News - A-TO-MY

A-TO-MY
Internetowa Gazetka Szkoły Podstawowej w Brzostku
Title
Przejdź do treści
Ocalić od zapomnienia - kwesta 2019

         Pierwszego listopada, jak co roku, obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Panowała atmosfera skupienia, rodziny udały się na groby swoich bliskich. Niejednego człowieka dopadły myśli egzystencjalne i zmusiły do chwili refleksji nad sensem życia. Był to również dzień, w którym lokalna społeczność zaangażowała się w kwestę na cmentarzu parafialnym w Brzostku. Zbiórka miała na celu pozyskanie funduszy na odnowę zabytkowych nagrobków. Ofiary do puszek zbierali samorządowcy, rodzice, nauczyciele, a także uczniowie z naszej szkoły podstawowej.
           Akcja trwała od godziny 8 rano aż do 16 popołudniu. Warto wspomnieć, iż kwesta w naszej gminie została przeprowadzona po raz czwarty, przy czym z każdym rokiem entuzjazm miejscowej ludności przybiera na sile. Tego roku udało się zebrać ponad 9,5 tys. złotych, które zostaną przekazane na rzecz renowacji pamiątkowego pomnika Anieli Leszczyckiej.
          Dla uczniów była to wspaniała lekcja szacunku oraz okazja do wcielenia się w rolę wolontariuszy. Nauczyciele nie musieli długo namawiać swoich wychowanków. Młodzież, nie zważając na wietrzną pogodę, dzielnie pełniła wartę przy wejściach na cmentarz. Oby taka chęć do działania objawiała się jak najczęściej, również w działalności pozaszkolnej.
Aldona  
Przenoszenie biblioteki szkolnej

W dniach od 16 do 24 września 2019 roku przenoszono bibliotekę szkolną do innej sali z powodu zabrania pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę przez OSiR w Brzostku. Przez pierwsze trzy dni pakowano książki do pudełek, 19 września rozpoczęto przenoszenie ich do sali B2. Ogromną ilość książek udało się przenieść w jeden dzień. Układanie księgozbioru zajęło trzy dni.
  
Szymon Sokół

Wybory do Samorządu Szkolnego
         1 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
       Wszyscy uczniowie klas od 4-8 mogli wziąć udział w głosowaniu. Każdy głos był równie ważny. Obowiązywały zasady tajności, bezpośredniości oraz równości. Młodzież doświadczyła zatem namiastki wyborów parlamentarnych, które rozgrywały się notabene dwanaście dni później, 13 października. Komisja wyborcza w składzie: Mateusz Bielecki, Martyna Mikuś i Martyna Nawracaj czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów, a także podjęła się podliczenia głosów. Zgodnie z regulaminem do samorządu weszły osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Godność przewodniczącego szkoły zdobyła uczennica klasy 7b, Julita Maduzia. Niewiele mniejsze poparcie miał uczeń klasy 8a, Szymon Sokół – został mianowany zastępcą przewodniczącego. Na trzeciej pozycji uplasowała się Oliwia Przebięda z klasy 6a, która piastuje obecnie funkcję skarbnika, natomiast urząd sekretarza objęła Emilia Dziedzic, reprezentantka klasy 7a.

Aldona

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Wróć do spisu treści