Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

 
  Samorząd Uczniowski angażuje się w życie szkoły poprzez:
    - pomoc najmłodszym uczniom
    - konkursy czystości i higieny
    - pełnienie dyżurów w czasie przerw
    - świąteczne wystroje klas
    - dyskoteki
    - działanie na rzecz ochrony środowiska
    - zbiórki surowców wtórnych i ich segregację
  Przewodnicząca:
Julita Maduzia

 

Zastępca:

Szymon Sokół

Sekretarz:
Emilia Dziedzic

 

Skarbnik:
Oliwia Przebięda
Poczet sztandarowy:
Emilia Zdziarska
Dominika Gac
Szymon Sokół

Milena Kasprzyk
Oliwia Przebięda
Seweryn Bonarek