Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

 
  Samorząd Uczniowski angażuje się w życie szkoły poprzez:
    - pomoc najmłodszym uczniom
    - konkursy czystości i higieny
    - pełnienie dyżurów w czasie przerw
    - świąteczne wystroje klas
    - dyskoteki
    - działanie na rzecz ochrony środowiska
    - zbiórki surowców wtórnych i ich segregację
  Przewodnicząca:
Anna Lemek

 

Zastępca:

Mateusz Nowak

Sekretarz:
Dominik Przebięda

 

Skarbnik:
Wiktoria Kobak
Poczet sztandarowy:
Hubert Szutkowski
Bartosz Machaj
Karolina Grygiel

Martyna Bielecka
Julia Zdziarska
Kinga Kawalec