POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ - wskazówki dla rodziców.

 

NASTOLETNIA DEPRESJA - poradnik dla rodziców.

 

List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”.

 

Swobodna zabawa - 30 korzyści dla rozwoju dziecka - plakat.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 10/2020/2021

 

Kiedy z dzieckiem udać się do poradni - broszura dla rodziców.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 5/2020/2021

 

Potrzebujesz pomocy? Wiesz, że ktoś potrzebuje pomocy? Zadzwoń lub napisz!

 

"Nowoczesne technologie, a nasze dzieci" - Poradnik dla rodziców

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 2/2020/2021

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w oddziałach przedszkolnych

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 1/2020/2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 22/2019/2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 21/2019/2020

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA DO STOSOWANIA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 17/2019/2020

 

 

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Komunikat dla Rodziców

w sprawie organizacji zajęć na odległość.

 

W związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii koronawirusa przypominamy, że nauczyciele organizują nauczania na odległość poprzez wykorzystanie różnych metod i technik, m. in. poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, strony internetowej szkoły, mediów społecznościowych oraz innych form zdalnego kształcenia. Wychowawcy i nauczyciele za pośrednictwem Internetu pozostają w stałym kontakcie z uczniami, służą im pomocą i radą.

Zwracamy się do Rodziców z prośbą o wsparcie naszych działań w trosce o bezpieczeństwo i rozwój Naszych Dzieci.

DROGI RODZICU!

- stwórz swojemu dziecku warunki do efektywnej nauki („kącik do nauki”), w miarę możliwości z dostępem do komputera;

- motywuj do systematycznej i samodzielnej pracy, monitoruj postępy w nauce poprzez zainteresowanie i rozmowę;

- zwiększ kontrolę dostępu dziecka do sieci w celu bezpieczeństwa i efektywności nauczania;

- przypominaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w sieci;

- chroń przed zarażeniem siebie i swoje dziecko poprzez stosowanie się do zaleceń, uświadamiaj swojemu dziecku potrzebę odpowiedzialności za siebie i innych;

- w razie pytań, wątpliwości zwróć się do wychowawcy klasowego, nauczyciela lub napisz do szkoły na adres spbrzostek@interia.eu.