CZAS TRWANIA LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lekcja Godzina
1. 815 - 900
2. 905 - 950
3. 955 - 1040
4. 1050 - 1135
5. 1150 - 1235
6. 1240 - 1325
7. 1330 - 1415

 

DOWOZY UCZNIÓW

700 Brzostek - wyjazd ul. Słoneczna - Januszkowice (szkoła Tuczarnia) - Klecie (Markosie) - Klecie szkoła - Brzostek I – Brzostek Szkoła Podstawowa (725)
750 Bukowa (Budy) – Bukowa przystanek – Klecie (755) – Brzostek  Szkoła Podstawowa(810)
720 Jaworze (Kaplica) - (735) Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka (droga główna)
745 Zawadka Brzostecka (Stara Droga) - CPN (755) – Przystanek Zawadka (800) – Brzostek (810)

ODWOZY UCZNIÓW

1240 Klecie (Markosie) – Bukowa (Budy)
1255 Zawadka Brzostecka (STARA DROGA) – CPN Zawadka Brzostecka (powrót drogą krajową)
1305 Klecie - Januszkowice – Opacionka – (Powrót ul. Słoneczną)
1340 Klecie (CEZAR) - Bukowa (Budy) – Januszkowice - Opacionka (powrót ul. Słoneczną)
1415 Zawadka Brzostecka (Stara Droga) – Kamienica Dolna - Jaworze Dolne
1430 Bukowa – Klecie – Januszkowice