ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 2/2020/2021

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w oddziałach przedszkolnych

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 1/2020/2021

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

STATUT