Brzostek, 27 czerwca 2014 r.

 

Szanowni Nauczyciele, szanowni Rodzice, wszyscy Pracownicy szkoły!

 

Kończy się rok szkolny 2013/2014, rok wytężonej pracy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców. Składamy serdeczne podziękowania za całoroczne zaangażowanie i wzorową pracę dla drugiego człowieka.

Dzięki Waszej pracowitości, wytrwałości udało nam się zrealizować takie szkolne przedsięwzięcia jak: spotkania z ciekawymi ludźmi; różnorodne konkursy o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim; przedstawienie i uroczystość z okazji 40-lecia oddania budynku szkoły do użytku i nadania szkole imienia; obchody Dnia Papieskiego; montaż słowno-muzyczny „Bo wolność krzyżami się mierzy”; Dzień życzliwości i Dzień przyjaciela; pasowanie na ucznia „Choć mało mamy lat…”; przedstawienie bożonarodzeniowe „Gdzie jest nasze Betlejem”; przedsięwzięcie „Cała Polska Czyta Dzieciom”; udział XII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; spotkanie pokoleń „Herbatka dla Babci i Dziadka”; warsztaty wielkanocne; projekt „Fantastyczna podróż w przestrzeń kosmiczną”; święto w Kole Gospodyń w Brzostku; przedstawienie z okazji 70-tej rocznicy wielkiego zwycięstwa Polaków pod Monte Cassino; udział w I Gminnym Turnieju Tańca; zawody sportowe; akcje charytatywne; lekcje otwarte z religii, historii, przyrody; warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli; wycieczki szkolne i spotkania integracyjne; przedstawienie „Święty Janie Pawle II – módl się za nami”.

Luciano de Cresando powiedział, że każdy z nas jest aniołem, który ma tylko jedno skrzydło. Jeśli chcemy wzbić się ponad ziemię, musimy się wziąć w objęcia.

Dziękujemy Wam z całego serca, że umieliście tak sprawnie pracować razem, w zespole. Jesteśmy głęboko przekonane, że Wasz trud dydaktyczny oraz opiekuńczo - wychowawczy zaowocuje piękną i pomyślną przyszłością dzieci i młodzieży. Dzięki Wam będą się wzbijać jak anioły wysoko, wysoko na same szczyty.

Wszystkim życzymy udanego wypoczynku, nabrania sił i zapału do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami.

Z wyrazami szacunku

Maria Przebięda

Aneta Krajewska


BEZPIECZNE WAKACJE 2014!!!

 

Kliknij i zobacz zasady bezpiecznych wakacji


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu;

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”.

Stanisław Staszic

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego to chwila niezwykle radosna, niosąca ze sobą podsumowanie trudu dziesięciu miesięcy nauki i pracy oraz marzenia pięknych przeżyć w czasie wakacji.

Tradycyjnie, dzień ten dla społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku rozpoczął się Mszą świętą pod przewodnictwem ks. dr. Jana Cebulaka w kościele parafialnym, gdzie zgromadzone dzieci, nauczyciele i rodzice modlitwą podziękowali za całoroczny trud wspólnych działań.

Upływający rok szkolny 2013/2014 był dla nas wszystkich niezwykły, gdyż zbiegł się z kanonizacją Jana Pawła II. Aby uczcić to wielkie wydarzenie uczniowie wraz z wychowawcami z inspiracji księdza proboszcza Jana Cebulaka przygotowali przedstawienie pt. „Święty Janie Pawle II – módl się za nami”, będące hołdem oddanym naszemu Wielkiemu Rodakowi. Na początku głos zabrała Pani Maria Przebięda – dyrektor szkoły „...pragniemy z całych sił podziękować Papieżowi za Jego posługę kościołowi i rodzinie ludzkiej. Za to, że tak odważnie, wytrwale niósł orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu”. Podkreśliła, że cała społeczność pragnie, aby to przedstawienie było szkolnym i parafialnym dobrym uczynkiem w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II. Dzieci wcielając się w rolę aniołów recytowały wiersze Karola Wojtyły i wyśpiewały najpiękniejsze pieśni dla Jana Pawła II. Po spektaklu obecni na uroczystości Pani Monika Lemek i Pan Piotr Gonet - przedstawiciele Rady Rodziców na ręce Pań Dyrektor złożyli podziękowania za „wzorowe kształtowanie dziecięcych serc i umysłów”. Na zakończenie przedstawienia ksiądz proboszcz podziękował dyrekcji, nauczycielom i młodym artystom za „żywy prezent” dla Świętego Jana Pawła II oraz zaprosił wszystkich zebranych na Mszę świętą, część artystyczną i piknik rodzinny, który odbędzie się na obiektach SDŚ 13 lipca 2014 roku. Serdeczne podziękowania złożył także Pan Leszek Bieniek – burmistrz Brzostku i również zapraszał młodych artystów i wszystkich zebranych na rodzinne lipcowe spotkanie.

Następnie uczniowie klas IV-VI wraz ze swoimi wychowawcami, dyrekcją szkoły oraz wyróżnionymi kolegami i koleżankami z klas młodszych przeszli na salę gimnastyczną na I piętrze. Tam odbyła się oficjalna część uroczystości zakończenia roku szkolnego. Uczniowie klas VI, absolwenci szkoły złożyli ślubowanie i przekazali symboliczną opiekę nad sztandarem szkoły swoim młodszym kolegom. Pani dyrektor serdecznie pożegnała uczniów klas VI opuszczających mury szkoły. Z całego serca życzyła im wielu sukcesów edukacyjnych i sporo powodów do zadowolenia.

Świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie wręczyły Panie Dyrektor - Maria Przebięda, Aneta Krajewska oraz Pani Monika Lemek – przewodnicząca Rady Rodziców. Docenieni zostali również ci, którzy w mijającym roku nie opuścili ani jednego dnia nauki, za co otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie pięknymi medalami i dyplomami uczniów wzorowo reprezentujących szkołę w różnorodnych przedsięwzięciach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Pani dyrektor w imieniu całej Rady Pedagogicznej i własnym serdecznie pogratulowała jeszcze raz wszystkim wyróżnionym uczniom. Nauczycielom i Rodzicom pięknie podziękowała za trudy nauczania i wychowania. Wyraziła nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie również obfitował w tak znaczące sukcesy.

Na zakończenie wszyscy udali się do klas, aby pożegnać się ze swoimi wychowawcami.

Przed wszystkimi długo oczekiwane wakacje. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, szkoły, porannego wstawania. Wielu będzie miało możliwość poznania najpiękniejszych zakątków Ojczyzny. Wszystkim życzymy bezpiecznego wypoczynku ogrzanego słońcem, miłych spotkań, okazji do uśmiechu, chwil wartych wspomnień.

Foto


PRZEDSTAWIENIE „ŚWIĘTY JANIE PAWLE II - MÓDL SIĘ ZA NAMI”

 

Scenariusz przedstawienia

 

Foto p. Nosala


WĘDRÓWKA PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 

W ostatnim czasie tematyka lekcji przyrody w klasach V i VI dotyczyła Unii Europejskiej. Na zajęciach uczniowie poznawali położenie geograficzne, historię, stroje regionalne, tradycje, jak również kuchnię wybranych państw członkowskich.

Zakończeniem cyklu zajęć o wspólnocie był konkurs pod hasłem „Wędrujemy po krajach Unii Europejskiej”, którego zmagania przebiegały w dwóch etapach. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego poziom wiadomości o krajach unijnych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 8 uczniów. W tej części konkursu samodzielnie przygotowali oni prezentację, w której ciekawie opowiadali o wybranych krajach Unii Europejskiej.

18 czerwca 2014 r. nastąpiło uroczyste podsumowanie zmagań konkursowych. W specjalnie na tę okazję udekorowanej sali zebrali się laureaci i finaliści konkursu oraz zaproszeni goście – Panie Dyrektor i Pani pedagog. Spotkanie poprowadziła Pani Ewelina – pomysłodawczyni i organizatorka konkursu.

Najpierw swoją prezentację multimedialną o Francji przedstawił zwycięzca – Dominik Sobczyk. Następnie Magdalena Nowak laureatka drugiego miejsca ubrana w narodowy strój pięknie opowiedziała o Litwie. Po ich wystąpieniach nadeszła uroczysta chwila wręczenia przez Panie Dyrektor dyplomów i nagród książkowych. Ostatnim punktem lekcji otwartej była degustacja wybranych dań charakterystycznych dla danego kraju. Były to między innymi: grillowane sardynki z Portugalii, ciasteczka i pizza z Włoch, polskie sznycelki oraz chleb ze smalcem, francuskie sery, litewskie cepeliny, jak również hiszpańska corrida.

Smaki innych kuchni narodowych zachwyciły zebranych. Prezentacje multimedialne o krajach Unii Europejskiej z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.

Foto 


BIEG KU PAMIĘCI

 

Uczniowie naszej szkoły 17 czerwca 2014 r. wraz z dyrektorem szkoły, księdzem katechetą, nauczycielem historii i nauczycielami wychowania fizycznego z okazji 70-tej rocznicy Pacyfikacji Brzostku uczestniczyli w Biegu ku Pamięci Pomordowanych Mieszkańców.

O godzinie 900 przed budynkiem szkoły uformowała się kolumna uczniów niosących bukieciki kwiatów. Na czele kolumny stanął poczet sztandarowy. Część uczniów ubrana była w stroje sportowe, pozostali odświętnie. Wszyscy udali się na cmentarz parafialny pod pomnik i mogiły mieszkańców Brzostku zamordowanych w czasie pacyfikacji. Uroczystość rozpoczęła się Apelem Poległych ku pamięci: Augusta Czosnykowskiego, Jana Jurysia, Szczepana Niemca, Tadeusza Stanclika, Franciszka Szybowicza, Józefa Szybista, Stanisława Tokarza, Szymona Tułeckiego, Jana Tułeckiego, Heleny Winiarskiej, Karola Ziarno, Wojciecha Sadeckiego, Henryka Grzebieniowskiego, Józefa Kmiecika, Franciszka Forysia, Franciszka Grygla, Jana Staniszewskiego, Piotra Staniszewskiego, Jana Karasia. Hołd pomordowanym oddano minutą ciszy. Następnie ksiądz poprowadził modlitwę za tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Cześć Ich pamięci!

Na zakończenie uroczystości dzieci złożyły przyniesione kwiaty i wszyscy w zadumie udali się w drogę powrotną do szkoły.

Foto 


CZYTANIE - MĄDRA RZECZ!

 

Któż z nas, dorosłych nie pamięta, kiedy to mama lub starsze rodzeństwo czytało nam „do poduszki” piękne bajki? Postarajmy się i my, by nasze dzieci miały podobne wspomnienia.

Czytajmy swoim ukochanym pociechom

20 minut dziennie, codziennie!

W naszej szkole został przeprowadzony cykl czytania wierszy Jana Brzechwy. Te urocze i łatwo wpadające w ucho wiersze były także okazją do poprawnego budowania zadań i logicznych wypowiedzi. Dzieci potrafiły także dostrzec wypływające z wierszy morały, a przygody bohaterów wywołały niejeden uśmiech na ich twarzach.

A tak dzieci zilustrowały poznane wiersze.

Bibliotekarka

 

Foto 


STRAŻAKIEM BYĆ …

 

13 czerwca 2014 r. przedszkolaki z naszej szkoły wybrały się w interesująca wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku. Na miejscu dzieci powitali Panowie Strażacy, którzy zapoznali maluchy ze swoją niebezpieczną, ale jakże pasjonującą pracą.

Na początku wizyty najmłodsi obejrzeli pokaz pierwszej pomocy, podziwiali sprzęt gaśniczy i kombinezony strażackie. Każde dziecko miało okazję usiąść wewnątrz samochodu strażackiego i obejrzeć jego wyposażenie. Dużą atrakcją wycieczki było również zorganizowanie zabawy w strącanie pachołków wodą z węża strażackiego.

Dzieci wyjście bardzo się podobało, z uśmiechami na twarzach oraz pełne pozytywnych wrażeń wróciły do przedszkola.

 

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom OSP w Brzostku, którzy umożliwili najmłodszym uczniom naszej szkoły poznanie zawodu strażaka.

Foto 


CUDEŃKA Z PAPIERU

 

Oliwia Pietrzak z klasy VIb ma oryginalną i niezwykłą pasję – buduje prawdziwe cudeńka z papieru czyli tworzy orgiami. Nazwa ta pochodzi od japońskiego określania sztuki składnia papieru. Surowość reguł, stosowanych przy budowaniu i wyczarowywaniu z nich prostych i bardzo skomplikowanych plastycznych figur, stanowi wyzwanie dla nieograniczonej geometrycznej wyobraźni, dzięki której powstają prawdziwe dzieła sztuki.

Jak sama Oliwia twierdzi, jest to dla niej sposób na odstresowanie, uspokojenie swoich emocji. W taki sposób ćwiczy swoją kreatywność i zręczność manualną. Doskonali również zdolność koncentracji i logicznego myślenia.

Młodej artystce gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju pasji!

Foto 


ZAJĘCIA INTEGRACYJNE KLAS TRZECICH

 

Na zakończenie pierwszego etapu nauczania wychowawcy klas trzecich zorganizowali zajęcia integracyjne na terenach Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzieci z zapałem uczestniczyły w zabawach, konkursach i rozgrywkach międzyklasowych wykazując się dużą kreatywnością oraz sprawnością fizyczną.

Uczniowie w wykonanych pracach plastycznych zrelacjonowali minione trzy lata nauki. Za swoje starania zdobyli nagrody i dyplomy.

Energię zużytą w zmaganiach sportowych uzupełniali posilając się pyszną kiełbaską z grilla i słodkościami.

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Janowi Cebulakowi za udostępnienie obiektu, kierownictwu WTZ i SDŚ za miłe przyjęcie.

Uczniowie klas trzecich

wraz z wychowawcami

Foto 


MEDALOWE MIEJSCA W WIOSENNYM TURNIEJU TAŃCA

W GMINIE BRZOSTEK

 

Przed wielkim wyzwaniem konkursowym stanęli nasi szkolni artyści. 10 czerwca 2014r. wzięli udział w I Wiosennym Turnieju Tańca organizowanym przez Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku.

W pięknych strojach podkreślających klimat każdego tańca zaprezentowali się oni w walcu oraz rock and rollu. Obydwa wykonania znalazły uznanie w oczach jury, która za rock and rolla przyznała I miejsce. Interpretacja taneczna walca także bardzo spodobała się oceniającym, którzy przyznali jej II miejsce. Młodzi tancerze otrzymali również nagrody Grant Prix ufundowane przez Panią Marię Przebędę – Dyrektora szkoły. Były to: Anna Lemek z klasy III i Magdalena Lemek z klasy V.

Uczniów naszej szkoły do turnieju przygotowała Pani Elżbieta Ryba-Stanek, która zadbała o stroje i opracowała ciekawą choreografię.

Serdecznie gratulujemy Pani Eli oraz utalentowanym tancerzom: Oliwii Szarek, Monice Trojan, Katarzynie Tyburowskiej, Paulinie Raś, Alicji Kurcz, Martynie Samborskiej, Karolinie Lechwar, Paulinie Przewoźnik, Annie Lemek, Magdalenie Lemek, Żanecie Trojan, Dominikowi Sobczykowi, Jakubowi Nowickiemu, Szymonowi Szczepanikowi, Konradowi Szarkowi, Patrykowi Mroczkowi, Wojciechowi Kapale!

Foto p. Nosala


W KARPACKIEJ TROI

 

Czy musimy wyjeżdżać daleko, aby zobaczyć coś interesującego? Otóż niekoniecznie! Najlepszym tego przykładem są uczniowie klas piątych, którzy w dniu 5 czerwca udali się na edukacyjną wycieczkę szkolną do: Trzcinicy koło Jasła, Dukli i Krempnej. Opiekę sprawowali nauczyciele: Pani Ewelina, Pani Renata, Pani Monika i Pan Wiesław. Najpierw poznaliśmy „Karpacką Troję” – czyli zespół muzealny i skansen w Trzcinicy, gdzie odkryto i zbadano grodziska z epoki brązu oraz początków państwa polskiego. Zachwyt zwiedzających wzbudziły „jak żywe” makiety wojów z dawnych epok oraz wnętrza chat z przedmiotami codziennego użytku. Dla kilku uczennic nawet samo wejście do tych obiektów wzbudziło paniczny strach, a co dopiero zamieszkanie…, niemniej wkrótce przekonały się, że „nie taki diabeł straszny…”. Nową atrakcją była wysoka wieża widokowa, z której rozciągała się szeroka panorama Dołów Jasielsko-Krośnieńskich. Kolejny etap wycieczki pognał nas do Dukli – zabytkowego miasteczka z bogatymi dziejami. Tam zwiedziliśmy Muzeum Historyczne z licznymi eksponatami uzbrojenia i mundurów z czasów wojen światowych, w tym z udziału Polaków w zdobyciu Monte Cassino. Zachwyt wzbudzały największe pamiątki - czyli zgromadzone na dziedzińcu czołgi i armaty. Po tej wielkiej „pigule historycznej” przyszedł czas na poznawanie walorów przyrodniczych okolicy. Udaliśmy się do Krempnej, gdzie uczestniczyliśmy w multimedialnym seansie w Muzeum Przyrodniczym Magurskiego Parku Narodowego – plusk wody w podgórskim strumieniu, szum lasów i łąk, śpiew ptaków oraz niewidoczne spojrzenia płochliwych zwierząt – oto perły tego pobliskiego zakątka naszego kraju. W końcu przyszedł czas na ostatnią atrakcję – ognisko i pieczenie kiełbasy. W specjalnie przygotowanym miejscu turystycznym, na leśnej polanie MPN, starodawnym zwyczajem rozpaliliśmy ogień. Potem było pieczenie kiełbasy na kiju. I chociaż spieczone żarem kiełbaski często spadały z kijów, to jednak wytrwali uczniowie zdali celująco egzamin z tej sztuki przetrwania. Po obfitym posiłku odbywały się spontaniczne gry i zabawy w promieniach słońca chylącego się ku zachodowi. Niestety przyszedł czas na powrót do domu. Lecz wspaniała atmosfera towarzyszyła uczniom cały czas – to był po prostu „wesoły autobus”.

Ta wycieczka ukazała wszystkim, że przejeżdżając niewiele kilometrów można zwiedzić niezwykle atrakcyjne miejsca w naszej okolicy. Jednocześnie była to niecodzienna gama lekcji historii i przyrody.

Foto 


WIZYTA W GIMNAZJALNEJ IZBIE PAMIĘCI

 

4 czerwca 2014 r. uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawcą wybrali się na wycieczkę do Izby Pamięci Narodowej w brzosteckim gimnazjum. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Podróże w czasie”. Dzieci z zaciekawieniem oglądały eksponaty tam zgromadzone oraz chętnie słuchały opowiadań opiekuna Izby Pana Andrzeja. Odwiedzając to niezwykłe miejsce, miały możliwość poznać bliżej historię naszego regionu, jak również dotknąć tej historii poprzez ciekawe eksponaty.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Jackowi Berkowi – Dyrektorowi Gimnazjum w Brzostku i Panu Andrzejowi Szotowi za możliwość wzięcia udziału w tej pięknej lekcji historii.

Uczestnicy

Foto 


SUKCESY PŁYWACKIE

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku propagują zdrowy tryb życia nie tylko w murach naszej szkoły, ale również poza nią. Dzięki zaangażowaniu swoich rodziców rozwijają swoje pasje sportowe trenując naukę pływania w Klubie Sportowym Speed na pływalni jasielskiego MOSiR-u. Ale pływać to dla nich za mało, oni chcą pływać z klasą, technicznie, najszybciej, na medal. Swoich talentów dowiedli w dniu 3 czerwca 2014 r. podczas Młodzieżowych Mistrzostw Jasła w pływaniu. W zawodach wzięło udział 157 zawodników z 8 szkół. W konkurencji wzięło też udział czworo reprezentantów naszej szkoły: Magdalena Oprządek i Artur Betlej z klasy IV c oraz Karolina Grygiel i Bartosz Machaj z klasy III c. Miło nam poinformować, że zdobyli oni na tych mistrzostwach medal dla szkoły za zajęcie czwartego miejsca w sztafecie drużynowej 4x 50m stylem dowolnym oraz zajęli wysokie lokaty w rywalizacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach wiekowych. Magda za zajęcie III miejsca wywalczyła brązowy medal, Artur i Karolina uplasowali się na czternastym miejscu, a Bartosz na piętnastym.

Sukces młodych pływaków jest chlubą i dumą nie tylko rodziców, ale całego środowiska szkolnego.

Dyrekcja i nauczyciele gratulują młodym pływakom i ich Rodzicom!

Foto


PIERWSZY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM

W BRZOSTKU

 

3 czerwca 2014 r. w brzosteckim Gimnazjum im. Królowej Jadwigi odbył się Pierwszy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora, do którego przystąpiły drużyny aż z 7 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Bartosz Zięba, Jakub Kalita, Dominik Sobczyk, Jakub Nowicki, Szymon Golec, Sebastian Kobak, Kacper Wojdyła i Marcin Kolbusz.

Rozgrywki prowadzone były w dwóch grupach. Po wstępnych eliminacjach do półfinału zakwalifikowali się nasi zawodnicy oraz drużyny z Grudnej Górnej, Januszkowic, W ostatecznych rozgrywkach odnieśliśmy pełny sukces zdobywając I medalowe miejsce w Gminie Brzostek.

Najlepszym bramkarzem został Szymon Golec, a królem strzelców Jakub Kalita. Poszczególne mecze rozgrywane były z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Wszyscy zawodnicy wykazali się wolą walki, zachowując zasadę „fair play”.

Na zakończenie sportowych zmagań głos zabrał Pan Jacek Berek – Dyrektor Gimnazjum w Brzostku dziękując uczniom za udział w zawodach, zaś ich opiekunom za przygotowanie uczniów do rozgrywek.

Nasi zawodnicy, jak prawdziwi sportowcy z rąk Pani Dyrektor Marii Przebiędy otrzymali medale, które będą dla nich pamiątką przeżytych emocji.

Foto p. Batycki


CZY SZCZĘŚCIE MOŻNA KUPIĆ?

 

Dziecięcy teatrzyk „Biedronki” działa już od kilkunastu lat przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Skupia w swych szeregach dzieci, które lubią zabawę w teatr. Młodzi aktorzy mają doskonałą możliwość wyrażenia swoich emocji, przełamania tremy oraz zaprezentowania własnych talentów.

1 czerwca 2014 r. w brzosteckim Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła się premiera przedstawienia w wykonaniu „Biedronek”. Tym razem była to „Bajka o szczęściu” na podstawie tekstu Izabeli Degórskiej. Opowieść rozgrywa się w ubogiej chatce, gdzie żyje sobie Staruszek z trojgiem przyjaciół - Kogutem, Świnką i Myszką. Poza nimi nie ma na świecie nikogo. Pewnego dnia do chatki puka wędrowny Handlarz. Najpierw kupuje od gospodarza Myszkę za wymarzoną fajkę, potem Koguta za nożyk, w końcu Świnkę za świecący zegarek. Z każdą transakcją Staruszek staje się coraz bardziej markotny i smutny. Traci on w końcu całą radość życia. Po wielu perypetiach odzyskuje swoich przyjaciół i zmienia swoje spojrzenie na sprawy materialne. Jak większość bajek i ta kończy się szczęśliwie, a morał z niej płynie taki, że przyjaźń jest bezcenną wartością.

W głównych bohaterów tej pięknej i pouczającej opowieści wcieliły się: Aleksandra Boczar, Weronika Dziadura, Amanda Komisarz, Magdalena Nowak, Gabriela Surdel, Aleksandra Zięba. Ich gra aktorska była naprawdę na wysokim poziomie, bardzo dobrze zidentyfikowały się z odtwarzaną postacią na scenie. Widać było, że potrafią ze sobą współpracować, dobrze się razem bawić. Cieszy fakt, iż dziewczęta w ten sposób realizują swoje zainteresowania i pasje. Nie tylko ćwiczą swoją pamięć, interpretację tekstu ale również odpowiedzialność za siebie i innych.

Młode aktorki wraz z opiekunką wzięły udział w XVIII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace”, który odbywał się w dębickim Domu Kultury „Śnieżka”. Grupa teatralna w Brzostku zajęła w nim zaszczytne III miejsce.

 

Dyrekcja szkoły i nauczyciele składają gratulacje Pani Elżbiecie Michalik, uczennicom oraz ich Rodzicom za piękny występ!

Foto p. Nosala


DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ SPORTU

 

Dzień Dziecka, to radosne święto wszystkich dzieci, dzień uśmiechu i beztroskiej zabawy. W naszej szkole ten dzień też był wyjątkowy i pełen atrakcji.

Dla uczniów klas młodszych przygotowano wiele atrakcji. Przedszkolaki brały udział w różnych konkursach i zawodach, natomiast ich trochę starsi koledzy wyśmienicie bawili się na szkolnej dyskotece.

Uczniom klas starszych Dzień Dziecka upłynął na rozgrywkach sportowych. Chłopcy grali w piłkę nożną, a dziewczęta w ringo i piłkę siatkową. Emocji było bardzo dużo, każdej klasie zależało na zwycięstwie. Nagrodą były piękne dyplomy.

Rada Rodziców przygotowała dla dzieci pyszny słodki poczęstunek i soczki.

Taki dzień jest tylko raz w roku: roześmiany, pachnący latem.

Niech się mnoży wiele, wiele razy i uśmiecha jak słońce pyzate.

Foto


W STOLICY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

30 maja 2014 r. klasy I wraz z opiekunami udały się na wycieczkę do Krakowa. Pierwszym jej punktem były odwiedziny w ZOO, gdzie uczniowie mieli okazję zobaczyć dzikie zwierzęta na żywo, często po raz pierwszy w życiu. Dużym zainteresowaniem młodych turystów cieszyły się wybiegi lwów i tygrysów oraz małpek. Dzieci z zapartym tchem wysłuchały opowiadań o mieszkańcach krakowskiego ZOO. Zadawały wiele dodatkowych pytań, a same wykazały się również dużą wiedzą przyrodniczą.

Następnie nasze pierwszaki udały się do kina na seans filmowy. Z wielkim zaciekawieniem obejrzały film animowany „Rio 2”, który bardzo się im spodobał.

Droga powrotna minęła w przyjemnej atmosferze. Uczniowie śpiewali znane sobie piosenki, dzielili się wrażeniami i przeżyciami. Z radością wrócili do stęsknionych rodziców.

Foto


WYCIECZKA KLAS TRZECICH

 

29 maja jak już pewnie wiecie,

Na szkolną wycieczkę wybrały się klasy trzecie.

W kierunku Krakowa autokar pomykał,

A uczniom i opiekunom uśmiech z twarzy nie znikał.

W planie moc atrakcji, każdy zniecierpliwiony,

Czekał aż dotrzemy w krakowskie rejony.

Bo w kinie Imax seans przewidziany,

W jakości 3 D film „Antarktyka” był pokazywany.

Poznaliśmy życie polarnych niedźwiedzi,

Od tej pory ich losy każdy uważnie śledzi.

Po filmie coś przekąsić jak zwykle wypada,

A Mc Donald's blisko - jak się świetnie składa!

Kiedy brzuchy pełne, humor dopisuje,

Lepiej się czujemy, dobrze się podróżuje.

Dlatego ochoczo do autokaru wsiedliśmy,

I w stronę słynnej Wieliczki pojechaliśmy.

Tam na miejscu zwiedzających masa,

Kupić pamiątki poszła każda trzecia klasa.

Kiedy schodziliśmy do kopalni, strach nas trochę obleciał,

Bo pan przewodnik o tajemniczym Skarbniku nam powiedział.

I rozglądaliśmy się wokół, by go ujrzeć z bliska,

Lecz trasa była stroma i przeprawa śliska.

Każdy z nas uważnie słuchał przewodnika,

Idąc śladami polskich legend, szukaliśmy Skarbnika.

Kiedy się pojawił, to był bardzo miły,

Nie było się czego bać, był bardzo życzliwy.

Dla nas różne zręcznościowe konkursy przeprowadzał,

Z pomocą przewodników o kopalni soli opowiadał.

Zwiedziliśmy wiele komnat, poznaliśmy pracę górników,

A niespodzianek i nagród otrzymaliśmy bez liku.

Sprawdziliśmy, czy ściany są faktycznie słone,

Zachwyciły nas posągi w blokach soli rzeźbione.

Piękna to kopalnia!- stwierdziliśmy gromko.

Czas wracać do domu, bo zachodzi słonko.

Na pożegnanie Skarbnik wręczył nam quizy i dyplomy,

By każdy z tej wycieczki był zadowolony.

W drodze powrotnej relacjonowaliśmy swoje wrażenia,

Mieliśmy wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia.

Wycieczka była udana, bardzo się cieszymy,

A kopalnię soli pewnie nie raz jeszcze odwiedzimy.

Foto


WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W TEATRZE

 

Dnia 29 maja 2014 r. dzieci z najstarszych grup naszego przedszkola wraz z opiekunami uczestniczyły w wycieczce do teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Dla niektórych z nich była to pierwsza wizyta w prawdziwym teatrze. Już sama podróż autobusem wywołała w dzieciach duże emocje i wiele radości.

Przedszkolaki miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Alicja w krainie czarów”. Z zaciekawieniem przyglądały się wielkiej scenie, na której aktorzy w pięknych kostiumach odgrywając swoje role śpiewali, tańczyli i prowadzili dialogi. Dzieci z uśmiechami na twarzach oglądały przedstawienie, by na koniec nagrodzić gromkimi brawami wszystkich aktorów. Miały również okazję wysłuchać krótkiego i ciekawego wykładu na temat historii teatru.

Droga powrotna przebiegała w miłej atmosferze, a dzieci wróciły do domu pełne pozytywnych wrażeń.

Foto


KAROLINA GOLA!!!!

 

Karolina Prokuska jest uczennicą kl. Va naszej szkoły, od dwóch lat trenuje w klubie „Monis Strzegocice”. Realizuje swoją sportową pasję w dyscyplinie jaką jest piłka nożna. W ostatnim czasie wraz z drużyną z Przeworska wyjechała do Warszawy na Ogólnopolski turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W finałowych rozgrywkach dziewczyny stanęły na podium zajmując wysokie 3 miejsce, spośród grona 16 drużyn. Zawody rozgrywane były na stadionie Polonii Warszawa, a w ostatnim dniu Karolina wraz z koleżankami miały okazję kibicowania w meczu rozgrywanym o finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym.

Karolina jest nie tylko świetną sportsmenką, ale także wzorową uczennicą, pilną i pracowitą. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania. Potrafi nieść pomoc w każdej sytuacji, a swoją otwartością zjednuje sympatię nauczycieli, kolegów i koleżanek.

Cechuje ją skromność, wrażliwość i prawdziwa pasja. Jest osobą, która angażuje się w przygotowania licznych uroczystości szkolnych. Reprezentuje naszą szkołę w wielu turniejach i zawodach sportowych na różnych szczeblach.

Jesteśmy z niej bardzo dumni, dlatego składamy Karolinie serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

Powodzenia!

Foto


POLSKA FLAGA NA MONTE CASSINO – 70-TA ROCZNICA WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA POLAKÓW

Czerwone maki na Monte Cassino

Zamiast rosy piły polską krew…

 

29 maja 2014 r. w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta z historii, która nosiła tytuł „Polska flaga na Monte Cassino – 70-ta rocznica wielkiego zwycięstwa Polaków”. Na te niezwykłe zajęcia uczniowie zaprosili Pana Józefa Nosala – byłego nauczyciela szkoły, syna uczestnika walk pod Monte Cassino śp. Jana Nosala. W tej niecodziennej lekcji wzięła udział również Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie.

Uczniowie klas IV-VI poznali tragiczne losy tysięcy polskich żołnierzy, którzy po niewoli w sowieckich łagrach znaleźli się na ziemi włoskiej i walcząc z hitlerowcami składali ofiarę z życia na ołtarzu wolności swej Ojczyzny.

 

 

Od stycznia 1944 roku Brytyjczycy i Amerykanie, bez sukcesu, toczyli z Niemcami ciężkie boje we Włoszech. Wreszcie w maju 1944 roku, po tygodniu niezwykle zaciętych walk, żołnierze polscy zdobyli najważniejszy masyw górski - Monte Cassino! Na szczycie były ruiny klasztoru i tam Polacy umieścili biało-czerwoną flagę symbolizującą zwycięstwo!

Runęli impetem szalonym,

I doszli. I udał się szturm.

I sztandar swój biało-czerwony

Zatknęli na gruzach wśród chmur.

Pokonanie Niemców na tej silnie ufortyfikowanej pozycji obronnej otwierało aliantom drogę na Rzym. Był to największy sukces Polskich Sił Zbrojnych podczas drugiej wojny światowej. Zwycięstwo to było dziełem żołnierzy Drugiego Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. W tej wielkiej bitwie poległo 923 polskich żołnierzy, a ponad 3 tys. odniosło rany. Wśród walczących byli także mieszkańcy naszych okolic: Jan Nosal z Nawsia Brzosteckiego, Jan Niezgoda z Bukowej oraz Albin Krzyżak z Nawsia Brzosteckiego, który poległ i został pochowany na cmentarzu pod Monte Cassino.

Jan Nosal w ten sposób wspominał tamte wydarzenia:

„Niemcy mieli tak straszne umocnienia. Przygotowanie trwało długo, a jak nasi uderzyli, to jeszcze czuję to wszystko i widzę, co się działo. Nam saperom też było strasznie ciężko. Niemcy zakładali dużo min. Często łączyli je ze sobą. Nie wystarczyło rozbroić jednej, bo mogła wybuchnąć druga. Dużo saperów zginęło, zwłaszcza przygotowując drogę dla czołgów. Niemcy cały czas ostrzeliwali teren z potężnych bunkrów”.

Podczas tych niezwykłych zajęć uczniowie złożyli hołd Bohaterom walk o niepodległość. Lekcja uświadomiła wszystkim jak wielką wartością jest niepodległość Ojczyzny, dlatego należy ciągle dbać o wolną Polskę i pamiętać o bohaterskich żołnierzach.

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Maria Przebięda, która rozmawiała z uczniami na temat bohaterstwa polskich żołnierzy w walce o zdobycie klasztoru pod Monte Cassino oraz o udziale mieszkańców naszej gminy w tych walkach. Podziękowała Panu Józefowi Nosalowi za przybycie i zaakcentowała rolę jego taty śp. Pana Jana Nosala, który zażarcie i uparcie walczył o ten włoski szczyt. Podkreśliła, że bitwa pod Monte Cassino jest szczególną w naszej pamięci właśnie dlatego, że była tak naprawdę bitwą o naszą przyszłą wolność.

Pani Dyrektor podziękowała również nauczycielom: Panu Wiesławowi Tyburowskiemu (scenariusz), Panu Wiesławowi Płaziakowi (oprawa muzyczna), Pani Danucie Kutynie (scenografia), Panu Wiktorowi Wójtowiczowi oraz stażystom - Paulinie i Maciejowi ( pomoc przy scenografii). Wyraziła także uznanie dla uczniów klasy V za perfekcyjną realizację zajęć otwartych, które miały na celu upamiętnienie bohaterstwa żołnierza polskiego w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i bratnich krajów Europy.

Foto


WSPÓLNIE Z KASIĄ, TADZIEM I ICH RODZICAMI

 

Wieczorem 28 maja 2014 r. na posesji Państwa Gierutów miało miejsce niecodzienne spotkanie integracyjne. Przy figurze Matki Bożej na wspólnej majówce zgromadzili się rodzice Kasi i Tadzia – uczniów naszej szkoły objętych nauczaniem indywidualnym, sąsiedzi oraz nauczyciele wraz z panią dyrektor Marią Przebiędą.

Kasia nie kryła swojej radości z tego spotkania, a uśmiech z jej twarzy ani na chwilę nie znikał. Również Tadziu, chociaż pracował przy komputerze również bardzo się ucieszył wizytą gości. Rodzice naszych uczniów zaprezentowali przybyłym dzieciom i dorosłym swój domowy zwierzyniec- papugi, koty, pieski oraz kózkę.

Spotkanie, które upłynęło w atmosferze radości i wzajemnej życzliwości, poprowadził ksiądz Krzysztof Moszyński.

Foto


ŚWIĘTO W BRZOSTECKIM KOLE GOSPODYŃ

 

Członkinie Koła Gospodyń w Brzostku są bardzo aktywne i prężnie działają na rzecz promocji Gminy Brzostek. Biorą udział w różnorodnych konkursach organizowanych przez Starostę Powiatu Dębickiego, Zarząd Stowarzyszenia LGD Liwocz i innych. Pielęgnują również tradycje związane z różnorodnymi świętami.

28 maja 2014 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Koła odbyło się niecodzienne spotkanie. Było ono okazją do świętowania Dnia Matki i to właśnie Mamy stały się głównymi bohaterami tej uroczystości. Pani Kazimiera Gotfryd – Przewodnicząca Koła Gospodyń powitała wszystkie zebrane Panie oraz uczniów i nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku zaproszonych na tę uroczystość. Dzieci – Igor Juszczyk, Dominik Nawracaj, Rafał Szukała, Kinga Składanowska, Gabriela Płaziak, Dominika Gonet Karolina Lechwar, Alicja Kurcz, Katarzyna Tyburowska, Monika Trojan, Oliwia Szarek oraz Martyna Samborska w krótkim koncercie życzeń wyśpiewały i wyrecytowały najlepsze życzenia z serca płynące dla drogich Mam i Pań. W swoim repertuarze zawarły takie piosenki jak: „Mamo” Wioletty Willas czy „W moim ogródeczku” zespołu Rokiczanki. Tematyka wierszy nawiązywała również do Święta Mamy. Uczniów przygotowali i opiekę sprawowali: Elżbieta Ryba-Stanek, Małgorzata Tomaszewska, Grażyna Maziarz, Agata Gonet i Wiesław Płaziak.

Nie zabrakło także własnoręcznie przygotowanych laurek z pięknym wierszem oraz symbolicznych kwiatów. Uścisków, uśmiechów było co niemiara. Wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i wiele innych pysznych potraw przygotowanych przez gospodynie.

Foto


PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ

 

Niezwykłą okazję przeniesienia się w świat strasznych jaszczurów mieli uczniowie klas czwartych, którzy w dniu 27 maja 2014 r. udali się na wycieczkę klasową do Bałtowa. Tam, na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego rozpoczęła się ich podróż do przeszłości, miejsca, gdzie przed milionami lat szumiało ciepłe morze jurajskie, a w nim bujnie rozwijały się organizmy takie jak koralowce, ramienionogi, małże, ślimaki, jeżowce i amonity. Wstępem tej niepowtarzalnej wędrówki było Kino Emocji. Dokumentalny seans filmowy przybliżył czwartoklasistom historię powstania wszechświata, a zastosowana technologia 5D dzięki wrażeniom dźwiękowym, ruchowym i dotykowym pozwoliła im stać się aktywnymi uczestnikami scen rozgrywanych na ekranie.

Kolejną atrakcję stanowiła ścieżka edukacyjna, Jura Park. Dzieci – odbywając w towarzystwie pani przewodnik wędrówkę przez kolejne etapy dziejów życia na Ziemi – miały okazję podziwiać imponującej wielkości gady. Na trasie zwiedzania znajdowały się liczne tablice z opisami epok geologicznych i poszczególnych dinozaurów, które wyglądały bardzo realistycznie. Ścieżka zakończyła się wejściem do Muzeum Jurajskiego, w którym młodzi podróżnicy konfrontowali w towarzystwie pani od przyrody swoją wiedzę dotyczącą skamieniałości, głowonogów i koralowców. Największe zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudziły niepowtarzalnie barwne skały i minerały. Poglądową lekcją przyrody był pobyt w Prehistorycznym Oceanarium. Tam młodzi podróżnicy zobaczyli z bliska jak mogło wyglądać podwodne życie tysiące lat temu. Podziwiali piękno morskich głębin bez podróży na odległe rafy koralowe. Po zwiedzaniu uczniowie radośnie spędzili czas w parku rozrywki. Tam największą dla nich atrakcją była przejażdżka kolejką górską. Nie zabrakło skoków na trampolinie, przejażdżek na karuzeli i na statku pirackim czy rejsów na zabawkach wodnych. Po całym dniu pełnym wrażeń wszyscy wrócili do domu w radosnym nastroju, z zakupionymi pamiątkami i zdjęciami, które będą przypominały chwile spędzone w Bałtowie.

Foto


WYCIECZKA DO INSTYTUTU BOTANIKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 

26 maja 2014 r. uczniowie klas VI naszej szkoły wyjechali na niezwykłą edukacyjną wycieczkę do krakowskiego Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieli tam okazję nie tylko zwiedzić pomieszczenia instytutu, dowiedzieć się wielu nowych informacji o roślinach, ale również wziąć udział w pasjonujących zajęciach praktycznych z mikroskopami.

W taki sposób wspominają ten wyjazd:

„W dniu 26 maja wyjechaliśmy na wycieczkę do Krakowa. Najpierw bardzo miły pan przewodnik oprowadzał nas po jednej z sal, w której znajdowały się zdjęcia dziejów Ziemi. Przytoczył wiele ciekawostek, których dotychczas nie znaliśmy. Kolejną atrakcją była możliwość obejrzenia prezentacji o glonach i planktonie. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to wydarzenie, wybraliśmy się do Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Mogliśmy tam samodzielnie pobrać plankton ze stawów oraz obejrzeć go później pod mikroskopem. Na samym końcu wyprawy zostaliśmy zaproszeni do miejsca, w którym przechowywane są porosty z całego świata. Z pewnością na długo zapamiętam ten wyjazd”.

Julia

 

„W ostatni poniedziałek byliśmy na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Botaniki. Najpierw opowiadano nam o roślinności, jak zmieniała się na przestrzeni kilku milionów lat. Później dwie panie przedstawiły bardzo ciekawą prezentację o glonach. Następnie udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego, aby własnoręcznie pobrać próbki planktonu i obejrzeć go później pod mikroskopem. Na koniec spotkania otrzymaliśmy pamiątkowe prezenty za naszą cierpliwą pracę. Uważam, że ten wyjazd wiele nas nauczył i jestem z niego bardzo zadowolona”.

Ola

 

„Dnia 26 maja 2014 r. wyjechaliśmy do Krakowa, aby zwiedzić Instytut Botaniki. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas VI, a opiekowali się nami Pani Danuta Ramut i Pan Wiktor Wójtowicz. Na początku zwiedziliśmy Muzeum Botaniczne, gdzie dowiedzieliśmy się od pana przewodnika jak wyglądała roślinność miliony lat temu. Później wysłuchaliśmy wykładu o podwodnych roślinach-glonach. Następnie udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego. Z zaciekawieniem rozglądaliśmy się na wszystkie strony, ponieważ było tam pięknie jak w bajce. Rośliny tam hodowane były okazałe i bardzo zadbane, widać było ogromną pracę ogrodników. Przy jednym ze stawów mogliśmy pobierać mikroskopijnej wielkości roślinki. Następnie oglądaliśmy je pod mikroskopem i odgadywaliśmy do jakiej grupy należą. Potem przeszliśmy do pomieszczenia, gdzie przechowywane były porosty. Ta wycieczka wiele mnie nauczyła. Bardzo mi się tam podobało i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze odwiedzimy to miejsce.

Ala

 

Foto - Martyna Samborska


KWIATY I LAURKI DLA MAMY I TATY

 

Na święto Mamy i zbliżające się święto Taty najmłodsi uczniowie naszej szkoły przygotowali kwiaty i piękne laurki. Wyrecytowanym wierszem i piosenką przekazali Rodzicom swoją miłość i wdzięczność za Ich dobroć oraz troskę i za to, że są.

Uczniowie starszych klas w odpowiedzi na zaproszenie Pani Kazimiery Gotfryd Przewodniczącej Koła Gospodyń w Brzostku wzięli udział w spotkaniu integracyjnym. Dla zgromadzonych Pań zaśpiewali piosenki oraz wyrecytowali wiersze nawiązujące do tematyki Dnia Mamy. Podarowali im także własnoręcznie wykonane kolorowe laurki. Za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz słodyczami.

 

Uczniowie klasy III tak wspominają ten niepowtarzalny dzień, jedyny w roku:

 

„Kiedy moja mama dostała ode mnie laurkę, żelki i czekoladę miała łzy w oczach. Wracając ze szkoły, nazbierałam jej bukiet kwiatów. Moja mama powiedziała, że to było najlepsze święto w jej życiu”.

Justyna

 

„Kiedy podarowałem mamie laurkę, bardzo się ucieszyła. Podziękowała mi i powiedziała, że mnie kocha. Na koniec mnie przytuliła. Moja mama jest super”.

Miłosz

 

„Gdy ofiarowałam mamie laurkę i złożyłam życzenia, widziała, że była bardzo szczęśliwa. Po jej wyrazie twarzy można było wyczytać, że jest niezwykle wzruszona. Kiedy oglądała laurkę, zauważyła piękny wierszyk. Widać było, że mnie kocha.”

Karolina

 

„Gdy moja mama otrzymała ode mnie bukiet polnych kwiatów i laurkę, wtedy zobaczyłem łzy w jej oczach. Przytuliła mnie mocno i powiedziała, że mnie bardzo kocha”

Dominik

 

„Kiedy składałem Mamie życzenia, widziałem radość na jej twarzy. Obraz z kwiatami, który Jej podarowałem, bardzo ją ucieszył. Niezmiernie kocham moją Mamę”.

Bartosz

 

Foto


Język angielski jest kluczem

do poznania całego świata.

 

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

W kwietniu w naszej szkole zorganizowano SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-VI. Do rywalizacji zgłosiło się ponad 50 ochotników. Zadania przygotowane przez Panią Renatę oraz Panią Elżbietę miały na celu nie tylko sprawdzenie znajomości słownictwa czy gramatyki, ale również umiejętności porozumiewania się w tym języku. Ponadto wszyscy uczniowie podczas rozwiązywania testów mieli możliwość zbadania swoich umiejętności w zakresie słuchania oraz czytania tekstu ze zrozumieniem.

Podczas kolejnych dni tygodnia, uczniowie podzieleni na klasy I-VI rozwiązywali zadania dopasowane do ich wiedzy i możliwości.

26 maja nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie tego konkursu. Pani Dyrektor Maria Przebięda pogratulowała zwycięzcom i wszystkim uczniom, którzy przystąpili do zmagań oraz Paniom, które opracowały i sprawdziły zadania konkursowe. Podkreśliła rangę tego przedsięwzięcia jakim jest konkurs sprawdzający umiejętność władania językiem angielskim tak ważną we współczesnym świecie. Następnie zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz wyróżnienia, a Panie Renata, Elżbieta oraz Monika obdarowały uczniów nagrodami książkowymi, pomocami naukowymi oraz słodyczami.

 

W klasach I pierwsze miejsce zajął Seweryn Bonarek, drugie miejsce przypadło Emilii Zdziarskiej, a trzecie Dominice Gac.

Wyróżnienia przyznano: Emilii Dziedzic, Beacie Święch oraz Magdalenie Piwowar.

 

W klasach II pierwsze miejsce zajął Filip Płaziak, drugie miejsce przypadło Michałowi Kani, a trzecie Dominikowi Cwynarowi.

Wyróżnienia przyznano: Aldonie Rams, Krystianowi Pruchnikowi oraz Dżesice Gaweł.

 

W klasach III pierwsze miejsce zajęła Karolina Grygiel, drugie miejsce przypadło Wiktorii Kobak, a trzecie Ksaweremu Gryglowi.

Wyróżnienia przyznano: Emilii Czacharze, Jakubowi Paratowi oraz Patrykowi Cwynarowi.

 

W klasach IV pierwsze miejsce zajęła Gabriela Czekaj, drugie miejsce przypadło Sabinie Ziębie, a trzecie Dagmarze Rybie.

Wyróżnienia przyznano: Aleksandrze Szybowicz, Dominice Gonet, Gabrieli Płaziak, Ewie Święch, Martynie Nawracaj, Katarzynie Boroń oraz Sylwii Samborskiej.

 

W klasach V-VI pierwsze miejsce zajęła Magdalena Nowak, drugie miejsce przypadło Wiktorii Grygiel, a trzecie Żanecie Trojan.

Wyróżnienia przyznano: Sylwii Siedlarskiej, Martynie Samborskiej oraz Aleksandrze Boczar.

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy – nauczyciele języka angielskiego

 

Foto


WYCIECZKA DRUGOKLASISTÓW

 

W dniu 21 maja dzieci pierwszokomunijne pod opieką wychowawców Pań: Małgorzaty Tomaszewskiej, Ewy Foryś i Dorota Dziedzic oraz księdza Krzysztofa pojechały na wycieczkę do Krakowa. Pogoda tego dnia nie zawiodła. Bezchmurne niebo i piękne słońce sprawiły, że wszystkim dopisywały humory.

Mimo znacznej odległości, droga do Krakowa minęła nam bardzo szybko. Pierwszym punktem programu wycieczki była Msza święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Podczas Mszy wszyscy wspólnie modliliśmy się i śpiewaliśmy pieśni, a ksiądz Krzysztof opowiedział nam o życiu siostry Faustyny. Po Eucharystii udaliśmy się do Centrum Jana Pawła II, gdzie oglądaliśmy wystawę zatytułowaną „Kim jest Człowiek z całunu?”. W ramach ekspozycji mogliśmy zobaczyć między innymi kopię Całunu turyńskiego przechowywanego na co dzień w skarbcu Katedry św. Jana Chrzciciela w Turynie. Po powrocie do autokaru mieliśmy czas na kupowanie pamiątek, które będą nam przypominały z pewnością to niezwykłe miejsce. To nie był wcale koniec naszej pełnej wrażeń wycieczki. Pan kierowca zawiózł nas jeszcze zatłoczonymi ulicami starego Krakowa do kina IMAX na film pt.” Rio 2” opowiadający o przygodach błękitnych papug.

Na zakończenie odwiedziliśmy Mc Donald’s, a potem wyruszyliśmy w drogę powrotną. Może troszkę zmęczeni, ale za to bardzo zadowoleni o 18.00 zajechaliśmy przed budynek szkoły, gdzie czekali na nas Rodzice. Wyjazd do Krakowa naprawdę się udał. Było super!

Uczestnicy

 

Foto


„Należy stworzyć statki i żaglowce, poruszane niebieską bryzą.

Wtedy nie zabraknie śmiałków, którym niestraszna pustka kosmosu”.

 

FANTASTYCZNA PODRÓŻ W PRZESTRZEŃ KOSMICZNĄ

 

Uczniowie klas VI naszej szkoły pod opieką Pani Eweliny Hipszer wzięli udział w konkursie „Odkrywcy kosmosu” zorganizowanym przez National Geographic Chanel. Konkurs polegał na wykonaniu oryginalnej i wyjątkowej makiety Układu Słonecznego i przygotowaniu kreatywnej prezentacji.

Nowatorskie Układy Słoneczne zostały wykonane między innymi z styropianowych kul oraz balonów oklejonych kolorowymi bibułami, orbity zaś powstały z drutu. Uczniowie własnoręcznie przygotowali tła – namalowali gwiazdy lub zrobili je z papieru. Na potrzeby filmu Pani Ewelina zakupiła młodym badaczom kosmosu białe podkoszulki, które później ozdobiono imionami i nazwiskami. Uczniowie oraz ich rodzice wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością. Nie tylko zakupili potrzebne materiały, ale również zachęcali do głosowania i reklamowali idee konkursu.

W skład pierwszej grupy weszli: Aleksandra Boczar, Sylwia Marcinek, Alicja Kurcz, Martyna Samborska, Rafał Szukała i Szymon Szczepanik.

Drugą grupę stanowili: Oliwia Pietrzak, Dominik Sobczyk, Sebastian Kobak, Szymon Dziedzic, Patryk Mroczek i Marcin Kolbusz.

W konkursie brało udział 200 szkół zgłoszonych z całej Polski. Pomimo nieodgadnionych trudności technicznych z przesłaniem filmików, drużyny z Brzostku w pierwszym etapie zdobyły wysokie 24 i 25 miejsca.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku, Nauczycielom, naszym Rodzicom i wszystkim, którzy tak prężnie na nas głosowali.

Młodzi brzosteccy odkrywcy kosmosu

Prezentacja 1 grupy

 

Prezentacja 2 grupy


ŚWIAT ZALEŻY OD NAS

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej „Nasze dzieci segregują śmieci” 16 maja 2014 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Brzostku odbyło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego.

Pani Monika Lemek w imieniu organizatorów konkursu powitała zebrane władze samorządowe, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów z placówek oświatowych Gminy Brzostek.

Po krótkiej prezentacji kandydata do europarlamentu na scenie pojawił się teatr Marionetka z Krakowa. Przedstawił on inscenizację pt. „W poszukiwaniu leśnego szumu” nawiązującą tematyką do proekologicznych zachowań ludzi. Zachęcał do dbałości o środowisko naturalne, życie wokół siebie oraz wsłuchanie się w naturę.

Po spektaklu Pan Leszek Bieniek – Burmistrz Brzostku oraz Pani Zofia Skórska – Przewodnicząca Rady Miejskiej wręczyli nagrody autorom najciekawszych prac.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli ochoczo przystąpili do wykonania prac konkursowych. Do twórczego wysiłku artystycznego swoich podopiecznych inspirowały Panie: Dorota Dziedzic, Ewa Foryś, Ewelina Hipszer, Barbara Samborska, Jolanta Sroczyńska i Małgorzata Tomaszewska.

 

W kategorii bajka medalowe miejsca zdobyli:

II miejsce Klaudia Zduńczyk z klasy Va

III miejsce praca zbiorowa - Anna Szybowicz, Przemysław Dziadura i Aleksandra Przebięda z klasy IIa

 

Kategoria gra planszowa okazała się szczęśliwa dla:

I miejsce ex aequo praca zbiorowa - Filip Dziedzic, Martyna Nawracaj i Artur Betlej klasy IVc oraz druga praca zbiorowa - Emilia Nawracaj, Magdalena Lemek i Magdalena Nowak z klasy Va

II miejsce praca zbiorowa - Sabina Zięba i Sylwia Samborska z klasy IVc

 

Wyróżnienia indywidualne uzyskali również:

Wiktor Kuczwara z klasy IVc

Aldona Rams z klasy IIa

Monika Dziedzic z klasy IIa

Dżesika Gaweł z klasy IIa

Sebastian Zięba z klasy IVc

Gabriela Czekaj i Natalia Samborska z klasy IVc

Natalia Szarek i Marlena Maduzia z Akademii Malucha

 

Podziękowanie w formie dyplomu, książki „Cuda natury - najpiękniejsze miejsca świata” oraz ekologicznych gadżetów za przystąpienie szkoły do konkursu i propagowanie wiedzy ekologicznej otrzymała również Pani Maria Przebięda - dyrektor naszej szkoły.

Gratulujemy tak licznej rzeszy nagrodzonych osób!

Foto p. Anna Rozwadowska


PLASTYCZNY SUKCES

 

Uczennice naszej szkoły: Gabriela Czekaj, Weronika Dziadura, Emilia Zdziarska, Karolina Konieczna i Anna Szybowicz wzięły udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy. Konkurs pod hasłem „Moja rodzina lubi czytać” miał na celu promowanie postaw czytelniczych, pobudzenie aktywności twórczej oraz rozwijanie zdolności plastycznych. Wszystkie prace nadesłane przez nasze uczennice zyskały uznanie organizatorów w postaci wyróżnień, a Gabrysia Czekaj i Emilka Zdziarska otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.

Niezwykle cieszy każdy sukces naszych uczniów, serdecznie gratulujemy!

Foto


JASIELSKI SŁONECZNY DZIEŃ

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 9 maja 2014 roku już po raz trzeci przeprowadził kampanię o charakterze edukacyjnym i informacyjnym pod nazwą „Słoneczne dni”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Popularyzacja idei wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest dla wszystkich wielką szansą, dlatego też warto uczestniczyć w tej ekologicznej kampanii, by przekonać się jakie korzyści płyną z nowoczesnych technologii.

Uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w ubiegłych latach uczestniczyli w Trzeciej Edycji Słonecznych Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki wraz z opiekunami: Panią Urszulą Kolbusz i Panią Jolantą Sroczyńską. W programie happeningu znalazły się tym razem zawody sportowe, konkurs plastyczny, występy teatru ulicznego oraz koncert Mateusza Mijala.

Imprezę plenerową rozpoczęła rywalizacja sportowa na stadionie przy ul. Śniadeckich. W „biegu po słońce” wśród 70 uczestników z różnych szkół wzięli udział: Alicja Kurcz, Katarzyna Augustyn i Kacper Wojdyła. Wszyscy nasi zawodnicy uplasowali się w pierwszej dziesiątce.

Następnie na jasielskim rynku rozpoczął się konkurs plastyczny o tematyce solarnej. Szkołę dumnie reprezentowali: Szymon Szczepanik i Sylwia Marcinek. Szymek na miejscu wykonywał pracę pt. „Świat wykorzystujący odnawialne źródła energii w przyszłości”. Jego twórczość zachwyciła uczestników, którzy zatrzymywali się na dłużej i wnikliwie przyglądali jego dziełu. Za swoje piękne i pomysłowo wykonane prace zarówno Szymon jak i Sylwia otrzymali wyróżnienia.

Po zakończeniu konkursowych konkurencji rozpoczęło się uroczyste rozdanie cennych nagród, które wręczał także Pan Leszek Bieniek – Burmistrz Brzostku. Wszyscy uczestnicy tegorocznego happeningu zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami oraz wartościowymi nagrodami: plecakami, piłkami i ekologicznymi torbami.

Foto


 

„Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki,

jedyną miarą sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy, aby go osiągnąć”

Bruce Lee

 

Wśród uczniów naszej szkoły jest wiele osób zdolnych i utalentowanych w różnych dziedzinach. Wyróżniają się oni przede wszystkim ciężką i wytrwałą pracą nad sobą. Wciąż doskonalą swoje umiejętności, pracują na zajęciach pozalekcyjnych, wiele czasu poświęcają w domu na wzbogacanie swojej wiedzy. Wysoko podnoszą sobie poprzeczkę i zazwyczaj zdobywają upragniony cel.

Niewątpliwie uczniem pasującym do tego opisu jest Dominik Sobczyk z klasy VI b. Dominik interesuje się wieloma dziedzinami nauki, ale najwięcej czasu poświęca matematyce. Pasjonują go zagadki logiczne, żmudne docieranie do rozwiązania, szukanie tego właściwego wyniku. W latach poprzednich dwukrotnie był laureatem i finalistą powiatowego konkursu „As matematyczny”, w tym roku szkolnym został finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tym roku po raz pierwszy wziął udział w rzeszowskim konkursie „Młody matematyk” i zdobył zaszczytne I miejsce.

Trzeba również wspomnieć, że Dominik bardzo lubi czytać książki, dlatego jest jednym z najaktywniejszych uczniów zarówno na lekcjach historii, jak i języka polskiego czy przyrody. Był jednym z współtwórców makiety Układu Słonecznego. Samodzielnie ułożył scenariusz lekcji poświęconej poznaniu wszechświata. Chętnie bierze udział w różnych występach, montażach słowno muzycznych, kiedy to próby do tych przedsięwzięć odbywają się po zakończeniu zajęć szkolnych.

Dominik znajduje także czas na relaks i odpoczynek. Jako zagorzały kibic z zapartym tchem nie tylko śledzi rozgrywki sportowe, ale również sam trenuje w drużynie LKS Brzostowianka Brzostek. Do tego jest bardzo lubiany przez kolegów i koleżanki. Chętnie pomaga innym w potrzebie, angażuje do wielu zadań i stara się być zawsze uprzejmym oraz cierpliwym.

Foto


ŚWIĘTO MARYI I NARODU POLSKIEGO

 

W niedzielę 4 maja 2014 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Krzyża Świętego w Brzostku odbyły się uroczyste obchody święta Matki Bożej Królowej Polski i 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Majowe uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych pod Urzędem Miejskim. Następnie przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty w brzosteckich miejscach pamięci. O godzinie 11.30 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ochotniczych Straży Pożarnych celebrowana przez księdza Proboszcza Jana Cebulaka.

Po Eucharystii miała miejsce okolicznościowa część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Mury kościoła wypełniły najpiękniejsze melodie, bliskie każdemu sercu. Zabrzmiały pieśni maryjne i majowe utwory patriotyczne. Usłyszeliśmy również fragmenty ślubów króla Jana Kazimierza powierzające losy Polski opiece Matki Bożej oraz wiersze opowiadające o wydarzeniach 1791 roku. W montażu słowno-muzycznym wystąpili: Maciej Krajewski, Gabriela Płaziak, Martyna Nawracaj, Gabriela Czekaj, Dominika Gonet, Katarzyna Tyburowska, Szymon Szczepanik, Paulina Raś, Karolina Lechwar, Kacper Zyguła, Anna Lemek, Oliwia Szarek, Monika Trojan, Sebastian Kumiega, Wojciech Kapała, Alicja Kurcz, Dawid Stanisz, Martyna Samborska, Paulina Przewoźnik, Julia Białas, Patryk Mroczek, Dominik Sobczyk i Jakub Kalita.

Dzieci zostały przygotowane przez Panie Elżbietę Rybę – Stanek, Agatę Gonet, Małgorzatę Tomaszewską i Pana Wiesława Płaziaka.

Kolejnym punktem programu, upamiętniającym ważne wydarzenia historyczne było przejście na teren Żywego Pomnika Jana Pawła II. Orszak z udziałem księży, przedstawicieli władz samorządowych, straży pożarnej, kombatantów, dyrektorów szkół, uczniów oraz mieszkańców gminy, przemaszerował w kierunku Środowiskowego Domu Samopomocy. Na miejscu zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II oraz ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej.

Ten piękny, wiosenny dzień stał się dla wszystkich mieszkańców Brzostku chwilą radości, refleksji i zadumy.

Foto p. Nosala


WYJAZD NA BASEN

 

W dniu 30 kwietnia 2014 r. o godzinie 815 całą klasą pojechaliśmy na wycieczkę na basen do Jasła. Podróż minęła nam bardzo szybko i w wesołej atmosferze. Gdy dojechaliśmy na miejsce, wysiedliśmy z autobusu i ustawiliśmy się w pary. Na miejscu kupiliśmy bilety i poszliśmy się przebrać w stroje kąpielowe. Pan instruktor pouczył nas, jak powinniśmy się zachowywać w wodzie, a następnie rozpoczęła się lekcja pływania. Po ciekawych zajęciach, nastąpił czas na zabawę. Zjeżdżaliśmy na rurze i siedzieliśmy w jacuzzi.

Z basenu wyszliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Naprawdę warto było pojechać na tę wycieczkę.

W imieniu uczestników wyjazdu dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia naszej wycieczki. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji Szkoły, Rodziców oraz Nauczycieli sprawujących opiekę.

Nicola Nawracaj

Dominika Kobak

Kinga Finek

Klaudia Pięta


W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

 

Od wielu lat cała społeczność szkolna oddaje hołd Naszemu Wielkiemu Rodakowi Janowi Pawłowi II. Przygotowywane przez nas przedstawienia środowiskowe „JESTEŚ PIELGRZYMEM NA TEJ ZIEMI”, „JANIE PAWLE II TERAZ PRZYJDŹ Z MOCĄ JAK BŁOGOSŁAWIONY” oraz „DROGA DO ŚWIĘTOŚCI” ukazywały drogę do świętości Nauczyciela Wszech Czasów oraz przekazywały niezgłębione DOBRO, które zostawił dla nas i potomnych sługa Boży Jan Paweł II. On uczył nas kochać i dochowywać wierności Matce Bożej Królowej Polski, a my wierni temu nauczaniu towarzyszymy Mu stałą modlitwą.

Obecnie, aby wyrazić ogromną radość i dumę z kanonizacji Ojca Świętego przygotowaliśmy piękną wystawę okolicznościową, na której zaprezentowane zostały portrety Papieża wykonane przez uczniów. Sposób wykonania tych prac ukazuje nie tylko duże zaangażowanie ich autorów, ale przede wszystkim MIŁOŚĆ i SZACUNEK, którymi darzą Ojca Świętego.

W poniedziałek, 28 kwietnia, tuż po ogłoszeniu Jana Pawła II świętym, delegacje poszczególnych klas przeszły na teren Środowiskowego Domu Samopomocy i złożyły kwiaty pod pomnikiem świętego Jana Pawła II. Po krótkiej modlitwie dzieci wraz z opiekunami radośnie odśpiewały „Barkę” - ulubioną pieśń Papieża Polaka. Wcześniej przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia biorąc udział w godzinach wychowawczych, których tematyka przybliżała nam sylwetkę i dorobek naszego Wielkiego Rodaka - Świętego Jana Pawła II.

Foto


WARSZTATY WIELKANOCNE

 

W związku ze zbliżającą się Wielkanocą w naszej szkole odbyły się warsztaty artystyczne poświęcone kultywowaniu tradycji świątecznych.

Na zajęciach dzieci oprócz znanych dotychczas technik poznały wiele nietypowych metod ozdabiania wielkanocnych jajek tj. quilling, decoupage, zdobienie cekinami i koralikami, oklejanie wstążkami, bibułką lub skrawkami materiału. W ich rękach styropianowe figurki przemieniały się w wielkanocne króliczki, baranki i kurczaki. Najmłodsi dokładali wszelkich starań, aby precyzyjnie wykonać niepowtarzalne kartki świąteczne. Misternie wykonanych ozdób było tak wiele, iż trudno było wybrać najpiękniejsze. Stworzone w ten sposób dekoracje wypełniły koszyczek wielkanocny, który wziął udział w konkursie organizowanym przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, a pozostałe „cudeńka” ozdobiły szkolne wystawy i gazetki.

Warsztaty artystyczne odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości i spokoju. Nad ich przebiegiem czuwały panie: J. Synowiecka, J. Sroczyńska, B. Samborska oraz wychowawcy klas I-III. Panie nauczycielki zadbały o różnorodne materiały potrzebne do wykonania prac, podsuwały ciekawe pomysły, które nawiązywały do tradycji.

Foto


SZKOLNY MISTRZ ORTOGRAFII

 

W dniu 14 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ortograficznego. W wyścigu o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii stanęli uczniowie z klas IV – VI. Ideą przewodnią dyktanda było promowanie poprawności języka polskiego, a także zachęcenie dzieci do wspólnej zabawy w rozwiązywaniu ortograficznych łamigłówek. Dwudziestu reprezentantów zmagało się z testem, w którym oprócz tradycyjnego dyktanda uczniowie uzupełniali tekst popularnego wierszyka brakującymi literami, poprawili błędnie zapisaną notatkę oraz wyjaśniali pisownię trudnych wyrazów języka polskiego. Wszelkie reguły ortograficzne, które wcześniej były wprowadzone i ćwiczone na lekcjach, okazały się przepustką do poprawnego napisania testu.

Zwycięzcami w szkolnym konkursie ortograficznym w kategorii klas czwartych zostali:

I miejsce Ewa Święch

II miejsce Kinga Kolbusz

III miejsce Szymon Kania

 

Zwycięzcami w szkolnym konkursie ortograficznym w kategorii klas piątych zostały:

I miejsce Wiktoria Grygiel

II miejsce Magdalena Nowak

III miejsce Sylwia Siedlarska

 

Zwycięzcami w szkolnym konkursie ortograficznym w kategorii klas szóstych zostały:

I miejsce Kamila Kobak

II miejsce Aleksandra Boczar

III miejsce Klaudia Trychta

 

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom dyktanda, przed którymi język polski nie miał tajemnic oraz nauczycielom, którzy dołożyli wszelkich starań w jego sprawny przebieg.

Organizatorzy

Foto


WYCIECZKA DO KINA

 

Dnia 11 kwietnia 2014 r. odbyła się wycieczka autokarowa do kina Helios w Rzeszowie na film pt. „Pan Peabody i Sherman”. Tytułowy pan Peabody to najmądrzejszy pies świata – geniusz, który wynalazł wehikuł czasu. Największym wyzwaniem staje się dla niego nie dokonanie coraz to nowych wynalazków, lecz wychowywanie kilkuletniego chłopca o imieniu Herman, który został powierzony pod jego opiekę.

Gdy Herman łamie obowiązujące reguły i uruchamia wehikuł czasu bez wiedzy pana Peabody, dochodzi do rozerwania czasoprzestrzeni, a co za tym idzie – do pomieszania najważniejszych wydarzeń w historii. Nasi bohaterowie ruszają do wyścigu z czasem: muszą naprawić historię i ocalić przyszłość. Efektem jest wielka przygoda, ogromna dawka humoru i niezapomniana lekcja historii.

W imieniu uczestników wyjazdu dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia naszej wycieczki. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji Szkoły, Rodziców oraz Nauczycieli sprawujących opiekę.

Uczestnicy wyjazdu

Foto


OBCHODY 74. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

ORAZ 4. ROCZNICY TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

 

Dnia 10 kwietnia delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła we Mszy Świętej odprawionej przez ks. proboszcza Jana Cebulaka w 74. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 4. rocznicę tragedii smoleńskiej. Uroczystość upamiętniała ponad 21 tysięcy Polaków zamordowanych i prześladowanych przez sowiecki totalitaryzm w Katyniu, Charkowie, Miednoje - wywiezionych na Syberię, w stepy Kazachstanu. Oddano również hołd tym, którzy w zginęli w 2010 roku pod Smoleńskiem. Zginęło wtedy 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

Następnie uczestnicy nabożeństwa udali się na teren Żywego Pomnika Jana Pawła II, aby tam złożyć kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym te wydarzenia.

W uroczystościach rocznicowych wzięli udział: Pani Maria Przebięda – dyrektor naszej szkoły, Pan Wiesław Tyburowski – nauczyciel historii, a także poczet sztandarowy w składzie: Aleksandra Zięba, Monika Kawalec, Patrycja Kolbusz, Natalia Nowicka, Hubert Krzysztofek, Rafał Sołtys. Swoją obecnością chcieliśmy nie tylko oddać hołd pomordowanym żołnierzom na „nieludzkiej ziemi”, ale również ofiarom tragedii smoleńskiej.

 


„Ci co zaufali Panu odzyskują siły…”.

 

W dniach 06 – 09.04.2014r. mieliśmy okazję uczestniczyć w zorganizowanych w naszym kościele rekolekcjach wielkopostnych. Dzięki nim cała społeczność szkolna ma możliwość, by na nowo odzyskać duchowe siły i uporządkować swoje życie, To czas refleksji, który zatrzymuje nas w ciągłym codziennym rytmie pracy i nauki szkolnej.

Tegoroczny czas zadumy i refleksji pomógł nam przeżyć o. Ryszard - Redemptorysta z Tuchowa. Swoje nauki dla dzieci przeplatał licznym śpiewem, w którym wszyscy - uczniowie i nauczyciele chętnie brali udział. Oczywiście w czasie rekolekcji nie zabrakło również zadań domowych zadawanych przez o. Ryszarda. Jednym z nich było wykonanie serca z wypisanymi imionami członków rodziny, drugie było jeszcze ważniejsze – przytulić swoich rodziców, a rodzice swoje dzieci. Uważam, że to ostatnie zadanie powinno być wykonywane bardzo często, nie tylko z okazji rekolekcji.

Ks. Krzysztof - katecheta

Foto


AKCJA WIELKOPOSTNA „DAR SERCA NA WIELKANOCNY STÓŁ”

 

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest:

Co robisz dla innych?”

- Martin Luther King Jr.

 

Jak co roku w okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy uczniowie naszej szkoły mocno zaangażowali się w akcję charytatywną „Dar serca na wielkanocny stół”. Całymi klasami przynosili i wkładali do specjalnego koszyka trwałe produkty żywieniowe, które później zostały podzielone i przekazane tym rodzinom, które tego najbardziej potrzebowały. Pamiętajmy, że włączenie się w akcję charytatywną ma duże znaczenie w kształtowaniu charakteru szczególnie młodego człowieka.

Wielkie serca Uczniów naszej szkoły oraz ich Rodziców okazały się bardzo wrażliwe. Ilość zgromadzonych darów przerosła najśmielsze oczekiwania organizatora przedsięwzięcia. W szczególny sposób pragnę podziękować wszystkim tym, którzy tak licznie odpowiedzieli na mój apel – Paniom Dyrektor, Nauczycielom oraz Uczniom, a szczególnie ich Rodzicom.

Pani Jola - katechetka

Foto


II MIEJSCE W POWIECIE DĘBICKIM

 

9 kwietnia 2014 r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w IX Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej w Dębicy i zajęły medalowe II miejsce w powiecie dębickim.

Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja języka angielskiego wśród dzieci, jak również rozwijanie sprawności językowych począwszy od słuchania i czytania poprzez mówienie i śpiewanie. Udział w nim umożliwił uczniom przeżycie pozytywnych i konstruktywnych doświadczeń, które w przyszłości sprzyjać będą dalszej nauce tego języka, jak również wdrożą do zdrowego współzawodnictwa.

Naszą szkolę w kategorii solistów reprezentowała Gabrysia Płaziak z klasy IV b. Wykonała ona piosenkę Erica Claptona „Tears In Heaven”. Akompaniowała sobie również na keyboardzie. Za swój występ otrzymała wyróżnienie. Drugi utwór – piosenkę Robbie Wiliamsa i Nicole Kidman „Something Stupie” Gabrysia wykonała w duecie z Martynką Nawracaj z klasy IV c. Dziewczynki za interpretację tej piosenki otrzymały II miejsce w kategorii zespoły, duety. W skład grupy tanecznej wspierającej wokalistki weszły: Monika Trojan, Oliwia Szarek, Alicja Kurcz, Katarzyna Tyburowska, Martyna Samborska oraz Karolina Lechwar. Reprezentację naszej szkoły przygotowały Panie: Ela i Renata oraz Pan Wiesław.

Na sukces naszych reprezentantek złożyła się między innymi: forma przekazu, poprawność językowa utworu, warsztat muzyczny, poczucie rytmu, bogata choreografia, dykcja oraz muzykalność.

Młode wokalistki, jak również grupa taneczna otrzymały dyplomy, nagrody i gadżety ufundowane przez organizatorów. Niezwykle cieszy medalowe miejsce naszych uczennic.

Gratulujemy!

Foto


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

 

Foto


WOKALNY SUKCES ANI

 

W miesiącu marcu bieżącego roku w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy odbył się Przegląd Wokalistów i Zespołów „Śpiewam bo lubię”. Przegląd przebiegał dwuetapowo: najpierw odbyły się eliminacje w miastach powiatowych województwa podkarpackiego, a następnie finał w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. W przeglądzie wzięła udział nasza uczennica Anna Lemek z klasy III. Ania zaśpiewała dwie piosenki: „Na plaży fajnie jest” oraz „Bursztynek”. Na przesłuchaniu w Dębicy zdobyła nominację do finału w kategorii solistów klas 0-III i w dniach 28-29 marca wzięła udział w przesłuchaniach finałowych w Przemyślu. Nie jest to pierwszy sukces Ani. Brała ona udział również w konkursie „Dębica Śpiewa” i tam również znalazła się w gronie finalistów.

Serdecznie gratulujemy naszej Ani i jej Rodzicom!

Foto


PUSZEK W PRZEDSZKOLU

 

We wtorek 25 marca nasz oddział przedszkolny odwiedził Puszek – domowy królik Patrycji. Maluchy mogły poobserwować sympatycznego zwierzaka, ale również wiele się dowiedziały na temat jego hodowli i przyzwyczajeń. Odważne przedszkolaki karmiły królika jabłkiem i marchewką. Ta nietypowa wizyta Puszka sprawiła dzieciom wiele radości i sporo nowego nauczyła.

Oto kilka informacji o naszym czworonożnym gościu. W przeciwieństwie do zająca królik domowy woli kicać. Odzwyczaił się od biegów, skoków. Bardzo nie lubi, kiedy podnosi się go za uszy. Już lepiej chwytać królika za skórę na grzbiecie. Najlepiej jednak przy przenoszeniu podkładać obie ręce pod brzuszek i łapki. Zwierzę w domu - to obowiązek. Króliczą klatkę należy często sprzątać. W ciasnej klatce królikowi jest smutno. Chciałby się czasem pobawić, należy więc wypuszczać go na większą powierzchnię. Trzeba wiedzieć, że króliki są zwierzętami stadnymi. Chętnie zaprzyjaźnią się z człowiekiem, ale potrzebują towarzystwa osobnika swojego gatunku.

Dziękujemy Patrycji, a przede wszystkim jej mamie za wiele cennych informacji na temat tego miłego zwierzaka.

Foto


ZBIÓRKA NAKRĘTEK – WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE

 

Jedną nakrętką nie zapłacimy za zakup wózka inwalidzkiego czy rehabilitacji dla chorej osoby. Uda nam się to jednak, jeśli zbierzemy kilka ton takich odpadów. Gromadzenie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym.

W roku szkolnym 2013/2014, wzorem lat poprzednich, kontynuujemy w naszej szkole to przedsięwzięcie dla kolegi jeżdżącego na wózku. Taka forma pomocy sprawdziła się już w ubiegłych latach. Uczniowie z całej szkoły do zadania podeszli bardzo poważnie, przynosząc codziennie pełne worki plastikowych nakrętek. W tym roku już pierwsza partia została odebrana przez mamę Krzysia, która nie kryła swojego szczęścia i skierowała słowa podziękowania dla wszystkich zaangażowanych. Cieszy fakt, iż w dalszym ciągu nakrętki napełniają worki, co niezwykle motywuje do dalszej pomocy.

Dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom i krewnym, którzy włączyli się w tą niezwykłą akcję w poprzednich latach, jak również w tym roku. Zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły.


SPOTKANIE Z PANIĄ DIETETYK ANNĄ PIOTROWSKĄ

 

Szlachetne zdrowie,

nikt się nie dowie, jako smakujesz,

aż się zepsujesz.

 

Jan Kochanowski

 

19 marca 2014r. uczniowie klas III, IV i V wzięli udział w spotkaniu z Panią Anną Piotrowską – dietetyczką. Pani Anna w ciekawy sposób opowiadała dzieciom o podstawowych zasadach zdrowego odżywiania, uświadamiała ich jak wiele zależy od tego, co i w jakich ilościach spożywają na co dzień. Jej wykładu mogli wysłuchać również rodzice – przedstawiciele szkolnych rad oddziałowych.

Pani dietetyk w swojej prelekcji nawiązywała przede wszystkim do śniadania, jako najważniejszego posiłku dnia. Jeśli rodzice rano bardzo się spieszą, zdrowe oraz wartościowe kanapki mogą być przygotowane poprzedniego dnia wieczorem i przechowywane w lodówce. Następnie podawała przykłady urozmaiconej diety bogatej w białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy oraz sole mineralne. Znalazły się w niej nie tylko owoce i warzywa, ale również ryby, oleje oraz niezastąpione orzechy. W sezonie zimowym zalecała jedzenie kiszonek. Nie można również zapominać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Woda wpływa na funkcjonowanie naszego ciała i umysłu. Nie bez znaczenia w budowaniu naszego zdrowia jest ruch fizyczny na świeżym powietrzu.

Wiele uwagi poświeciła przykładowi sportowców, którzy nie tylko sporo czasu poświęcają na ćwiczenia fizyczne, ale również przestrzegają zdrowej i zbilansowanej diety. Nawiązała także do odpowiedniego zachowania młodych ludzi na lekcjach wychowania fizycznego. Prosiła, aby zawsze dbali nie tylko o siebie, ale i o swoich przeciwników, i zawsze kierowali się zasadą „fair play”.

W życiu powinniśmy się wszyscy szanować, traktować innych tak, jak chcielibyśmy być sami traktowani. Wymagać wiele od siebie, nawet jeśli inni tego nie czynią. Nasze życie jest przecież w naszych rękach, tak wiele zależy od nas samych. Młodzi ludzie stają dzisiaj przed wieloma wymaganiami – wymagają rodzice, nauczyciele, świat wokół i trzeba tym wymaganiom sprostać. Aby mieć na to siłę i energię, trzeba zdrowo jeść i jak najwięcej zażywać ruchu fizycznego.

Pani Anna podsumowała spotkanie rozmawiając indywidualnie z dziećmi, zadając pytania dotyczące omawianych kwestii. Okazało się, że młodzi ludzie wiele wiedzą na temat zdrowego jedzenia i tę wiedzę chcą wcielić w życie.

Na zakończenie spotkania głos zabrała Pani dyrektor Maria Przebięda, która podziękowała Pani dietetyczce za przybycie i bardzo ciekawą prelekcję. Dodała od siebie, iż niezwykle ważna jest świadomość, że rozwój psychofizyczny i emocjonalny dzieci, ich stan zdrowia i pozytywne wyniki w nauce zależą w dużym stopniu od sposobu żywienia. Przy nieprawidłowym odżywianiu nie można w pełni wykorzystać swoich wrodzonych uzdolnień, gdyż nieprawidłowe żywienie odbija się ujemnie na zdolności do koncentracji uwagi oraz zapamiętywaniu.

Foto


POZNAJEMY TAJEMNICE KOPALNI SOLI W BOCHNI

 

14 marca 2014 r. w godzinach popołudniowych uczniowie klas szóstych pod opieką Pni Elżbiety Ryby – Stanek, Pani Agaty Gonet, Pani Małgorzaty Tomaszewskiej i Pani Marii Przewoźnik wyjechali na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni. Oprócz zwiedzenia podziemi kopalni, poznania tajemnic ciężkiej pracy górników dzieci miały również okazję do wypoczynku i spędzenia nocy w niezwykłej solnej scenerii. Znalazły również czas, aby 250 metrów pod ziemią zjechać 140 metrową zjeżdżalnią czy rozegrać mecz towarzyski w piłkę nożną.

Po powrocie do domu w taki sposób wspominały ten wyjazd:

 

„W piątek razem z naszymi wychowawcami pojechaliśmy na wycieczkę do Bochni. Najbardziej tam podobało nam się zwiedzanie kopalni z przewodnikiem oraz atrakcje. Było bardzo śmiesznie gdy wychodziliśmy i wchodziliśmy po 307 schodach. Ta wycieczka była najfajniejsza w naszym życiu nigdy jej nie zapomnimy”.

Kasia i Karolina

 

„Dnia 14 marca 2014r. wyjechaliśmy na wycieczkę do Bochni. Po dotarciu na miejsce, nasza pani zrobiła nam wspólne pamiątkowe zdjęcie. Następnie zakwaterowano nas w miejscu, gdzie mieliśmy spędzić noc. Potem było zwiedzanie kopalni i przejazd podziemną kolejką. Po zwiedzaniu, mieliśmy czas wolny. W kopalni było też boisko do gry w piłkę nożną. Bawiłam się bardzo dobrze. Z chęcią pojechałabym tam jeszcze raz”.

Klaudia

 

„W piątek byliśmy na wycieczce w Bochni. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zjechaliśmy do szybu. Potem poszliśmy odłożyć swoje bagaże do sypialni. Nasz przewodnik przywitał nas słowami „Szczęść Boże”. Później poszliśmy zwiedzać. Najbardziej podobały mi się rzeźby w soli oraz kaplica św. Kingi. Była niezwykle piękna. Bardzo podobały mi się też ściany całe z soli. Myślę, że każdy chciałby tam jeszcze raz jechać”.

Amanda

 

„W ostatni piątek byliśmy na wycieczce w Bochni. Po dotarciu na miejsce zjechaliśmy na głębokość 343 m. Razem z miłym Panem przewodnikiem odbyliśmy ciekawą podróż po kopalni. Najciekawszą dla mnie atrakcją było spanie w komorach pod ziemią. Na to wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością. Chciałabym wybrać się tam jeszcze raz w takim samym składzie.”

Ola

 

„W piątkowe południe wybraliśmy do najstarszej kopalni soli w Bochni. Po przyjeździe na miejsce zjechaliśmy pod powierzchnię ziemi. Na dole czekał na nas już przewodnik. Zaprowadził nas do sypialni. Byliśmy wszyscy podekscytowani. Wyruszyliśmy za panem przewodnikiem. Zwiedziliśmy między innymi kaplicę św. Kingi oraz inne komory. Na ścianach było pełno soli, mogliśmy ją dotykać. Pan przewodnik ciekawie opowiadał. Niestety, czas płynął nieubłaganie i musieliśmy wracać do swoich łóżek. Wszyscy świetnie się bawili, byliśmy w doskonałych humorach. Zjedliśmy kolację i późną porą zmęczeni położyliśmy się do snu. Było bardzo fajnie. Szkoda, że byliśmy tam tak krótko”.

Kamila

 

Foto


SPOTKANIE W LECZNICY ZWIERZĄT

 

Przedszkolaki z naszej szkoły w ramach zajęć o tematyce „Nasze zwierzęta” odwiedziły gabinet weterynaryjny w Brzostku. Tam zostały zapoznane z pracą lekarza. Dzieci miały możliwość oglądania i dotykania kotka domowego, królika oraz małych kurczaków. Poznały również wyposażenie gabinetu weterynaryjnego. Wszystkim się bardzo interesowały i zadawały niezliczoną ilość pytań dotyczących leczenia ulubionych zwierzątek. Maluchy brały udział również w ćwiczeniach praktycznych – sprawdzały przy pomocy słuchawek lekarskich jak bije serce kotka. W nagrodę za tak twórczy udział w żywej lekcji przyrody otrzymały słodycze, książeczki o zwierzętach oraz specjalne ochronne opaski dla swoich czworonożnych ulubieńców.

Opiekunowie przedszkolaków w imieniu swoich podopiecznych składają serdeczne podziękowania Pani Krystynie Kaczce oraz Panu Kazimierzowi Kłękowi – lekarzom weterynarii za serdeczne przyjęcie małych gości oraz przekazane prezenty.

 

Foto


SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS TRZECICH

 

13 marca 2014 roku w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich. Wzięło w nim udział 22 chętnych osób. Głównym celem rywalizacji było szerzenie wśród dzieci nawyków pracy nad poprawnością pisania, rozwijanie logicznego myślenia oraz wyłowienie talentów ortograficznych.

W czasie konkursu uczestnicy musieli między innymi rozwiązać zagadki, rebusy, podpisać obrazki, napisać tytuły bajek, uzupełnić tekst z lukami oraz wykazać się znajomością wielu zasad ortograficznych.

Taka forma pracy nad właściwą pisownią to nie tylko ćwiczenia, czasami uciążliwe, ale przede wszystkim wspaniała zabawa umożliwiająca sprawdzenie swoich możliwości oraz kształtująca w uczniach ducha współzawodnictwa.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - Karolina Grygiel

II miejsce - Jakub Parat

III miejsce - Patrycja Czech

Wyróżnienia otrzymali:

Anna Lemek

Klaudia Czerwińska

Wiktoria Kobak

 

Uczniom gratulujemy osiągniętych wyników. Paniom: Grażynie Maziarz, Anecie Siemionowskiej i Elżbiecie Parat dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz ufundowanie nagród dla uczniów.

Życzymy dalszych sukcesów!

Foto


UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY W GMINNYM TURNIEJU POŻARNICZYM

 

Jak co roku najlepsi młodzi strażacy ze szkół stawali w szranki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozgrywanego pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Eliminacje na szczeblu gminnym odbyły się 10 marca w Domu Kultury w Brzostku. Uczestniczyło w nich po dwóch uczniów z każdej szkoły: podstawowej, gimnazjum i średniej. W tym roku naszą szkołę reprezentowali laureaci eliminacji szkolnych - Martyna Samborska i Rafał Szukała (klasa VI a). Bardzo trudne i podchwytliwe pytania testowe przygotowali oficerowie Państwowej Straży Pożarnej z Dębicy, którzy również przeprowadzili gminne eliminacje. Po poprawie testów i ogłoszeniu wyników okazało się, że nasi uczniowie zajęli 5 miejsce.

Uczestnicy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Brzostku, które wręczał zastępca burmistrza pan Piotr Szczepkowicz. Najserdeczniej gratulujemy młodym strażakom! Czuwaj!

Foto


SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

 

Każdy marzyciel wie, że to zupełnie możliwe

tęsknić za miejscem, w którym się nigdy nie było,

może nawet bardziej niż za rodzinnym miejscem.

Judith Thurman

 

Każdy z nas niewątpliwie chciałby podróżować, aby poznawać świat, przeżyć wiele ciekawych przygód. Jednym ze sposobów realizacji tego marzenia są spotkania z podróżnikiem. Kolejne już takie spotkanie odbyło się w naszej szkole 7 marca, a jego tematem była Republika Południowej Afryki. Podróżnik - pan Samuel Kempski w bardzo ciekawy i barwny sposób przybliżył nam ten pełen sprzeczności i kontrastów, a zarazem bardzo piękny kraj. W swojej prelekcji połączonej z pokazem bogatego materiału fotograficznego przekazał wiele informacji na temat tej części świata oraz masę ciekawostek, sytuacji i zdarzeń, które miały miejsce w czasie trwania wyjazdu. Mieliśmy okazję między innymi odwiedzić wioskę Zulusów, zobaczyć strusie w Oudtshoorn i Wielką Dziurę w Kimberley, a także przekonać się, że Góra Stołowa nie jest wcale płaska jak stół. Był też niesamowity skok na bungee z wysokości ponad 200 metrów i ku naszemu zdziwieniu… pingwiny, które przecież żyją głównie na Antarktydzie.

Dzięki opowieściom pana Samuela chociaż przez chwilę mogliśmy poczuć w wyobraźni powiew gorącego afrykańskiego powietrza i dotknąć chropowatej skóry wielkiego słonia.

Uczniowie oraz wychowawcy klas 0-III składają niezwykle serdeczne podziękowania Dyrekcji szkoły oraz Pani Renacie, dzięki którym możliwe było zorganizowanie spotkania z podróżnikiem.

Foto


AKCJA „BĄDŹ WIDOCZNY PO ZMROKU”

 

6 marca 2014 r. w naszej szkole odbyło się niecodzienne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa. Wzięli w nim udział: Pan Leszek Bieniek – Burmistrz Brzostku oraz przedstawiciele Komedy Powiatowej Policji w Dębicy: komisarz Bożena Lisak, sierż. sztab. Magdalena Baran, sierż. sztab. Jacek Bator, asp. Paweł Wabia, jak również Panie Dyrektor – Maria Przebięda i Aneta Krajewska, nauczyciele, wszystkie dzieci i uczniowie. Wizyta niezwykłych gości była okazją do przekazania informacji i wskazówek dotyczących odpowiedniego, a przede wszystkim bezpiecznego poruszania się na drodze zarówno pieszych, jak i rowerzystów czy kierowców samochodów osobowych.

Wszystkich gości powitała Pani Dyrektor. Przedstawiła główny cel spotkania i poprosiła o zabranie głosu Panią komisarz Bożenę Lisak.

Pani komisarz zwróciła się do małych uczestników ruchu drogowego. Omówiła między innymi zasady przechodzenia pieszego na drugą stronę ulicy, wyposażenie roweru oraz dokumenty potrzebne do poruszania się na rowerze po ulicach, w czasie wycieczek i wypraw. Następną osobą, która zabrała głos był asp. Paweł Wabia również z Komendy Powiatowej Policji. Pan policjant przypomniał uczniom zasady działania sygnalizacji świetlnej, omówił reakcję pieszego i kierowcy na kolor świateł, pokazał w jaki sposób sam ręcznie kieruje ruchem drogowym. Przypomniał również o obowiązku przewożenia małych pasażerów w fotelikach samochodowych. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w tym spotkaniu, zadawali pytania, dzielili się spostrzeżeniami i uwagami. Była to dla nich wspaniała okazja do zaprezentowania swoich wiadomości, podzielenia się nimi z kolegami i koleżankami.

Następnie głos zabrał Burmistrz Brzostku. Opowiedział o współpracy Gminy Brzostek z Komendą Powiatową Policji w Dębicy czego efektem jest organizacja akcji „Bądź widoczny po zmroku”. Poinformował, że każdy uczeń i jego rodzice otrzymają opaskę odblaskową. Stosowanie takich opasek zwiększa bezpieczeństwo pieszego poruszającego się przy drodze, szczególnie podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Widok błyszczącej i połyskującej obręczy na ręce pieszego, rowerzysty czy motorowerzysty uświadamia kierowcy, że musi niezwykle uważać i zachowywać się ostrożnie. Na zakończenie przekazał opaski Paniom Dyrektor.

Taka wizyta z pewnością na długo zapisze się w dziecięcej pamięci. Młodzi ludzie nie tylko uświadomili sobie, że są odpowiedzialni za siebie i swoje bezpieczeństwo, ale będą także zabiegać o bezpieczeństwo swoich rodziców. Przekazane opaski z pewnością będą nosić chętnie, bo zostali do tego odpowiednio zmotywowani.

Dzieci chóralnie podziękowały organizatorom akcji za prelekcję i tak wspominają to spotkanie:

 

„Rower musi być wyposażony w hamulce, dzwonek i światła. Rowerzysta musi mieć kask i ochraniacze”.

Przemek, klasa II a

 

„Piesi oraz rowerzyści powinni nosić opaski odblaskowe, są wtedy bardziej widoczni. Takie opaski trzeba nosić zawsze, ale szczególnie wieczorem. Przechodząc przez pasy należy bardzo uważać”.

Kinga, klasa III c

 

„Od pani policjant dowiedziałam się, że przechodząc przez jezdnię należy popatrzeć najpierw w lewo, potem w prawo, jeszcze raz w lewo. Dowiedziałam się też, że przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy trzeba popatrzeć na sygnalizator świetlny”.

Adrianna, klasa II b

 

Foto


LEKCJA W HISTORYCZNEJ ŚWIĄTYNI

 

Brzostecki kościół parafialny to święte miejsce o wielowiekowej historii. Doskonałe do poznania ponad sześćsetletnich dziejów miasta Brzostek i życia religijnego mieszkańców. Dlatego w tutejszym kościele, 26 lutego, uczniowie klas piątych mieli żywe spotkanie z historią. Niezwykłą lekcję poprowadzili ks. Krzysztof Moszyński i Pan Wiesław Tyburowski. Dzieci dowiedziały się, że w tym miejscu pierwszą drewnianą świątynię wzniesiono już w XIV stuleciu, a dwie kolejne powstawały po pożarach i wojnach w XV i XVII wieku. Wokół tych świątyń też istniał najstarszy cmentarz. W 1814 roku rozebrano stary kościół i rozpoczęto budowę obecnego w stylu neoklasycystycznym. Mija więc 200 lat od tamtych wydarzeń. Dlatego nasza parafialna świątynia skupia w sobie wiele niezbadanych tajemnic i cennych zabytków. Oto w kryptach podziemnych spoczywa niewiadoma liczba fundatorów i dobroczyńców pochowanych jeszcze w czasach staropolskich. Natomiast najcenniejszymi zabytkami są: najstarszy dzwon z 1521 roku; późnorenesansowy ołtarz Świętego Leonarda z około 1600 roku – unikat w skali kraju, przeniesiony z kościoła w Kleciach; ambona i chrzcielnica z XVII wieku; klasycystyczny ołtarz Matki Bożej z połowy XIX stulecia; pseudobarokowy ołtarz główny z początku XX wieku. Wszystkie zabytki są wspaniale odrestaurowane i są świadectwami żywej wiary mieszkańców i dbałości księży proboszczów. To najpełniej przemawia do wyobraźni dzieci.

 

Takie zajęcia były połączeniem lekcji religii oraz historii. Prowadzona była bardzo ciekawie. Najbardziej podobał mi się ołtarz, który miał ponad 400 lat. Ciekawy był też ołtarz główny, składający się z wielu części. Najbardziej zdziwiłam się, kiedy ksiądz Krzysztof opowiadał, że pod nami jest wielu zmarłych ludzi. Lekcja w kościele była bardzo ciekawa i interesująca. Chciałaby jeszcze raz pójść na taką lekcję.

Monika

 

Mnie ta historyczna lekcja bardzo się podobała. Była nietypowa, interesująca i dzięki niej poznałam wiele informacji o naszym kościele. Dowiedziałam się na przykład, że mamy bardzo stary ołtarz i pod posadzką są pochowani ludzie.

Ola

 

Foto


GADY NA PRZYRODZIE

 

25 lutego 2014r. panie uczące przyrody w naszej szkole zorganizowały nietypową lekcję. Na zajęcia otwarte przybyli do nas goście z Krakowa, którzy przywieźli ze sobą „niecodzienne pomoce naukowe”.

Węże wywarły niesamowite wrażenie na uczniach. Dzieci poznały ciekawostki z ich życia i najdziwniejsze cechy charakterystyczne danego gatunku. Dużą atrakcją było też to, że uczniowie mogli niektóre ze zwierząt dotykać, głaskać bądź potrzymać, oczywiście pod okiem ich właścicielki. Przysporzyło to wiele radości, wrażeń i emocji. Zapewne lekcja ta na długo zapadnie w pamięci. Być może doprowadzi do tego, iż rozwiną się zainteresowania przyrodnicze oraz postawy badawcze u małych widzów. Dzięki temu pokazowi obalone zostały mity dotyczące gadów i przełamane stereotypy na ich temat.

A oto, co na temat tej niecodziennej lekcji powiedzieli uczniowie:

 

„Wczoraj w szkole odwiedziła nas Pani, która hoduje węże. Spotkanie odbyło się w sali, gdzie czekały na nas już przygotowane ławki oraz wiklinowe koszyki ze zwierzętami. Gady z rodziny pytonów królewskich wyróżniały się różnobarwnymi kolorami ciał. Każdy był innej wielkości. Najbardziej spodobała mi się Basia, pytonica o ogromnych rozmiarach i pięknym ciele. Prawie wszystkie okazy mogliśmy dotknąć. Ich skóra była sucha i chropowata, ale miła w dotyku. Bardzo mi się podobało. Przełamałam się, ponieważ wcześniej bardzo bałam się węży. Wiele się o nich dowiedziałam i nie żałuję, że w takiej lekcji uczestniczyłam”.

Kamila

 

„W dniu 25 lutego 2014r. przyjechała Pani Magda, która chciała nam pokazać, że węże głównie są niegroźne. Pierwszy wąż miał na imię Julek i nie był on duży. Druga to Mała, a jej imię świadczyło o jej wzroście. Mogliśmy dotknąć Julka. Miał on mokrą skórę. Następne dwa węże – Basia oraz Zosia były ogromne. Zosi nie można było dotknąć, bo mogłaby ugryźć. Ja uważam, że ta żywa lekcja przyrody była bardzo ciekawa”.

Sebastian

 

„Z Krakowa przyjechała do nas Pani Magda, aby przeprowadzić żywą lekcję przyrody. Opowiadała nam jak żyją węże i nawet przywiozła kilka takich jak boa dusiciel i pyton. Miały one ciemne kolory ciała. Pani Magda opowiadała, że mogą one osiągnąć długość ciała nawet do 10 metrów. Jak dotykaliśmy ich ciała, miały suchą i ciepłą skórę. Bardzo fajnie było zapoznać się z takimi zwierzętami”.

Kasia

 

„We wtorek do naszej szkoły przyjechała Pani z prawdziwymi wężami. Opowiadała o nich wiele ciekawostek. Przekonywała nas, że nie są groźne. Niektórych węży mogliśmy dotknąć. Ta lekcja bardzo mi się podobała i sądzę, że nie tylko mnie”.

Marcin

„W dniu 25.02.2014 r. przyjechała Pani, która zajmuje się hodowlą węży. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na ich temat. Wielka atrakcją w tych zajęciach otwartych była możliwość dotknięcia węża. Taka lekcja na długo pozostanie mi w pamięci. Chciałabym przeżyć coś takiego jeszcze raz”.

Julka

 

„Wczoraj odwiedziła nas Pani Magda z Krakowa, która przywiozła węże i przeprowadziła ciekawe zajęcia. Mogliśmy na nich dotknąć tych niesamowitych gadów. Razem z Panią obalaliśmy mity, w które wcześniej wierzyliśmy na temat węży. Dowiedzieliśmy się także jak można opiekować się tymi stworzeniami. Bardzo podobała mi się taka lekcja i chciałabym, aby było ich więcej”.

Ola

 

Foto


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I MY TEŻ

 

Na początku roku szkolnego 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości jak ważne jest głośne czytanie dzieciom od najmłodszych lat. Zgłosiliśmy się do udziału w kampanii głównie po to, aby rozwijać zainteresowania czytelnicze wśród dzieci, zaszczepić w nich miłość do książek, rozwinąć wyobraźnię i słownictwo. Pragnęliśmy także, aby rodzice poprzez głośne i systematyczne czytanie swoim pociechom jeszcze bardziej wzmacniali wspólną wieź, prowadzili przez zaczarowany świat niezwykłych opowieści.

Nasze działania rozpoczęliśmy od zachęcenia rodziców do udziału w akcji (wrzesień). W październiku zaczęli odwiedzać nas chętni rodzice oraz dziadkowie, którzy głośnym czytaniem w klasach dawali dobry przykład do naśladowania. Grudniowe imieniny Mikołaja stały się okazją do bliższego spotkania z tytułowym bohaterem serii książek Jean-Jacques Sempégo i René Gościnnego. Ucharakteryzowany specjalnie na tę okazję Kuba z klasy czwartej czytał głośno swoim młodszym kolegom i koleżankom przygody niesfornego Mikołajka.

W styczniu klasy drugie postanowiły zorganizować wernisaż prac dziecięcych inspirowanych poznanymi opowieściami, a w lutym drugoklasiści wzięli również udział w międzyklasowym konkursie czytelniczym „Kubuś Puchatek i przyjaciele”. Wszyscy uczestnicy wykazali się świetną znajomością przygód sympatycznego misia, potwierdzając tym sam, że czytanie książek jest wspaniałą zabawą i rozrywką. Realizując założenia programu nawiązaliśmy również prężniejszą współpracę z Publiczną Biblioteką w Brzostku, którą odwiedzaliśmy całymi klasami. Najmłodsze dzieci poznawały pomieszczenia biblioteczne oraz z ogromną ciekawością wysłuchiwały opowieści czytanych przez pracującą tam Panią Marię Kawalec. W miesiącu marcu z okazji Dnia Kobiet zamierzamy zorganizować wystawę książek napisanych właśnie przez kobiety.

Większość dotychczasowych działań na stałe wpisała się już do harmonogramu imprez szkolnych (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, tydzień głośnego czytania, głośne czytanie w bibliotece szkolnej i na świetlicy). Dotychczasowy udział szkoły w akcji sprawił, że dzieci chętniej sięgają po książki, aby wzbogacać swoją wiedzę i rozwijać wyobraźnię. Nasza szkolna biblioteka już odnotowała znaczy wzrost wypożyczanych pozycji książkowych.

Foto


KONKURS CZYTELNICZY „KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE”

 

„Kubuś Puchatek” Alana Aleksandra Milne to książka, po którą chętnie sięgają dorośli i dzieci. Opowiada o przygodach małego sympatycznego misia oraz jego przyjaciół mieszkających w Stumilowym Lesie. Jest to lektura ponadczasowa, której treść i sposób narracji dostarczają czytelnikowi wspaniałej rozrywki i wzruszeń.

W naszej szkole corocznie uczniowie klas drugich biorą udział w konkursie mającym na celu sprawdzenie znajomości treści lektury. Również i w tym roku drugoklasiści po samodzielnym przeczytaniu książki, przystąpili do zmagań konkursowych. W pierwszym etapie wszyscy uczniowie rozwiązywali test wyboru, a do drugiej tury przeszli ci, którym udało się zdobyć wymaganą liczbę punktów. Wypieki na buziach uczestników świadczyły o dużych emocjach, ale dzieci z niełatwymi wcale zadaniami poradziły sobie znakomicie.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 20 lutego. Na wstępie Pani Dyrektor Maria Przebięda wyraziła słowa uznania dla drugoklasistów za piękne prace konkursowe i osiągnięte wyniki. Słowa uznania skierowała także do organizatorek zmagań Pani Ewy Foryś i Pani Małgorzaty Tomaszewskiej. Podkreśliła również ogromne znaczenie czytania książek w poznawaniu otaczającego świata i rozwijaniu wyobraźni. Następnie Panie Dyrektor wręczyły dzieciom nagrody książkowe i dyplomy.

Ulubiony przysmak Kubusia Puchatka to słodki miodek, więc dla grona jego nowych przyjaciół były też pyszne cukierki.

Uczestnictwo w konkursie czytelniczym „Kubuś Puchatek i przyjaciele” to niezapomniane przeżycie dla wszystkich jego uczestników.

Foto


MALUCHY W BIBLIOTECE

 

W ramach kampanii społecznej „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” oddziały przedszkolne oraz Akademia Malucha udały się z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku.

Pani bibliotekarka bardzo ciepło przyjęła małych gości i oprowadziła ich po pomieszczeniach bibliotecznych. Przypomniała o tym, że książki należy szanować i zachęcała do czytania bajek. Przedszkolaki wysłuchały również pasjonującego opowiadania o misiach. Dużą atrakcją były jednak same książki, szczególnie te różnych rozmiarów i różnej wagi.

Kontakt z książką, czytanie bajek i opowiadań ma bardzo ważne znaczenie. Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku buduje, a następnie wzmacnia więź między dzieckiem i dorosłym, kształtuje zdrowie emocjonalne oraz rozwija wyobraźnię i słownictwo najpierw bierne potem czynne. Potrafi również uczyć myślenia i kreatywności, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i budzi pozytywne interakcje. Zachęca do stałego kontaktu z książką oraz uczy właściwych postaw moralnych i społecznych.

Foto


TEN SPEKTAKL NA DŁUGO POZOSTANIE W PAMIĘCI …

 

19 lutego 2014 r. uczniowie klas czwartych uczestniczyli w wycieczce do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Wraz z opiekunami obejrzeli niezwykle wzruszający, pełen humoru i ciepła spektakl pt. „Tajemniczy ogród”. Sztuka ta jest sceniczną adaptacją powieści o tym samym tytule autorstwa angielskiej pisarki Frances Hodgson Burnett. Akcja dzieła toczy się w XIX-wiecznej Anglii. Opowiada o losach rozpieszczonej sieroty, Mary Lennox, która po śmierci rodziców zamieszkała u bogatego, ale pełnego goryczy zdziwaczałego wuja. Jeszcze dziwniejszy jest jego dom, w którym często rozlega się czyjś płacz i znajdujący się w pobliżu domu ogród, do którego nikomu nie wolno wchodzić. Mary postanawia jednak odkryć przyczynę płaczu i dostać się do wnętrza tajemniczego ogrodu… Pojawienie się dziewczynki w ponurym domu na wrzosowisku odmienia życie jego mieszkańców.

„Tajemniczy ogród” okazał się wzruszającą i ponadczasową opowieścią o mocy przyjaźni, a także o wszechpotężnej sile przyrody i uzdrowicielskiej mocy kontaktu człowieka z naturą. Młodej publiczności spodobała się nie tylko wartościowa fabuła, ale i jej artystyczna oprawa oraz wiarygodna i przekonywująca gra aktorska. W spektaklu było trochę strasznie, trochę śmiesznie, bardzo tajemniczo, ale nade wszystko nie brak w nim było emocji i wzruszeń przemawiających do wszystkich bez względu na wiek. Wizyta w teatrze stała się doskonałą okazją do rozbudzenia zainteresowań uczniów sztuką sceniczną, przygotowaniem ich do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, a także pogłębienia znajomości wartościowego dzieła literackiego. „Tajemniczy ogród” to uroczy spektakl, który polecamy wszystkim…

Foto


ZABAWA KARNAWAŁOWA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

„Był to poniedziałek. Poszłyśmy z koleżankami na świetlicę po skończonych lekcjach. Odbywał się tam bal. Było bardzo dużo przebranych w stroje dzieci. Wszyscy bawili się wspaniale, miały miejsce różne konkursy. Pierwszy konkurs polegał na tym, że koleżanka lub kolega trzymał jabłko na sznurku i trzeba było ugryźć jak najwięcej kęsów. Po krótkiej przerwie odbyły się inne zabawy np.: balonowa rywalizacja i szalony pociąg. Był to wspaniały poniedziałkowy bal karnawałowy”.

Julia, klasa III c

 

„Bal karnawałowy na świetlicy by bardzo fajny i zabawny. Były także konkursy z nagrodami, a przede wszystkim zabawy i tańce. Cały bal był wspaniały i każdy z nas był uśmiechnięty i zadowolony”.

Wiktoria, klasa III c

 

„Na świetlicowym balu byłam przebrana za babuleńkę. Były tam różne konkursy i konkurencje grupowe. Wszyscy mieli piękne i kolorowe stroje. Tańczyliśmy przy bardzo fajnej muzyce. Bardzo podobało mi się kręcenie hula hopem na ręce. Na balu było super”.

Karolina, klasa III a

 

„Na balu karnawałowym najbardziej podobała mi się zabawa z balonikami. Przebrana byłam za wróżkę bez skrzydeł i miałam niebieską sukienkę. Uwielbiam chodzić na takie bale, ponieważ są super zabawy”.

Ania, klasa IIIa

Foto


WYCIECZKA DO TEATRU

 

W środę 12 lutego przed naszą szkołę zajechały aż trzy autokary. To znak, że dzieci w tym dniu jadą na wycieczkę. Rzeczywiście, uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich zebrali się wraz z rodzicami na szkolnym holu w oczekiwaniu na wyjazd do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Pomimo pochmurnej pogody, humory wszystkim dopisywały. Po sprawdzeniu obecności i krótkim pożegnaniu z rodzicami, autobusy ruszyły w drogę. Z Brzostku do Tarnowa nie jest daleko, więc w niecałą godzinę byliśmy już na miejscu. Chociaż kanapek, ciastek i innych smakołyków niektórym zostało jeszcze dużo, to plecaki z jedzeniem zostawiliśmy w autokarze. Wiemy przecież, że do teatru jedzenia zabierać nie wypada.

Sztuka pt. „Lokomotywa” wszystkich nas po prostu zachwyciła! Na scenie, która na czas przedstawienia zamieniła się w plac zabaw, pojawiały się kolejno postacie zamieszkujące karty klasyki literatury dziecięcej. Szalona lokomotywa przywiozła między innymi Kaczkę Dziwaczkę, Słonia Trąbalskiego, Pchłę Szachrajkę, Pawła i Gawła, Stefka Burczymuchę i wiele innych postaci z utworów Brzechwy, Tuwima , Fredry czy Konopnickiej. Każdą scenę, odegraną mistrzowsko przez aktorów w pięknej scenografii i oprawie muzycznej, widownia nagradzała brawami. Po spektaklu dzieci mówiły, że „było super”! Do teatru w Tarnowie z pewnością jeszcze pojedziemy. Naprawdę warto.

Foto


SMACZNE ZAJĘCIA

 

7 lutego 2014 r. przedszkolaki z naszej szkoły wyruszyły w podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Przebrani w specjalnie dla nich uszyte fartuszki i kucharskie czapki brali udział w niezwykłych kulinarnych zajęciach. Oddziały przedszkolne postanowiły przygotować pyszne i pożywne soki owocowe oraz smaczne kanapki, a najmłodsi z Akademii Malucha przyrządziły sałatkę owocową.

Podczas warsztatów kulinarnych dzieci mogły czerpać radość ze wspólnego przygotowania potraw, rozmów o jedzeniu oraz rozwinęły nawyk racjonalnego i zdrowego odżywiania się. Zajęcia miały również na celu przypomnienie zasad higieny obowiązujących podczas przygotowania i spożywania posiłków.

Zdrowe oraz przepyszne soki i przekąski wszystkim „młodym kucharzom” bardzo smakowały, a radości z ich przygotowania i późniejszego spożywania było mnóstwo.

Foto


SZKOLNY ETAP KONKURSU „MŁODY MATEMATYK”

 

5 lutego 2014 r. w naszej placówce odbył się szkolny etap XII Rzeszowskiego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych „Młody Matematyk”. Jego celem było głównie popularyzowanie wiedzy i umiejętności matematycznych oraz motywowanie uzdolnionych pasjonatów do rozwijania swoich uzdolnień. Tematyka zmagań obejmowała głównie działania związane z liczbami, własnościami figur oraz łamigłówki i zadania logiczne, jak również zastosowanie matematyki w praktyce.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas szóstych. Troje z nich uzyskało 75% poprawnych odpowiedzi, przez co zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Laureatami szkolnego etapu zostali: Dominik Sobczyk, Karolina Szybist oraz Marcin Kolbusz.

Gratulujemy Młodym Matematykom i życzymy dalszych sukcesów!


FERIE ZIMOWE 20-31.01.2014 r.

Bezpieczne ferie

 

Harmonogram zajęć podczas ferii


HERBATKA DLA BABCI I DZIADKA

 

„Moja Babcia chętnie co dzień opowiada bajki,

a mój Dziadziuś na dobranoc śpiewa kołysanki.

Bardzo lubię słuchać baśni,

Dziadziu głos ma bardzo miły

i dlatego Dziadka, Babcię Kocham z całej siły.”

 

17 stycznia 2014 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły uroczyście obchodzili Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji przygotowali inscenizację pt. „Herbatka dla Babci i Dziadka”. Zaprosili na nią szanownych Gości, których w ciepłych słowach, w imieniu Pani Dyrektor Anety Krajewskiej, Wychowawców – Pani Cecylii Świątkowskiej, Pani Elżbiety Czai, Pani Barbary Samborskiej, Pani Edyty Olszowy, Pani Agaty Darłak powitała Pani Maria Przebięda – Dyrektor Szkoły.

Podczas programu Dziadkowie i Babcie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role – recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Dzieci zaprezentowały również talenty taneczne – przebojowo zatańczyły takie tańce, jak: „Spacer Babci i Dziadka”, „Sałatkę Owocową”, „Taniec w Kapeluszach”, tango oraz wyliczankę.

Wspaniale wystąpił Mikołaj, który wcielił się w rolę dziadka i przeprowadził krótki dialog z wnukami ukazując różnicę w wychowaniu dawniej i dziś. Na koniec części artystycznej dzieci złożyły zaproszonym Gościom życzenia, po czym odśpiewały gromkie „Sto lat”. Następnie obdarowali swoich ukochanych Dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami. Ten szczególny dzień nie mógł obyć się także bez słodkiego poczęstunku.

Babcia i Dziadek to dla dzieci niezwykle ważne osoby, o czym świadczy ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie występu oraz łzy wzruszenia w oczach Dziadków podczas organizowanego spotkania. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, a wnuki poprzez występy mogły wyrazić swoje najszczersze uczucia oraz podziękować za trud wkładany w ich codzienne wychowanie.

W imieniu zaproszonych Gości i własnym Babcia Danusia podziękowała dzieciom, nauczycielom i dyrekcji za przepiękną część artystyczną i trud włożony w przygotowanie tej akademii. Życzyła wszystkim zebranym zdrowego i szczęśliwego 2014 roku. Miłym upominkiem dla maluchów były słodycze przyniesione przez Babcię Danusię i Babcię Jasię.

Na zakończenie uroczystości Dziadkowie zostali zaproszeni do wspólnych pamiątkowych fotografii, które im będą przypominały te miłe chwile spędzone w szkole.

Foto


ZABAWA CHOINKOWA

 

Karnawał to czas radości i rozrywki. Świetną okazją do tańca jest niewątpliwie zabawa choinkowa, która w naszej szkole odbyła się w czwartek 16 stycznia. Na ten dzień czekali z wielką niecierpliwością zwłaszcza młodsi uczniowie, którzy przygotowali ciekawe kostiumy karnawałowe. Już od samego rana na szkolnych korytarzach można było spotkać księżniczki, biedronki, wróżki i barwne motyle. Nie zabrakło też odważnych Batmanów, Spidermanów oraz wiele innych postaci. Młodsze dzieci bawiły się na dużej sali gimnastycznej pod kierunkiem wodzireja, który uczył najmodniejszych w tym sezonie tańców i przygotował ciekawe konkursy. Uczniowie z klas IV-VI woleli dyskotekę na sali „basenowej” przy muzyce proponowanej przez didżejów z klasy VI b. Aby nie zabrakło sił do tańca, dzieci otrzymały słodki poczęstunek. Ten dzień w szkole minął wszystkim bardzo szybko i był z pewnością niezapomnianym przeżyciem.

Uczniowie są bardzo wdzięczni Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom za zorganizowanie zabawy i wiele miłych niespodzianek.

Foto


XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

W minioną niedzielę, 12 stycznia tradycyjnie jak co roku wzięliśmy udział w XXII już Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem kwestowaliśmy na rzecz zakupu specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Już od godziny 15.00 w Domu Kultury zebrana publiczność mogła zobaczyć przedstawicieli poszczególnych przedszkoli i szkół z terenu gminy Brzostek. Mali artyści recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz prezentowali swoje umiejętności taneczne.

Mimo niesprzyjającej aury za oknem i niedzieli zachęcającej do leniuchowania ponad 40 uczniów naszej placówki przybyło, aby swoim talentem wspomóc akcję Jurka Owsiaka. Nasza szkoła zaprezentowała się w pięciu tańcach oraz dwóch piosenkach. Był to gorący czas dla rodziców i nauczycieli, którzy zapewnili dzieciom transport oraz opiekę.

Panie Dyrektor Maria Przebięda i Aneta Krajewska składają serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności wszystkim Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wasza bezinteresowna pomoc, życzliwość i wsparcie na pewno popłynęły wraz z „Światełkiem do Nieba”.

Foto


POŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE

 

10 stycznia 2014 roku był w naszej szkole dniem szczególnie uroczystym. Tego popołudnia na wspólnym kolędowaniu spotkali się przedstawiciele rad oddziałowych z poszczególnych klas, dyrekcja oraz wychowawcy.

Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor Maria Przebięda kierując do Rodziców życzenia noworoczne oraz ciepłe słowa pełne uznania za ich trud wychowawczy. Następnie zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą najważniejsze wydarzenia pierwszego semestru roku szkolnego 2013/2014. Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego w imieniu Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli i wychowawców podziękowała Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie wszystkich uroczystości szkolnych.

Po prezentacji dorobku szkoły dzieci przedstawiły jasełka, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Mimo, iż młodzi aktorzy zeszli już ze sceny, Rodzice pozostali z wychowawcami. Mieli wtedy okazję porozmawiać o życiu klasy i szkoły.

Wspólne kolędowanie zapisało się na stałe w kalendarzu uroczystości szkolnych. Wskazuje, że jesteśmy jedną wielką wspólnotą, która w zabieganym świecie potrafi na chwilę przystanąć, spotkać się ze sobą, podzielić spostrzeżeniami, wyciszyć się.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za przybycie. Spotkanie nam wszystkim sprawiło wiele radości, a w szczególności dzieciom, które bardzo się starały, aby wypaść jak najlepiej. Największą pochwałą były dla nich słowa uznania płynące z ust dorosłych.

Foto


PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Arkusz sprawdzianu

 

Foto


KOLĘDOWALI DLA KONGIJSKICH DZIECI

 

To już po raz szesnasty pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego, uczniowie naszej szkoły, jako Misyjni Kolędnicy po uroczystym błogosławieństwie rozpoczęli w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia kolędowanie. Celem tegorocznej misji była duchowa solidarność i pomoc materialna dla kongijskich dzieci. Chodząc od domu do domu dzieci przedstawiały scenkę bożonarodzeniową, mówiącą także o trudnej sytuacji rówieśników z Konga. Wiemy, że oprócz wielu radości ich codzienna rzeczywistość nacechowana jest wieloma problemami i wyzwaniami. Przede wszystkim problem wojny, problem lokalnych konfliktów zakłóca radosne życie kongijskich dzieci. Razem z przyjmującymi ich mieszkańcami śpiewali kolędy i kwestowali. W dowód wdzięczności za przyjęcie i złożone ofiary, pozostawiono w odwiedzanych domach okolicznościowe pamiątki.

Kolędnikom za podjęty trud kolędowania, Rodzicom którzy z bardzo dużym zaangażowaniem włączyli się w przebieg akcji, Dyrekcji Szkoły, Ks. Proboszczowi i brzosteckim Kapłanom oraz Parafianom za zrozumienie potrzeb misji i złożone ofiary do misyjnej skarbonki składam serdeczne "BÓG ZAPŁAĆ" .

Katechetka Jolanta Synowiecka

 

FotoPACZKA, KTÓRA WCIĄGA I ODMIENIA ŻYCIE

 

Podobnie jak w latach poprzednich również i w tym roku cała społeczność naszej szkoły przyłączyła się do świątecznej akcji pod hasłem „Szlachetna Paczka”. Poprzez takie działania budujemy świat, w którym ludzie są na siebie otwarci i życzliwi.

Serdeczne podziękowania należą się Uczniom, którzy z wielka wrażliwością, całymi klasami razem ze swymi Wychowawcami włączyli się w akcję. Ogromne wsparcie płynęło także od Rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników. Szczególne słowa uznania kierujemy do Pani Joli – katechetki, która koordynowała całe przedsięwzięcie.

 

Drodzy Darczyńcy!

W imieniu obdarowanych „Szlachetną Paczką” składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy mieli wielkie oraz szczere serca i okazali swoją niebywałą hojność. Tym, którzy podzielili się nawet najdrobniejszą rzeczą. Wasze ogromne zaangażowanie to wielkie świadectwo miłości. Okazywana pomoc sprawiła nam wiele radości – był to dar wrażliwości, zainteresowania i dawania nadziei. Serdecznie Wam za to dziękujemy.

Obdarowani

Foto


ZAJĘCIA OTWARTE „RADY NA NASZE ODPADY”

 

19 grudnia w oddziałach zerowych naszej szkoły odbyły się niezwykłe zajęcia prowadzone przez Panią Monikę – pracownika Urzędu Miasta w Brzostku pod tytułem „Rady na nasze odpady”.

Prowadząca w pogadance z przedszkolakami opowiadała, po co muszą sortować śmieci i jakie są skutki ich nie segregowania. Pokazała kolorowe worki przeznaczone do każdego rodzaju odpadów. Później dzieci same dokonywały segregacji. Następnie przedszkolaki układały puzzle, kolorowały obrazki oraz rozwiązywały rebusy i zagadki tematycznie związane z segregacją i recyklingiem.

Na zakończenie wizyty Pani Monika zorganizowała wystawę prac dziecięcych oraz słodyczami nagrodziła trud i wiedzę przedszkolaków. Podarowała również młodym miłośnikom przyrody książkę „Akademia ekologii”, piękne gry dydaktyczne oraz układanki.

Jesteśmy pewni, że tak przeprowadzone zajęcia z pewnością doprowadzą do tego, iż nasi najmłodsi będą wiedzieli, jak powinno się dbać o środowisko naturalne.

Foto


NA BASENIE FAJNIE JEST!

 

Uczniowie naszej szkoły korzystają z różnych form rekreacji ruchowej – jednym z nich są zajęcia na basenie. W dniu 17 grudnia autobus pełen naszych roześmianych dzieci ze starszych klas zajechał na parking krytego basenu w Jaśle. W obiekcie tym uczniowie mieli lekcję z nauki pływania, którą prowadzili tamtejsi instruktorzy. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – dla początkujących i zaawansowanych. Po 45 minutach nauki uczniowie mieli kwadrans na zabawy rekreacyjne i korzystanie z wodnych atrakcji. Wszyscy byli zmęczeni, ale bardzo radośni i pytali: Kiedy będzie następny wyjazd, bo na basenie fajnie jest!

W imieniu uczestników wyjazdu dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia naszej wycieczki. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji Szkoły, Rodziców oraz Nauczycieli sprawujących opiekę.

Uczestnicy wyjazdu

Foto


GDZIE JEST NASZE BETLEJEM...

 

W klimacie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec 18 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne pt. „Jedna nas radość łączy i wesele. Śpiewamy Ci Jezu z ochotą i śmiele”.

W przedstawieniu uczniowie poprzez prezentowanie wierszy, śpiew kolęd, tańce i odgrywanie scenek rodzajowych przypomnieli oraz uczcili Wielką Tajemnicę Bożego Narodzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat.

Niezwykle przejęci mali aktorzy, w barwnych strojach, przy pięknej świątecznej dekoracji, w kolejnych odsłonach przedstawienia wspominali Cud Świątecznej Nocy. U maleńkiego Jezuska zjawili się nie tylko Pasterze i Trzej Królowie, ale również Hawajki, Indianie, Meksykanie i rodowici Krakowiacy. Nowonarodzony gościł także u siebie postacie znane z czytanych bajek i baśni – Dziewczynkę z zapałkami, Jasia i Małgosię, Czerwonego Kapturka, Calineczkę, Kopciuszka, Śpiącą Królewnę z krasnoludkami i Pszczółkę Maję. Nie zabrakło także Rybaka ze złotą rybką, Brzydkiego Kaczątka czy Sierotki Marysi. Wszyscy oni przynosili do żłóbka Jezusa swoje podarunki oraz ofiarowali Mu wiersz lub piosenkę.

Snując głębokie refleksje nad Wielką Tajemnicą Narodzenia Jezusa Chrystusa, można było zauważyć u widzów ukradkiem wycierane łzy i głębokie wzruszenie.

Występy dzieci zachęciły zebranych do wspólnego kolędowania oraz zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Na zakończenie na scenie zgromadzili się przewodniczący poszczególnych klas, którzy otrzymali pobłogosławione opłatki, aby podzielić się nimi z wychowawcami, koleżankami i kolegami.

Foto


WYCIECZKA DO KINA „HELIOS”

 

11 grudnia 2013r. uczniowie klas drugich wraz ze swoimi opiekunami udali się na wycieczkę do Rzeszowa. Celem wyjazdu było obejrzenie w kinie „Helios” filmu Walta Disneya „Kraina lodu”.

Już dzień wcześniej dzieci były bardzo ucieszone planowaną wyprawą. Pytaniom i ustaleniom nie było końca. Czy film będzie animowany i z efektami 3D? Czy autobus będzie ładny i duży? No i oczywiście ważne pytanie- czy podczas seansu można coś zjeść?

Punktualnie o godzinie 8.00 przed naszą szkołę zajechał autobus wycieczkowy – na szczęście ładny i duży. Wszyscy zajęli miejsca, pomachali rodzicom na pożegnanie i w drogę. Film „Kraina lodu” z pewnością nikogo nie rozczarował. Jest to zapierająca dech w piersiach komedia przygodowa inspirowana baśnią Hansa Christiana Andersena „Królowa śniegu”. Opowiada perypetie sympatycznej księżniczki Anny, która wyrusza na wielką wyprawę w poszukiwaniu swojej siostry. Niezwykłe efekty wizualne, piękna muzyka i zabawne przygody głównych bohaterów sprawiły, że dzieciom i dorosłym film się podobał.

Drugoklasiści wrócili do szkoły bardzo zadowoleni z wyjazdu. Wszystkim wycieczka po „Krainie lodu” upłynęła w bardzo miłej atmosferze.

Uczestnicy wyprawy do kina „Helios” składają niezwykle serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom, dzięki którym możliwa była organizacja tej wycieczki.

Uczestnicy wycieczki


SUKCES KAROLINY

 

Uczennica naszej szkoły – Karolina Lechwar został laureatką konkursu literackiego i udowodniła, że „O odpadach pisać wypada”. Organizatorem projektu był Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Przedmiotem zmagań było napisanie wiersza o tematyce związanej z ochroną środowiska, segregacją odpadów i możliwością wykorzystania surowców wtórnych.

9 grudnia w Jasielskim Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród z udziałem Burmistrzów i Wojtów z terenu 20 Gmin Związku. Pan Leszek Bieniek – Burmistrz Brzostku osobiście gratulował laureatom i nauczycielom oraz wręczał cenne nagrody wyróżnionym uczniom z naszej gminy. Jednocześnie każda ze szkół otrzymała plansze edukacyjne o tematyce przyrodniczej.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

A oto nagrodzona praca Karoliny


Foto


DOMINIK SOBCZYK – FINALISTA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI

ORGANIZOWANEGO PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy VI b Dominik Sobczyk został finalistą konkursu przedmiotowego z matematyki. Uczeń wykazał się dużą wiedzą znacznie wykraczającą poza materiał szkoły podstawowej. Na przyswojenie nowych wiadomości poświęcił wiele czasu wolnego, co przyniosło oczekiwane rezultaty.

Gratulujemy Dominikowi, Nauczycielom i Rodzicom!

Życzymy dalszych sukcesów naukowych!


MIKOŁAJ ŚWIĘTY DO NAS PRZYCHODZI I NIESIE PREZENTY

Foto


NIEZWYKŁE SPOTKANIE

GÓRNIK W AKADEMII MALUCHA

 

Imieniny św. Barbary – patronki górników stały się okazją do zaproszenia 5 grudnia 2013r. do naszego przedszkola Pana Józefa Lewiarza – przedstawiciela firmy Exalo Dribling.

Pan górnik spotkanie z dziećmi rozpoczął od prezentacji firmy, swojej pracy. Zaprezentował także galowy strój. Przedszkolakom najbardziej podobała się czapka z pięknym pióropuszem, a nasz gość omówił, kto nosi nakrycie głowy z pióropuszem białym, kto z zielonym, czarnym lub czerwonym. Wyjaśnił także, dlaczego święto górników nazywane jest „Barbórką”. Dzieci podziwiały szablę, którą otrzymać można za specjalne zasługi. Słuchały opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy w kopalni, górniczych zwyczajach.

Na zakończenie wizyty maluchy podziękowały Panu górnikowi za bardzo ciekawe i pełne wrażeń spotkanie oraz złożyły życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Foto


POWIATOWI LIDERZY SPORTU Z BRZOSTKU

 

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” to organizacja pożytku publicznego, która już od 5 lat działa na rzecz oświaty, edukacji i nauki. Wspiera również działania innowacyjne na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, europeistyki, przedsiębiorczości i sportu.

Realizując zadania statutowe i mając na uwadze znaczenie sportu w edukacji zdrowotnej, członkowie Stowarzyszenia podjęli się organizacji „Podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z gminy Brzostek za 2013 rok – sukcesy powiatowe”. Spotkanie miało miejsce 3 grudnia 2013r. w naszej szkole. Na uroczystość przybyli młodzi sportowcy i ich opiekunowie. Nie zabrakło również dyrektorów szkół. Sukcesy w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce, Powiatowym Biegu Niepodległości, Powiatowym Turnieju ASP Wisłoka, Powiatowym Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska odnieśli: Gimnazjum w Brzostku – Kacper Janiga, Albert Stasiak, Piotr Nawracaj, Wiktor Janiga, Natalia Staniszewska, Monika Stawarz, Julianna Wojdyła, Jan Tyburowski, Patryk Machaj, Dawid Strojek, Mateusz Sobczyk, Tomasz Juda, Kacper Szymański, Bartosz Orzech, Paweł Paściak, Piotr Samborski, Mateusz Wójcik, Paweł Gwiżdż. Gimnazjum z Siedlisk-Bogusz – Małgorzata Dziedzic, Grzegorz Kocaba, Paweł Gąsior. Szkoła Podstawowa w Brzostku – Hubert Krzysztofek, Rafał Sołtys, Szymon Szarek, Wiktor Wojdyła, Karol Zastawny, Dawid Szybist, Piotr Wójcik.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Pani Grażyna Maziarz – Prezes Stowarzyszenia, która w kilku ciepłych słowach powitała zaproszonych Gości. Następnie młodzi sportowcy, przy dźwiękach fanfar, zostali uhonorowani pięknymi medalami i otrzymali „Mistrzowskie Dyplomy” jako dowód uznania za odniesione sukcesy. Wyróżnieni przez Prezesa Stowarzyszenia nauczyciele wychowania fizycznego to: Magdalena Machaj – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, Józef Prokuski – Zespół Szkół w Siedliskach- Bogusz oraz Elżbieta Ryba-Stanek, Urszula Kolbusz i Wiktor Wójtowicz z naszej Szkoły.

Podziękowania za wzorowe wspieranie szkolnego sportu otrzymali następujący dyrektorzy: Jacek Berek, Krystyna Zdziarska z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, Stanisław Wójtowicz, Krzysztof Dziedzic z Zespołu Szkół w Siedliskach – Bogusz oraz Maria Przebięda i Aneta Krajewska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku.

Po ceremonii wręczenia medali, dyplomów i podziękowań głos zabrali Panowie– Dyrektorzy z Siedlisk – Bogusz. Nie szczędzili oni słów uznania dla wysiłku i ciężkiej pracy młodych sportowców i ich nauczycieli. Uczniom podarowali słodkości. Jako kolejny głos zabrał Dyrektor Gimnazjum w Brzostku. Skierował słowa uznania do Stowarzyszenia i laureatów oraz ich trenerów.

Następnie głos zabrała Pani Maria Przebięda. Pogratulowała mistrzom sportu, stwierdziła, iż ich zdolności poparte są także ogromnym wysiłkiem i samozaparciem. Podkreśliła, że swoją pracą, determinacją, zdolnościami i intelektem można wygrać nawet z biblijnym Goliatem. Gratulowała także nauczycielom-pasjonatom, którzy nie tylko potrafią zagrzewać do walki, ale też opracowywać perfekcyjnie taktykę gry.

Na zakończenie Pani Prezes Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” pogratulowała wszystkim, którzy rozsławili brzostecki sport na szczeblu powiatowym. Życzyła im sił i zdrowia, by zawsze stawali na najwyższym podium.

Foto


PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTÓW

 

Każde dziecko rozpoczynające naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej z niecierpliwością czeka na moment, gdy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Ta uroczysta chwila poprzedzona jest wytężoną pracą – pierwszaki uczą się trudnej sztuki pisania i czytania, poznają nowych kolegów oraz uczniowskie prawa i obowiązki. Pod czujnym okiem wychowawczyń – Pani Teresy Woźniak i Pani Katarzyny Wereszczyńskiej przygotowują także program artystyczny, aby jak najlepiej zdać swój pierwszy egzamin przed Panią Dyrektor, Rodzicami i starszymi kolegami.

Pasowanie na Ucznia naszej szkoły odbyło się 3 grudnia 2013r., w pięknie udekorowanej na tę chwilę sali gimnastycznej. Uroczystość prowadziła przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, która na wstępie powitała Panią Marię Przebiędę - Dyrektora Szkoły, Panią Anetę Krajewską - Zastępcę Dyrektora oraz licznie zgromadzonych Rodziców. Następnie starsza koleżanka oddała głos niezwykle przejętym pierwszakom, aby swym występem udowodnili, że są gotowi na przyjęcie do społeczności szkolnej.

„Choć mało mamy lat ,kochamy bardzo świat.

Jeśli ma pięknie być ,to musimy dobrzy być”…

To przesłanie, które najmłodsi uczniowie przekazali zebranym słowami wierszy i piosenek. Leśne skrzaty oraz skrzywdzone przez bezmyślne zachowanie ludzi zwierzęta, zwróciły uwagę na konieczność dbania o otaczającą nas przyrodę. Dzieci mówiły i śpiewały także o zwykłym szkolnym dniu, w którym codziennie uczą się czegoś nowego, odkrywają swoje zdolności i zdobywają nowe wiadomości. Wszystkich na pewno przekonały, że matematyka „wcale nie jest trudna”, a pisanie i czytanie „wcale nie jest nudne”. Pięknie zaśpiewały o ulubionych zajęciach plastycznych. „Tańczące kredki” zachwyciły barwnymi kostiumami, poczuciem rytmu oraz brawurowo wykonanymi na koniec szpagatem i gwiazdą.

Gromkie brawa po występie małych artystów, były najlepszym dowodem na to, że egzamin został zdany celująco. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, która wyraziła swoje uznanie dla niezwykłego zaangażowania i licznych umiejętności pierwszaków i stwierdziła po zasięgnięciu opinii komisji, że wszyscy w pełni zasłużyli na miano pełnoprawnego ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku im. Komisji Edukacji Narodowej.

Następnie dzieci z klas pierwszych złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając być dobrymi Polakami i sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Po ślubowaniu, Rodzice ze wzruszeniem patrzyli, jak Pani Dyrektor Maria Przebięda dużym ołówkiem pasuje ich pociechy na ucznia, a Pani Dyrektor Aneta Krajewska wręcza pamiątkowe dyplomy. Dzieci były bardzo przejęte tą chwilą. To pierwszy taki ważny moment w ich życiu. „Pierwszak” to brzmi dumnie.

W tym dniu życzymy pierwszoklasistom, aby przez całe życie realizowali swoją receptę „Jeśli ma pięknie być, to musimy dobrzy być”, a każde zadanie, które będą wykonywali przynosiło im zadowolenie i sukces.

Foto


ZABAWA ANDRZEJKOWA

Foto


NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

 

27 listopada gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów teatrzyku „Bazyl” z Rzeszowa. Zaprezentowali oni bardzo ciekawe i pouczające przedstawienie pt „Komisarz Bryś”. Młodzi widzowie mieli okazję nie tylko rozwinąć swoje zainteresowania teatrem, ale także utrwalić zasady na temat zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy oraz na przejściach dla pieszych. Dzieci w miły i bardzo pouczający sposób pogłębiły wiadomości związane z poznanymi znakami drogowymi, jak również powszechnie numerami alarmowymi. Była to bardzo pouczająca lekcja, która z pewnością zapadnie maluchom na długo w pamięć.

Przedszkolaki składają niezwykle serdeczne podziękowania Dyrekcji szkoły i Nauczycielom za zaproszenie aktorów w celu rozbudzenia zainteresowania teatrem i zorganizowania kolejnego cyklu spotkań „Z ciekawymi ludźmi”.

Rodzice

Foto


ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 

W naszej szkole, w dniu spotkania wywiadowczego z Rodzicami, miał miejsce cykl warsztatów i szkoleń pod wspólną nazwą „Nowoczesna Profilaktyka w Służbie Ponadczasowych Wartości”. Warsztaty prowadzone były przez psychologów i trenerów pracujących na co dzień w Centrum Działań Profilaktycznych w Gdowie k. Krakowa. Tematyka szkoleń skierowana była do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ich wysoką jakość, ciekawy sposób prowadzenia gwarantowała wyspecjalizowana kadra z ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Psycholodzy i trenerzy do swoich programów dołączają autorskie propozycje, aby jeszcze lepiej realizować potrzeby w zakresie nowoczesnej i skutecznej profilaktyki społecznej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej. Przeprowadzone zajęcia promowały zdrowy styl życia poprzez wskazywanie na zalety posiadania silnego, niezanieczyszczonego używkami oraz niezdrowym jedzeniem umysłu i ciała. Warsztatowa forma zajęć sprzyjała przyswajaniu przekazywanej wiedzy.

Foto


SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

26 listopada 2013 roku (wtorek) o godz. 15.15 zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie wywiadowcze.

Program spotkania:

15.15 – powitanie Gości przez Dyrektora Szkoły. Szkolenie dla Rodziców prowadzone przez trenerów i terapeutów z Centrum Działań Profilaktycznych.

16.30 - indywidualne konsultacje z wychowawcami na temat postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

Do Państwa dyspozycji, oprócz wychowawców, będą również nauczyciele poszczególnych przedmiotów, ksiądz katecheta oraz pielęgniarka szkolna.

Zapraszamy


ZA SIEDMIOMA GÓRAMI, ZA SIEDMIOMA LASAMI …

 

22 listopada 2013r. uczniów klas I-IV czekała wielka atrakcja, gdyż do naszej szkoły zawitał Teatr Każdej Sztuki z Nowego Sącza. Współcześnie, gdy wolnym czasem uczniów zawładnął wszechobecny komputer z dostępem do Internetu, aktorzy z nowosądeckiego teatru starali się ukazać młodym odbiorcom wartość i piękno klasycznego teatru kukiełkowego.

Opowieść Marii Kownackiej pt. „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, przepięknej królewnie i królu Gwoździku” pozwoliła młodym widzom przenieść się w cudną krainę baśni i czarów. Spektakl, poprzez barwną scenografię i wspaniale lalki rozbudził w nich wrażliwość estetyczną. Dopracowana oprawa muzyczna oraz nasycone humorem dialogi przykuwały uwagę uczniów i przeniosły ich w pochmurne piątkowe przedpołudnie w świat, gdzie odwaga i życzliwość są cenniejsze niż złoto. Poprzez bardzo wyraźne zarysowanie walki dobra ze złem oraz ukazanie tryumfu szlachetności i dobra, sztuka ta realizowała podstawowe zagadnienia wychowawcze.

Gromkie brawa na zakończenie spektaklu były najlepszym dowodem, że prezentowane przedstawienie podobało się szkolnej publiczności.

Foto


WYJAZD DO KINA NA FILM „RYSIEK LWIE SERCE”

 

Dnia 21 listopada 2013r. klasy III wraz z opiekunami wybrały się do Rzeszowa na film pt. „Rysiek Lwie Serce”. Wszyscy zjawiliśmy się punktualnie przed szkołą o godz. 7.45 i z niecierpliwością wypatrywaliśmy autokaru. Kilka minut po ósmej każdy zajmował już swoje miejsce i przesyłał rodzicom całusy „przez szybę” na pożegnanie. Około godziny 9.30 dotarliśmy szczęśliwie na parking pod kinem Helios. Nasz sens rozpoczynał się o godz. 10.15, zatem mieliśmy trochę czasu na wykupienie biletów. W końcu nadszedł moment na film i ..te utęsknione okulary! Każdy dostał je do ręki tuż przed wejściem i szybko podążał na swoje miejsce. Chwila reklam i wreszcie rozpoczął się film.

Przed naszymi oczami rozgrywała się przezabawna i pełna szalonych przygód opowieść o dzielnym chłopcu, który pragnął być rycerzem, a także o krokodylu, który nie bardzo chciał zostać smokiem. W królestwie Ryśka jednak męstwo i honor zostały zastąpione przez bezduszne prawo, na którego straży stał ojciec chłopca - doradca królowej. Rysiek w przyszłości miał zostać prawnikiem, ale w dniu swego wyjazdu do prawniczej szkoły, uciekł z domu i wyruszył na pełną niezwykłych przygód wyprawę w poszukiwaniu tajemniczego zamku, magicznego miecza i źródła odwagi niezbędnej, by stać się rycerzem. Wkrótce udowodnił światu, że wszystkie Ryśki to fajne wojaki, zwłaszcza gdy mają u boku tak zawadiackie gadziny jak krokodyl Gustaw z kompleksem smoka. Jednym słowem, była to piękna opowieść o szlachetności, odwadze, przyjaźni i marzeniach.

Po zakończonym seansie udaliśmy się do McDonald’s, gdzie mogliśmy pożywić się i wzmocnić nasze siły fizyczne. Przez całą drogę powrotną do domu trwały ożywione dyskusje na temat obejrzanego filmu.

W imieniu uczestników wycieczki dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia tego wyjazdu. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli, Rodziców którzy zadbali, aby ten wyjazd był wspaniałą przygodą.

Uczniowie klas III

Foto


ŻYCZLIWOŚĆ JEST PRAGNIENIEM SZCZĘŚCIA DRUGICH

 

Dzień Życzliwości obchodzony jest w 180 krajach od 1973 roku, w Polsce od 2006 roku. Ma on uzmysławiać i przypominać, że wzajemna życzliwość to podstawa w budowaniu pokoju i dobrych relacji z drugim człowiekiem.

Kim jest człowiek życzliwy? Słownikowa definicja mówi, że jest to osoba nastawiona przychylnie i przyjaźnie, dobra i serdeczna. A z czego składa się życzliwość? Przede wszystkim z uśmiechu, miłego słowa i ciepłego spojrzenia.

Organizacją tego nietypowego święta w naszej szkole podobnie jak przed rokiem zajęła się Pani Ewelina wraz ze swoimi wychowankami z klasy Va. Wykonali oni piękne tematyczne gazetki oraz witali wchodzących do szkoły nauczycieli i uczniów „uśmiechniętymi nalepkami” i słodyczami. Chcieli w ten sposób podzielić się z wszystkimi swoją dziecięcą spontanicznością i radością życia. Udali się także do oddziału „O” z przedstawieniem pt.: „Królewna Gburka”. Odegrany krótki spektakl miał przypomnieć przedszkolakom o ważnej roli grzeczności w ich życiu. To dzięki niej bowiem świat wokół staje się bardziej przyjazny i miły.

Dzieci w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły postanowiły także w tym szczególnym dniu odznaczyć Panie Dyrektor specjalnymi „Orderami Uśmiechu”. Był to wyraz wdzięczności za troskę i przychylność z jaką na co dzień za strony Pań Dyrektor się spotykają. Uczniowie podkreślali, że te przyznane medale są także wyrazem wdzięczności za zrozumienie i niewyczerpaną cierpliwość w kształtowaniu młodych charakterów.

Trochę żal, że następny Dzień Życzliwości dopiero za rok, ale z pewnością cząstka tego święta zostanie w każdym małym i dużym sercu na długo. Pamiętajmy, warto być życzliwym!

Uczniowie, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do pojawienia się na twarzach swoich rówieśników i dorosłych szczególnej radości w dniu 21 listopada 2013 roku: Maria Barys, Karolina Bienias, Kamil Dudek, Norbert Czaja, Martyna Dziadura, Weronika Dziadura, Ewelina Frączek, Krystian Gaweł, Wiktoria Grygiel, Wojciech Kapała, Magdalena Lemek, Julia Łącka, Dominik Nawracaj, Magdalena Nowak, Emilia Nawracaj, Piotr Ogrodnik, Jakub Piwowar, Karolina Prokuska, Karol Siwek, Gabriela Surdel, Żaneta Trojan, Klaudia Zduńczyk.

Organizatorzy Dnia Życzliwości składają serdeczne podziękowania za współpracę Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku. Dziękujemy za życzliwość!

Foto


ZAJĘCIA OTWARTE Z UDZIAŁEM POLICJANTA

 

20 listopada 2013r. dzieci klas 0-III naszej szkoły uczestniczyły w spotkaniu z Panem policjantem. Honorowym gościem był asp. sztab. Pan Jerzy Wojnar z brzosteckiego Komisariatu Policji.

Najpierw uczniowie z klasy III a i III b przygotowali montaż słowno-muzyczny pod hasłem „Bezpieczna droga z radami”. Piosenką i wierszem przypomnieli jak należy bezpiecznie się zachowywać na co dzień.

Najmłodsi z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki Pana policjanta, dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno posiadać. Szanowny gość szczególną uwagę zwracał także na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, przestrzegał przed przyjmowaniem od obcych ludzi jakichkolwiek słodyczy czy upominków, a także przed wsiadaniem do samochodu obcej osoby. Dzieciaki z zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, o czym świadczyła „lawina” pytań skierowana do gościa.

Żegnając się z Panem policjantem wszyscy uczniowie wraz z Panią Dyrektor i Wychowawcami serdecznie podziękowali za wizytę i cenne wskazówki.

Dla uczniów naszej szkoły była to niewątpliwie ciekawa forma zdobywania i utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.

Foto


ZAJĘCIA OTWARTE

KATECHIZOWAĆ - ZNACZY UCZYĆ O BOGU

 

W ramach formacji katechetów Diecezji Rzeszowskiej corocznie odbywają się w wyznaczonych szkołach tzw. katechezy wzorcowe. W bieżącym roku to mnie w udziale przyszło przygotowanie i przeprowadzenie takiej lekcji. Przybyło na nią 18 katechetów z całego naszego dekanatu - księża, siostra zakonna i osoby świeckie. Swoją obecnością zaszczycili mnie także Pani Maria Przebięda – dyrektor szkoły oraz ks. dr Jan Cebulak jako wizytator dekanalny.

Obserwowana lekcja religii poświęcona była wymiarowi ewangelizacyjnemu współczesnej katechezy. Uczniowie dzięki niej dowiedzieli się między innymi jak w dzisiejszym świecie można świadczyć o Bogu. Jak duże znaczenie ma rodzina, która jest pierwszym miejscem, środowiskiem, gdzie spotykamy się z Panem Bogiem. Wskazywałem także, iż współczesna ewangelizacja może być prowadzona również poprzez modlitwę, uczestnictwo w sakramentach świętych, pielgrzymki do miejsc związanych z wiarą, prasę i strony internetowe o tematyce katolickiej oraz kultywowanie tradycji chrześcijańskich znanych nam już od lat.

Uczniowie kl. V a aktywnie wzięli udział w przygotowanej lekcji. Wykazywali się dużą wiedzą poprzez pełną zaangażowania pracę w grupach oraz piękny śpiew.

Za współpracę i wszelką pomoc na ręce Pani Dyrektor składam serdeczne podziękowanie.

Katecheta

Foto


BO WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY…

 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przypomina nam o wydarzeniach z 1918 roku, kiedy to Polacy wybili się na niepodległość po 123 latach niewoli. Mimo germanizacji i rusyfikacji nasz Naród nie wyzbył się swej tożsamości i potrafił odbudować własną państwowość. To powód do wielkiej dumy. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że zdobytą wolność należy ciągle pielęgnować.

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły przedstawili historyczny montaż słowno-muzyczny dla swych rówieśników. Widowisko to ukazało dwa ostatnie stulecia tragicznych i heroicznych dziejów Polski. Początkiem nieszczęść był rok 1795, gdy Rzeczpospolita została wymazana z mapy Europy przez zaborczych sąsiadów. Jednak Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości i nieustannie, mimo rozpaczliwych klęsk, podejmowali walkę w imię wolności. Symbolem takiej postawy z czasów powstania listopadowego były słowa „Warszawianki 1831 roku”, zaśpiewane przez uczniów podczas widowiska: Hej, kto Polak na bagnety – żyj swobodo, Polsko żyj… Potem przedstawiony został dramat powstania styczniowego z lat 1863-1864. Nierówna walka z dziesięciokrotnie liczniejszym carskim wojskiem, bezimienne mogiły bohaterskich powstańców, spalone polskie wioski i miasteczka, wywózki na Sybir… Kiedy zabrakło sił do walki, zawsze nadzieją była modlitwa w świątyniach i przy wiejskich kapliczkach:

Po długim oczekiwaniu zaborcy zwarli się w wojennych zmaganiach i wszyscy ponieśli klęskę. W tej sprzyjającej sytuacji Polacy na nowo zapragnęli być wolnym narodem z niepodległościowymi aspiracjami. Z entuzjazmem podjęli trud tworzenia własnej państwowości na czele z Józefem Piłsudskim. Wtedy na szkolnej scenie dzieci majestatycznie zatańczyły „Poloneza” – symbol radości i dumy oraz zwycięskiej jedności Narodu w walce z bolszewickim najazdem w 1920 roku..

Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy… W dalszej części spektaklu uczniowie przedstawili niezwykle tragiczne losy Polaków pod okupacją. Na wschodzie, w ciągu niespełna dwóch lat, sowiecka Rosja dokonała masowych deportacji ponad miliona osób do ludobójczych łagrów oraz zamordowała bestialsko 25 tysięcy polskich oficerów, funkcjonariuszy, urzędników... Wymownie ukazał to fragment filmu pt. „Katyń”. Niemcy przez pięć i pół roku okupacji ziem polskich, zamordowali około 5 milionów Żydów i Polaków w masowych egzekucjach oraz obozach zagłady takich jak Oświęcim. Niezapomniane wrażenia na publiczności wywarł bolesny obraz dzieci więzionych w hitlerowskich obozach, które błagalnie proszą o chleb... W ten sposób młodzi artyści przedstawili niezwykle okrutne oblicze drugiej wojny światowej, która pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich. Zaakcentowali też ponadczasowe wartości przyświecające żołnierzom polskim: ogromny patriotyzm, niezłomność w walce o wolność, heroizm i wiarę w zwycięstwo. Jakże wymownie zabrzmiały wówczas słowa pieśni: Czerwone maki na Monte Cassino – zamiast rosy piły polską krew (…) Bo wolność krzyżami się mierzy – historia ten jeden ma błąd..

W ostatniej części montażu słowno-muzycznego młodzi aktorzy oraz widzowie uczcili pamięć poległych i pomordowanych, a modlitwie przewodził ks. Krzysztof Moszyński::

Módlmy się za poległych w boju

Tych co w polu złożyli swe kości

Za promienne zwycięstwo wolności,

Co się zbyli ciszy i spokoju…

Módlmy się za poległych w boju.

Po zakończeniu spektaklu Pani Dyrektor Maria Przebięda skierowała swe słowa do młodej widowni i powiedziała, że niepodległość jest naszym żywym dziedzictwem – cały czas musimy ją nieść i szanować. Nasza przeszłość, ale i przyszłość spotykają się właśnie w dniu 11 listopada. Podkreśliła, że przedstawiony montaż słowno-muzyczny był przede wszystkim niecodzienną lekcją historycznej wiedzy o naszym dziedzictwie narodowym i wielkim patriotyzmie bohaterów tamtych czasów. Musimy być ogromnie wdzięczni Polakom, którzy walczyli o wolność naszej drogiej Ojczyzny. Nie wolno nam o Nich zapominać. Troskę o losy Ojczyzny mamy szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy, dbanie o poprawność języka ojczystego zarówno w mowie jak i piśmie, troska o dobro rodziny, a także szacunek dla narodowej tradycji.

Słowa uznania i podziękowania za przygotowanie tej inscenizacji zostały też skierowane do uczniów-młodych aktorów oraz przygotowujących ich nauczycieli: Wiesława Tyburowskiego i ks. Krzysztofa Moszyńskiego (scenariusz i przeprowadzenie), Elżbiety Ryby-Stanek (oprawa taneczna), Wiesława Płaziaka (oprawa muzyczna i informatyczna) oraz Danuty Kutyny (scenografia).

Kolejnym etapem uroczystych odchodów Narodowego Święta Niepodległości był udział naszej szkolnej delegacji w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w brzosteckiej świątyni. Po nabożeństwie i poetyckim montażu słowno-muzycznym wykonanym przez uczniów z Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz zgromadzeni przeszli pod Krzyż Katyński i Obelisk Smoleński. Przewodziły im liczne poczty sztandarowe oraz delegacje. Tam nasi uczniowie na czele z Panią Dyrektor złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Poczet sztandarowy oraz reprezentację naszej szkoły tworzyli: Szymon Golec, Wojciech Kapała, Katarzyna Tyburowska, Paulina Raś, Magdalena Nowak, Aleksandra Zięba.

Obchody Święta 11 Listopada dla uczniów były ciekawą, wzruszającą lekcją historii, która zapewne na długo zapadnie im w pamięci.

Foto p. Nosala


ZBLIŻA SIĘ TAKI DZIEŃ... DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI - FOTORELACJA

Foto


AKADEMIA MALUCHA ŚWIĘTUJE

 

„Bawić się i uczyć będziemy - ślubujemy”

 

7 listopada 2013 roku był dla najmłodszych dzieci z naszej szkoły dniem szczególnym i niepowtarzalnym. Po kilkutygodniowej adaptacji przedszkolaki z Akademii Malucha i zerówki zostały pasowane na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Odświętnie ubrani:  dziewczynki w granatowe spódniczki uszyte na tę okazję, a chłopcy w białe koszule i kamizelki - z dużym przejęciem i zaangażowaniem przedstawili przygotowany na tę uroczystość program artystyczny. Wszyscy pięknie śpiewali, recytowali wiersze o życiu przedszkolnym i swoich obowiązkach. Zaprezentowali także układ taneczny do piosenki „Kolorowe kredki”, który wszystkim bardzo się podobał. Swoim zachowaniem i umiejętnościami dzieci udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet przedszkolaków. Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt ślubowania. Maluchy z wielką dumą wypowiadały tekst przyrzeczenia. Następnie każdy z przedszkolaków dostąpił zaszczytu pasowania zaczarowaną różdżką przez Panią Dyrektor Marię Przebiędę, w asyście Pani Dyrektor Anety Krajewskiej i Dobrej Wróżki Karoliny.

Pani Dyrektor w ciepłych słowach pogratulowała przedszkolakom pięknego występu i nauczycielom, którzy ich przygotowywali: Pani Eli, Pani Basi, Pani Edycie i Pani Agacie.

W nagrodę maluchy otrzymały słodkości ufundowane przez Panie Dyrektor i panią pedagog Agatę Gonet.

Uroczystość pasowania to wielkie przeżycie dla przedszkolaków, niezapomniany dzień pełen wrażeń. Wiele emocji zdradzały małe twarzyczki pełne radości, dumy, zadowolenia, że pierwszy egzamin w życiu zdały na szóstkę z plusem. Mamy nadzieję, że kolejne będą takie same.

Foto


NIEZWYKŁA ŻOŁNIERSKA WIZYTA

 

Zbliżające się Święto Niepodległości było okazją do zorganizowania w oddziałach przedszkolnych spotkania z mamą Milenki, która jest żołnierzem. Opowiedziała ona dzieciom o swojej służbie, zaprezentowała także standardowe wyposażenie wojskowego plecaka. Pokazała dzieciom m.in. przybornik do czyszczenia butów, maskę z filtrem, którą chętni mogli przymierzyć, szelki i pas. Dzieci zobaczyły również odzież wojskową: kurtkę zimową, rękawiczki, szalik, który może również służyć do maskowania, spodnie oraz czapkę pod hełm i beret. Wiele ciekawości wzbudził wielofunkcyjny deszczowiec, który w razie potrzeby może służyć jako namiot, bądź można na nim przenosić ranne osoby.

Przedszkolaki z wielką uwagą wysłuchały także, co żołnierz robi na poligonie. Później nastąpił pokaz ćwiczeń żołnierskich (marsz, czołganie, salutowanie). Dzieci miały okazję zadać wiele ciekawych pytań, a tematyka wojskowa zaciekawiła nie tylko chłopców.

Serdecznie dziękujemy Pani Justynie za spotkanie w naszym przedszkolu.

Foto


ODKRYWAMY SEKRETY TEATRU

 

Po co jest teatr?

 

Ta drabina to schody do nieba,

A ta miska nad schodami to księżyc.

Tamten miecz to zwykły pogrzebacz,

A z garnków są chełmy rycerzy,

Ale kto w te czary nie wierzy?

To jest teatr.

A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.

 

Joanna Kulmowa „ Po co jest teatr?”

 

W środę 6 listopada 2013 r. uczniowie klasy VI a, VI b i V a wzięli udział w wycieczce do tarnowskiego teatru im. Ludwika Solskiego, aby obejrzeć przedstawienie pt.: „Tajemniczy ogród”.

Spektakl opowiada o osieroconej Mary Lennox, która przybywa do Anglii do swojego jedynego krewnego, wuja Archibalda. Tam pozyskuje nowych przyjaciół, odkrywa sekrety i tajemnice nie zawsze przyjemne i miłe. Pojawienie się nowego mieszkańca w ponurym domu na wrzosowisku odmienia życie wielu osób. Dobroć i szlachetność Mary doprowadza całą historię do szczęśliwego końca. Dziewczynka odkrywa, że każdy człowiek potrzebuje miłości, zaufania i troski.

Po skończonym przedstawieniu uczniowie zostali oprowadzeni przez panią przewodnik po zakamarkach teatru. Dowiedzieli się, jak przygotowuje się każdą scenę, kto przy niej pracuje, kto jest za nią odpowiedzialny. Później mieli okazję zwiedzić również tzw. „małą scenę”, pracownię plastyczną, pracownię krawiecką oraz magazyn kostiumów. Z ciekawością i uwagą wysłuchali opowieści o obowiązkach ludzi tam pracujących. Na zakończenie wszyscy jednogłośnie uznali, że bardzo im się podobało i chcą to teatru zawitać jeszcze niejeden raz.

 

W imieniu uczestników wyjazdu dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia naszej wycieczki. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji Szkoły, Dyrekcji Teatru im. Solskiego w Tarnowie, Rodziców oraz Nauczycieli sprawujących opiekę.

Foto


DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

 

Baśnie i bajki od zawsze cieszą się wielkim powodzeniem zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, niezastąpionym sposobem wzbogacenia wyobraźni oraz pobudzania zainteresowania otaczającym światem ludzi i zwierząt. Towarzyszą nam już od najmłodszych lat wzbogacając wyobraźnię i świat wewnętrzny.

5 listopada to Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W związku z tym do naszego przedszkola zawitali niecodzienni goście - barwny korowód postaci ze znanych bajek i baśni: Czerwony Kapturek, Calineczka, Kot w butach, Pszczółka Maja, Jaś i Małgosia, Sowa Przemądrzała, Krecik, Pipi Langstrumf, Królik Bugs, Spider-Man, Czarownice, Wróżki, Muszkieterzy, Hinduska i Klaun. Niezwykłe postacie przeczytały przedszkolakom bajki, baśnie, zaśpiewały piosenki oraz wspólnie się z nimi bawiły.

Ten dzień miał wszystkim uświadomić jak ważne są bajki i że warto do nich ciągle powracać. Przypomnienie tego święta miało również na celu popularyzowanie tradycyjnych bajek bez przemocy, takich, gdzie dobro wygrywa, a zło zostaje ukarane.

Spotkanie sprawiło dzieciom wiele radości. Przedszkolaki były aktywne, otwarte i radosne, a przecież takie są podstawowe założenia pracy z najmłodszymi.

Pani Grażyna z uczniami klasy IIIc

 

Foto


MALI PRZYJACIELE ZWIERZĄT

 

Nasze przedszkole „Akademia Malucha” realizuje projekt, którego celem jest bliższe spotkanie ze światem przyrody. Tematyka zadań ujętych w projekcie jest bardzo różnorodna. Przedszkolaki poznają wiersze i piosenki o zwierzętach, rozmawiają o ich zwyczajach, uczą się nimi właściwie opiekować, chodzą na wycieczki. Do tej pory dzieci odwiedziły miejsca, gdzie można spotkać i zobaczyć różne zwierzęta oraz gościły u siebie małych czworonożnych przyjaciół wraz z ich opiekunami.

29 października we wtorek w naszym przedszkolu była niecodzienna atrakcja - świnka morska, którą przyniosła mama Patrycji – Pani Beata. Dzieci mogły obejrzeć zwierzątko i dowiedzieć się, jak należy się nim opiekować. Pani Beata opowiedziała nam o zwyczajach świnek morskich burząc przy okazji kilka stereotypów na ich temat. Zobaczyliśmy też jak świnka zajada natkę pietruszki, chodzi po schodach oraz skacze. Dzieci mogły pogłaskać, a nawet wziąć świnkę na ręce. Wspaniałe doświadczenie! Bardzo dziękujemy Pani Beacie oraz Patrycji.

Foto


PROGRAM „ŻÓŁTE PUDEŁKO”

 

W październiku nasze przedszkole przystąpiło do programu „Żółte pudełko”, dzięki któremu możemy nie tylko wygrać atrakcyjną nagrodę, ale nauczyć się obowiązkowości i odpowiedzialności.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy podczas codziennych zakupów wybierać produkty, które aktualnie biorą udział w akcji, wyciąć z ich opakowań kody kreskowe i wrzucić do umieszczonej w przedszkolu żółtej skarbonki. Obecnie w akcji biorą udział kody kreskowe umieszczone na produktach firmy KUPIEC. Dzieci wraz ze swoimi nauczycielami zachęcają innych do zbierania kodów kreskowych określonych produktów. W tę akcję włączyli już całą społeczność naszej szkoły oraz swoich rodziców i znajomych.

Wszystkie grupy przedszkola przygotowały do tego celu piękne żółte pudełka, które mają przypominać o akcji i ją rozszerzać. Mamy nadzieję, że pozyskamy zwolenników i zrealizujemy marzenia naszych milusińskich.

Razem naprawdę możemy więcej!

Foto


Zamiast

 

iść drogą donikąd

pielęgnować żale

kryć się ze strachu

tkwić w chorobie

szukać winy

czekać na czyjeś potknięcie

trwać w destrukcji

komukolwiek zazdrościć

żyć bez marzeń

nienawiść w sercu nosić

serca nie ofiarować

 

rozpal ZNICZ MIŁOŚCI dla życia,

które było, jest i będzie.

 

Adam Górczyński

Foto


PODWÓJNY SUKCES DOMINIKA

 

Miło nam poinformować, że nasz uczeń - Dominik Sobczyk z kl. VI b zakwalifikował się do etapu rejonowego konkursu organizowanego przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Radość jest podwójna, ponieważ Dominik uzyskał wysoką ilość punktów zarówno z matematyki, jak i przyrody.

Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki za powodzenie w dalszych etapach!


PODZIĘKOWANIA

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku składają serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, którzy swoją pracą i sercem przyczynili się do zorganizowania obchodów 40-lecia szkoły. To między innymi dzięki Wam 26 października 2013 roku stał się tak wspaniałym wydarzeniem w historii naszej placówki!

 

Maria Przebięda

Aneta Krajewska


CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO…

Niech mówią, że nasza szkoła

drogą do źródła wiedzy jest,

bo dobro, mądrość i życzliwość

tu każdy stawia za swój cel.

 

W piękną, słoneczną sobotę 26 października 2013r. odbył się jubileusz 40-lecia otwarcia naszej szkoły oraz nadania jej imienia Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawianą w kościele parafialnym, której przewodniczyli – ksiądz proboszcz dr Jan Cebulak oraz ksiądz profesor Bogdan Stanaszek. Słowo Boże wygłosił ksiądz Krzysztof Moszyński - katecheta miejscowej szkoły, w którym przedstawił historię szkolnictwa na terenach dzisiejszej Gminy Brzostek i podkreślił zasługi pedagogów zaangażowanych w proces nauczania i wychowania młodego człowieka. Przypomniał, kto pełnił funkcje kierownicze od 1973r. w nowej szkole, a byli to: Eugenia Grzesiakowska – gminny dyrektor szkół, zastępcami - Antoni Krajewski i Roman Smalara. Od 1980 do 1984r. dyrektorem był Jan Węgrzyn. Potem Roman Smalara, a zastępcą Teresa Reutt. Inspektorem oświaty został Jan Węgrzyn, a zastępcą Antonii Krajewski. W 1986r. dyrektorem została Teresa Reutt, a zastępcą Maria Rozwadowska, która pełniła tę funkcję do 2008 roku. Po przemianach politycznych w kraju od 1 IX 1990r. dyrektorem jest do dziś Maria Przebięda, a zastępcą Aneta Krajewska. Głoszący kazanie odniósł się także do myśli Jana Pawła II – „Oświata jest jednym z podstawowych dóbr ludzkiej cywilizacji. Od niej zależy w znacznej mierze przyszłość całych społeczeństw…”. Przypomniał również nazwiska tych, którzy wystarali się o nową szkołę: Eugenię Grzesiakowską, Jana Dachowskiego, Eugeniusza Żyrę, Jana Kolbusza i Józefa Grzesiakowskiego. W czasie Eucharystii modlono się za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania nowego budynku szkoły, do jego unowocześnienia i zmodernizowania, za zmarłych pedagogów i nauczycieli, pracowników realizujących proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy. Po nabożeństwie zebrani, na czele z pocztem sztandarowym udali się do budynku szkoły, aby wziąć udział w dalszej części obchodów.

Zaproszonych gości w progach szkoły serdecznie powitały Panie Dyrektor Maria Przebięda i Aneta Krajewska. Już w tym miejscu życzenia złożyli: Pan Jacek Berek, Pani Krystyna Zdziarska – Dyrektorzy Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, Pani Danuta Kaczka – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej, Pani Małgorzata Siarkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzejowej i inni. Następnie wszyscy zajęli miejsca w pięknie udekorowanej na tę okazję sali, gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Złożyły się na nią przemówienia Pani Dyrektor oraz ks. profesora Bogdana Stanaszka, a także życzenia składane przez: Pana Władysława Bielawę - Starostę Powiatu Dębickiego, Pana Leszka Bieńka – Burmistrza Miasta i Gminy Brzostek, Panią Zofię Skórską – Przewodniczącą Rady Miasta, Panów Stanisława Wójtowicza, Krzysztofa Dziedzica – Dyrektorów Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz oraz Panią Monikę Lemek i Pana Piotra Goneta - przedstawicieli Rady Rodziców. Burmistrz Leszek Bieniek życzył, by wszyscy, a więc zarówno dzieci, jak i nauczyciele oraz inni pracownicy czuli się nadal w tej szkole, jak w domu. Pani Zofia Skórska życzyła dalszego prężnego rozwoju szkoły, realizacji obecnych i przyszłych planów. Starosta Powiatu Dębickiego zauważył z kolei, że wyszło z niej wielu wspaniałych absolwentów. Wszyscy przemawiający podkreślali fakt, iż brzostecka szkoła to miejsce wyjątkowo oddane lokalnemu społeczeństwu, ciągle tętniące życiem. Wielu z jej absolwentów jest ludźmi szanowanymi i poważanymi.

W swym przemówieniu Pani Dyrektor przypomniała historię budowy szkoły oraz osoby, które swym zaangażowaniem, niezwykłą energią potrafiły zmobilizować innych do realizacji tego dzieła. Dzięki ich oddaniu udało się stworzyć szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj – otwartą na nowe, gdzie niemożliwe staje się możliwe. Zaznaczyła, że niezależnie od dziejowych zmian przez kolejne lata istnienia, placówka już na trwałe wpisała się w historię Gminy Brzostek. Przypomniała sylwetki społeczników i ich starania, jakie podjęli, aby doszło do wzniesienia nowego budynku. Podziękowała także wszystkim byłym Dyrektorom, ich Zastępcom, Budowniczym Szkoły, Emerytowanym Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, Władzom Samorządowym, Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego, Rodzicom i Absolwentom za to, że często w trudnych warunkach swoim słowem, postępowaniem, odwagą i roztropnością pomogli w ogromnej mierze wybudować, zachować i przekazać wszystko to, co mieści się w dwóch tak zwykłych, a jednocześnie bogatych w treść słowach: Nasza Szkoła.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z opiekunami zaprezentowali program artystyczny pt: „Na tradycjach przeszłości budujemy przyszłość” w reżyserii Pani Doroty Dziedzic, z choreografią Pani Elżbiety Ryby-Stanek, z muzyką Pana Wiesława Płaziaka , scenografią Pani Ewy Samborskiej i Pani Danuty Kutyny. O kostiumy i charakteryzację zadbała Rada Pedagogiczna i Pracownicy szkoły.

Przedstawienie rozpoczęło się piosenką „Mówią, mówią, że…” w wykonaniu szkolnego chóru do muzyki napisanej przez Piotra Rubika. Później na scenie pojawili się: Książę Stanisław August Poniatowski i twórcy Komisji Edukacji Narodowej. Piękne stroje aktorów oraz taniec dworski - menuet oddały klimat tamtej epoki. Kolejno prezentowane sceny to: lata siedemdziesiąte, kiedy wznoszono budynek szkoły, uroczyste wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu szkoły. Minutą ciszy uczczono również pamięć zmarłych nauczycieli i wychowawców. Na czasy współczesne złożyły się piosenki i wiersze tematycznie związane z życiem szkoły. Słowa jednej z piosenek były formą podziękowań dla Pań Dyrektor, za to „ … że prowadzą nas, dają cenne nam wskazówki jak latarni blask…”. Montaż słowno-muzyczny obfitował także w tańce, zarówno te tradycyjne, jak i nowoczesne. Publiczności bardzo podobały się tańce – polonez, gangnam style, brzostowiak oraz ilustracje ruchowe do utworów muzycznych „Do widzenia profesorze” i „Czterdzieści lat minęło…”. Na potrzeby montażu zmieniono słowa popularnych piosenek, by jeszcze bardziej podkreślały niecodzienność przeżywanych chwil.

Przedstawienie spotkało się z żywą reakcją licznie zgromadzonej publiczności, która nie kryła słów uznania dla małych aktorów oraz nie szczędziła gromkich braw. W wielu oczach zalśniły łzy wzruszenia na wspomnienie dawnych lat, minionych wydarzeń.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Zuzanna Rogala - emerytowana nauczycielka, która w kilku słowach wyraziła radość z faktu, iż młodzi ludzie pamiętają zasługi tych, którzy od początku tworzyli tę szkołę, ich starania i oddanie. Podarowała szkole książkę pt.: „O sobie samej i nie tylko…”, której jest autorką.

Rocznica 40-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia, a dla byłego grona pedagogicznego i budowniczych szkoły była świętem wspomnień minionego czasu.  

Jubileusz 40-lecia

Foto p. Nosala

Życzenia


TEATR BAWI I UCZY

 

W dniu 18 października gościliśmy w naszej szkole teatrzyk „Bajdurka” z Rabki. Aktorzy zaprezentowali przedszkolakom oraz uczniom klas I –III bajkę pt: „O niegrzecznym Filipku, zielonym ogonie, czarach i co z tego wynikło ?”.

Jest to historia przemiany Filipka - małego łobuziaka niszczącego przyrodę w odpowiedzialnego i rozsądnego chłopca. Spektakl uzmysławia dzieciom zależność między człowiekiem a przyrodą. Uczy dbałości o środowisko oraz szacunku dla innych - szczególnie starszych, ukazuje różnicę między dobrym a złym postępowaniem.

Spektakl został zakończony morałem, z którego wynikało, że właściwe zachowanie zawsze zostaje nagrodzone. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w przedstawieniu, podpowiadały głównemu bohaterowi jak ma postępować, aby stać się dobrym chłopcem.

Foto


SPOTKANIE Z LISTONOSZEM

 

Październik jest tradycyjnie miesiącem świąt pocztowych. Jak co roku obchodzimy w tych dniach Światowy Dzień Poczty, Dzień Poczty Polskiej i Dzień Łącznościowca.

Ustanowione święta stały się okazją do zaproszenia do naszego przedszkola specjalnego gościa – Pana Listonosza, który opowiadał dzieciom o swojej pracy i funkcjonowaniu poczty. Odczytał również specjalny list adresowany do przedszkolaków z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku. Z korespondencji dzieci dowiedziały się, jaką drogę musi pokonać list, by od nadawcy trafić do adresata. Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się przyniesione i wyeksponowane klasery ze znaczkami. Po tym ciekawym spotkaniu dzieci kolorowały imitację znaczka pocztowego oraz bawiły się w grę „Poczta”.

Serdeczne dziękujemy Panu Listonoszowi za przybycie i poświęcony nam czas oraz życzymy wszystkim pracownikom poczty, by praca przynosiła im zadowolenie i satysfakcję oraz była źródłem inspiracji i rozwoju.

Przedszkolaki

Foto


OBCHODY XIII DNIA PAPIESKIEGO

 

W niedzielę, 13 października obchodziliśmy XIII Dzień Papieski, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Jego głównym motywem była zachęta do podjęcia dialogu w rodzinie i w pracy, w życiu społecznym i w polityce, w relacjach z bliskimi i z obcymi, którzy do nas przybywają. W tygodniu poprzedzającym to wydarzenie zostały przeprowadzone katechezy okolicznościowe. Dzięki przygotowanej na tę okoliczność prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieli się, że pontyfikat Jana Pawła II był czasem wielkiego dialogu, czyli rozmowy papieża z Bogiem na modlitwie, w czasie liturgii i w osobistych kontaktach. Zwrócono też uwagę na fakt, że lata papieskiego posługiwania były również naznaczone jego rozmową z człowiekiem i ze współczesnym światem. Uczniowie zachęcani przez katechizujących, aby z radością oczekiwali na kanonizację Jana Pawła II, włączyli się w prowadzenie modlitwy różańcowej w brzosteckiej świątyni i dziękowali błogosławionemu za otrzymane łaski. Wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym wsparli również stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, składając datki do puszek i wysyłając sms-a.

Foto

 

Foto


SZANOWNI NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, PRACOWNICY OŚWIATY

 

W związku z nadchodzącym dniem Edukacji Narodowej kierujemy do Państwa najserdeczniejsze podziękowania za niesłabnące zaangażowanie oraz wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą na rzecz przekazywania wiedzy i kształtowania postaw swoich wychowanków.

Brzosteckie święto oświaty upamiętniające nadanie szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej to dzień niezwykle ważny dla wszystkich jej nauczycieli i pracowników. Każdy, kto pracował lub pracuje w oświacie wie, ile mrówczej pracy, ile hiobowej cierpliwości potrzeba, by z ucznia pełnego energii uformować spokojnego, myślącego, dobrego i odpowiedzialnego człowieka. Udział nauczycieli w tym procesie jest nieoceniony i za to należy się Państwu ogromny szacunek oraz wdzięczność.

Prosimy przyjąć życzenia wytrwałości, pogody ducha, samych sukcesów oraz satysfakcji z codziennej pracy. Życzymy Państwu, aby Wasz nieustający wysiłek wzbudzał w młodym pokoleniu szlachetne aspiracje, a nauczanie było dla Was pasją i dodawało sił w wypełnianiu zawodowych zadań.

 

 

 

Z wyrazami szacunku i uznania,

Maria Przebięda – dyrektor szkoły

Aneta Krajewska – zastępca dyrektora szkoły


WYCIECZKA DO PIEKARNI

 

Podsumowaniem cyklu lekcji pod hasłem „Od ziarenka do bochenka” było zorganizowanie wycieczki klas trzecich do brzosteckiej piekarni. Dzieci miały doskonałą okazję zaobserwować proces powstawania chleba, począwszy od przesiewania mąki, aż do wypieku gotowego bochenka. Pan Jan, pracownik piekarni bardzo ciekawie opowiadał o swojej codziennej pracy, a na zakończenie spotkania wszystkich poczęstował pysznymi, jeszcze ciepłymi bułeczkami. Wizyta dzieciom bardzo się podobała. Była to ciekawa lekcja, ukazująca ile pracy trzeba włożyć, żeby chleb gościł na naszych stołach.

 

Panie wychowawczynie i wszyscy trzecioklasiści składają wszystkim pracownikom brzosteckiej piekarni podziękowania za miłe i serdeczne przyjęcie.

Foto


NASI ZAWODNICY W PÓŁFINALE ROZGRYWEK

 

Dnia 24 września 2013 r. na obiekcie sportowym Orlik w Brzostku odbył się kolejny etap rozgrywek o Puchar Premiera Donalda Tuska. Sportowa reprezentacja naszej szkoły rozegrała zacięty mecz i zwyciężyła z drużyną DAP Dębica. Tym samym zajęła drugie miejsce i awansowała do półfinału turnieju.

30 września na Orliku w Dębicy rozegrano półfinał wojewódzki o Puchar Donalda Tuska, w którym nasi uczniowie zajęli trzecie miejsce.

Gratulujemy naszym sportowcom!


PRZYSZŁA DO NAS PANI JESIEŃ

 

„Dla nas jesień to pora wesoła,

roześmiana i gwarna jak szkoła”

 

W piękny, słoneczny październikowy dzień do najmłodszych uczniów naszej szkoły zawitał niezwykły gość – Pani Jesień. Ubrana w długą suknię i pomarańczowy kapelusz przyniosła w koszyku wspaniałe dary: kolorowe jesienne liście, owoce, warzywa, żołędzie i kasztany. Jesiennej Pani towarzyszyły wiewiórka, zając oraz dwa muchomorki. Barwny gość wraz ze swoimi pomocnikami przygotował wiele ciekawostek na temat aktualnej pory roku oraz zaprosił przedszkolaków do wspólnej zabawy i tańców. Od tej wizyty jesień maluchom kojarzyła się będzie z ciepłymi kolorami i zapachem rumianych jabłek.

Foto


PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 

2 października 2013 r. uczniowie klasy Ia i Ib zostali włączeni w poczet czytelników szkolnej biblioteki. Od tego dnia pierwszoklasiści mogą wypożyczać książki i poznawać nowe bajki i bajeczki, których w naszej bibliotece jest niemało. Jedną z nich obejrzeli uczestnicząc w przedstawieniu pt. „Szewczyk Dratewka” w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku.

Mam nadzieję, że nasi czytelnicy będą chętnie i często wypożyczać książki, a Rodzice wspomogą swoje pociechy w poznawaniu „zaczarowanej krainy bajek i baśni”.

Bibliotekarka

Foto


ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ

 

Od dwudziestu już lat, w wybrane dni września wraz ze wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska naturalnego Fundacja Nasza Ziemia „sprząta świat”. W tym roku 140 uczniów z naszej szkoły z ochotą i zapałem także włączyło się w to ogólnopolskie przedsięwzięcie. Dzieci oczyszczały teren wokół budynku szkolnego oraz główne ulice naszej miejscowości. Dzięki akcji uczniowie przekonali się, że takie zachowanie jak wyrzucanie śmieci do lasu czy rowu jest naganne i niedopuszczalne. Porządkując teren uczyli się także odpowiedniej segregacji odpadów.

Ta coroczna akcja to nie tylko kilkudniowe porządkowanie otoczenia, ale przede wszystkim kształtowanie proekologicznych zachowań i zapobieganie powstawaniu nowych odpadów. To także powszechna nauka radzenia sobie z segregacją śmieci oraz lekcja wychowania obywatelskiego. Uczniowie biorący udział w „Sprzątaniu świata” mają się stać wzorem do naśladowania również dla dorosłych, którzy powinni się wyróżniać szacunkiem do środowiska naturalnego.

Nasi uczniowie poważnie potraktowali tegoroczną zbiórkę śmieci, czego efektem była duża ilość wypełnionych worków. Zebrano 17 worków odpadów plastikowych, 10 szklanych, 2 makulatury oraz 1 wypełniony odpadami metalowymi. Jak zwykle cała akcja przebiegła sprawnie i dała jej uczestnikom satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Foto


ZAWODY W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA

 

W dniach 11-12 września 2013 na obiekcie Orlika w Brzostku odbyły się zawody w piłkę nożną o Puchar Premiera Donalda Tuska. W pierwszym dniu rozgrywek rywalizowali chłopcy klas IV-V szkół podstawowych oraz dziewczynki klasy VI szkoły podstawowej z gimnazjalistkami klas I. Mecze rozgrywały się systemem „każdy z każdym”. W wyniku rywalizacji zwycięską drużyną okazał się zespół ze Szkoły Podstawowej w Brzostku. Kolejne miejsca zajęły drużyny ze szkół: Kamienica Górna, Siedliska Bogusz i Grudna Górna.

Trudniejszą drogę do podium miały dziewczynki z naszej szkoły, gdyż były jedyną drużyną ze szkoły podstawowej, a za rywalki miały 4 ekipy gimnazjalistek. W wyniku zaciętych meczy pełnych zaangażowania nasza drużyna zajęła II miejsce, za ZS w Siedliskach Bogusz. Trzecie i kolejne miejsca zajęły gimnazja z Brzostku, Gogołowa i Błażkowej. Drugiego dnia rywalizowali chłopcy VI klasy szkoły podstawowej w Brzostku z gimnazjami. W rezultacie rozegranych meczy zespoły zajęły następujące miejsca:

I – Gimnazjum w Brzostku

II – Gmina Frysztak

III – Gimnazjum Błażkowa

IV – Gimnazjum Siedliska Bogusz

V – SP Brzostek

Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy sukcesów na dalszym etapie rozgrywek!

Foto 1 p. Nosala

 

Foto 2 p. Nosala


ODWIEDZANIE BRZOSTECKICH MIEJSC PAMIĘCI HISTORYCZNEJ

 

Wrzesień w polskiej historii to miesiąc niezwykły, gdyż związany jest rocznicą wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Aby przypomnieć tamte tragiczne wydarzenia oraz uczcić pamięć żołnierzy poległych za naszą Ojczyznę, klasa III wzięła udział w serii lekcji poświeconych temu tematowi. Dzieci nie tylko czytały i analizowały źródła historyczne, obejrzały również filmy poświęcone temu zagadnieniu. Podsumowaniem „żywej lekcji historii” było odwiedzenie niezwykłych brzosteckich miejsc pamięci. Uczniowie zapalili tam znicze, a minutą ciszy i krótką modlitwą złożyli hołd tym, którzy oddali życie za wolność i niepodległość polskiego narodu.

Foto


BĄDŹ BEZPIECZNY W DRODZE DO SZKOŁY!

Kliknij, zobacz, zapamiętaj!


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

Rozpoczął się rok szkolny 2013/2014. Po wakacjach wracamy dziś do szkoły, w której witają Nas pięknie odnowione klasy, korytarze, a przede wszystkim nauczyciele i wychowawcy oraz przyjazna, serdeczna atmosfera. Jeszcze wprawdzie czujemy zapach lata, ale jest już wrzesień i musimy wracać do pracy i nauki. Przed nami kolejny rok zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności, poszukiwania i dociekania tajemnic.

Nasza szkoła jest jak okręt, który pływa po Oceanie Wiedzy. Zapraszamy więc wszystkich do wspólnego żeglowania. Codzienna podróż zaprowadzi Nas do krainy pełnej tajemnic i przygód. Ruszajmy więc!

Pani dyrektor Maria Przebięda w pierwszej kolejności zaprosiła na pokład przedszkolaków z Akademii Malucha, dzieci z oddziałów zerowych oraz pierwszaków. Dla nich dzisiejszy dzień to niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą.

Do przemierzania Oceanu Wiedzy zaprosiła także tych uczniów, którzy odbyli już niejeden wspólny rejs. To dzieci z klas drugich, trzecich oraz starsze – z klas czwartych, piątych i szóstych.

Pani dyrektor wskazała również, że przewodnikami w tej długiej podróży będą wychowawcy, którzy pomogą zrealizować wyznaczony cel długiej wędrówki. Towarzyszyć będą również rodzice, bez których wszelkie starania nie odniosłyby zamierzonego rezultatu.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów, nauczycieli oraz rodziców, dzieci będą osiągały jak najwyższe wyniki w nauce, odniosą sukcesy w konkursach, godnie zaprezentują szkołę w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwiną zainteresowania i zdolności, które przecież każde z nich posiada.

Życzymy wszystkim pogody ducha, dużo zapału i satysfakcji, osiągania sukcesów w nauce, aby wspólna wędrówka po świecie wiedzy była najwspanialszą przygodą w życiu. W swym postępowaniu pamiętajcie o słowach wypowiedzianych przez flamandzkiego pisarza i duchownego Pfila Brosmansa „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę wam jak najwięcej.

Rok szkolny 2013/2014 uważamy za rozpoczęty! Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać ścieżkami wiedzy. Zadbajmy, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!

Foto


POZDROWIENIA Z WAKACJI

Foto