NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dyrektor - Maria Przebięda
Wicedyrektor - Aneta Krajewska

 

Nauczyciele

Stopień awansu zawodowego

Liczba

Stażyści

0

Kontraktowi

2

Mianowani

10

Dyplomowani

27