REGULAMINY

 

Regulamin przyjmowania dzieci do klas pierwszych

 

Karta zgłoszenia dziecka

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

 

 

Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych

 

Wniosek

 

Deklaracja

 

 

Szkolny system oceniania