Kontakt:

Inspektor Ochrony Danych: Anna Żurowska

adres e-mail:                          iodcuw@brzostek.pl

Nr telefonu:                             14 68 30 376

 Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczniów i rodziców

 

Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca monitoringu wizyjnego w szkole

 

Klauzula