POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ - wskazówki dla nauczycieli.

 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO - projekt edukacyjny

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 10/2020/2021

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 5/2020/2021

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 2/2020/2021

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w oddziałach przedszkolnych

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 1/2020/2021

Szanowni Państwo Nauczyciele

Na podstawie art. 64 ust.2 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zwołuję posiedzenie Rady Pedagogicznej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 28.08.2020 r.-piątek , godz. 9.00. Przypominam o sprawozdaniu z realizacji podstawy programowej za ubiegły rok szkolny.

Z poważaniem Małgorzata Salacha-dyrektor szkoły

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 22/2019/2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 21/2019/2020

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA DO STOSOWANIA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 19/2019/2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 18/2019/2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr 17/2019/2020

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW