raś

Foto 


 

Mleko, owoce i warzywa w szkole

„Program dla szkół”

W roku szkolnym 2020/2021 został uruchomiony nowy „Program dla szkół”, w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Program koordynowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do jego realizacji.

W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I - V szkół podstawowych. W ramach programu dzieci bezpłatnie otrzymują owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, a także biorą udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkołę, mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:

• owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki

• warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki

• soki: owocowe, warzywne, mieszane

W każdym z tygodniu roku szkolnego 2020/2021 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw oraz 3 porcje mleka i przetworów mlecznych.

Program „Owoce i warzywa w szkole"

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

Program „Mleko w szkole"

Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół.

Obu programom przez cały rok towarzyszyć będą liczne działania edukacyjne prowadzone przez nauczycieli pod okiem koordynatorów.

Już we wrześniu przeprowadzono z dziećmi pogadanki na temat ważnej roli owoców i warzyw oraz mleka w codziennej diecie.

Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę tematyczną promującą program „Mleko, owoce i warzywa w szkole”. Pierwszaki zgromadziły w kącikach przyrody różnorodne warzywa i owoce i chętnie wypowiadały się na temat ogródków warzywnych i sadów znajdujących się w ich otoczeniu. Natomiast uczniowie klasy trzeciej, dzięki uprzejmości koleżanki klasy VIII Julity oraz jej rodziców, mieli możliwość uczestniczyć w wycieczce przyrodniczej do ogrodu warzywnego i sadu, gdzie zapoznały się z jesiennymi pracami na działce, zbiorem warzyw i owoców, przygotowaniem drzew do zimy. Ponadto podziwiały piękno sadu i ogrodu jesienią. Dla dzieci była to pouczająca i ciekawa wycieczka.

Zapraszamy uczniów klas I-V do czynnego udziału w Programie, a wszystkich do oglądania naszych kolejnych fotorelacji z działań edukacyjnych.

Koordynatorzy

Foto


 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA!!!

Od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Brzostku obowiązują nowe Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wprowadzone do Statutu Szkoły przez Radę Pedagogiczną.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Organizacja rozpoczęcia roku

Harmonogram dowozów

Przydział klas do sal lekcyjnych


 

ZAPISY NA ŚWIETLICĘ

Wniosek wraz z upoważnieniem proszę odesłać na e-maila szkoły: spbrzostek@interia.eu lub zostawić w skrzynce pocztowej szkoły przy wejściu od strony bloków.

Wniosek

Upoważnienie

Deklaracja korzystania z obiadów


 

OFERTA UBEZPIECZENIA COMPENSA

Oferta szkolna NNW. Załącznik nr 1 przedstawia ofertę indywidualnego ubezpieczenia zawieraną indywidualnie. Załącznik nr 2 to oferta ubezpieczenia zbiorowego. W obu przypadkach obsługa ubezpieczenia odbywa się bez udziału szkoły. Wszystkie sprawy załatwiamy na miejscu biuro Brzostek Rynek 20 czynne codziennie od godz. 8-16. W przypadku ubezpieczenia zbiorowego rodzice wpłacają składkę do dnia 28 września a ubezpieczeniem obejmujemy młodzież od dnia 01 09 2020 t/j od dnia rozpoczęcia nauki .

Agent ubezpieczeniowy

Jerzy Potrzeba

tel: 606999600

Załącznik 1

Załącznik 2


 

OFERTA UBEZPIECZENIA CENTRUM POLIS

Oferta

Oferta 2

Warunki


 

OFERTA UBEZPIECZENIA AVIVA

Oferta

Deklaracja


 

OFERTA UBEZPIECZENIA TUW

Oferta


 

Szanowni Państwo

Przesyłam Państwu oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów i nauczycieli Państwa Placówki. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami Wiener TU S.A. VIG i Compensa TU S.A VIG

Z poważaniem

Prezes zarządu

Stanisław Siatka

OFERTA WIENER

OFERTA COMPENSA

 


 

Szanowni Państwo

Ważnym elementem podczas nauki i zabawy dziecka jest odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa na wypadek różnych zdarzeń losowych w kraju i za granicą 24h na dobę. Obecnie na rynku istnieje wiele firm i ofert, wszystko jest uzależnione od potrzeb i wymagań klienta. Firma OVB ALLFINANZ współpracując z wieloma Towarzystwami może indywidualnie dopasować ofertę do potrzeb klienta - rodzica.

Zalety ubezpieczenia NNW dzieci:

1. ubezpieczenie dzieci od 0 do 26 roku życia

2. szeroki zakres ubezpieczenia

3. możliwość wyboru jednego z wielu wariantów ubezpieczenia z zastosowaniem zniżki na drugie i kolejne dziecko

4. objęcie ochroną już od następnego dnia po opłaceniu składki

5. ochrona przez 24h na dobę w kraju, za granicą, w szkole, w domu i na wakacjach

6. możliwość rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu do 18 roku życia

7. ubezpieczenie studentów dziennych i zaocznych do 26 roku życia

8. dodatkowo można rozszerzyć zakres o OC studenta na praktykach

9. zgłoszenie szkody osobiście, telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną

W załączniku informacje z trzech Towarzystw: SIGNAL IDUNA, GENERALI i COMPENSA dotyczące ubezpieczenia dzieci i młodzieży wraz z OWU.

Bezpośredni kontakt:

Halina Wilczyńska tel. 607 140 384

Dominik Misiak tel. 510 609 073

deklaracja_Pakiet OVB

SIP3170_OWU_NNW Dzieci i Mlodziez Szkolna_Aneks1 IPID_SIT3168

NNW ulotka - obowiazuj_ca od 26.06.2020

OWU Generali, z my l o NNW, obowiazuj ce od 26.06.2020

OWU NNW II 1111 plus Szkolne rodo 2020

Ulotka Klauzula Szkolna 1111 202